Wychowanie

Celem tej sekcji jest umożliwienie Ci jeszcze lepszego zrozumienia Twojego dziecka. Okres dojrzewania to etap, w którym zaczyna ono coraz bardziej rozumieć samego siebie. Jest to również moment, gdy - w tworzeniu więzi z otaczającym go światem - umiejętna pomoc rodziców jest czynnikiem kluczowym. Wychowanie korzystając z odpowiednich wartości i oferowanie im strategii radzenia sobie z emocjami pomoże im dojrzeć szczęśliwie i z poczuciem bezpieczeństwa.