Media społecznościowe dziecka - czy rodzice mogą je kontrolować?

Nieprzerwana aktywność w świecie cyfrowym określa świat, w którym żyjemy dzisiaj. A media społecznościowe mogą stanowić nie tylko źródło rozrywki, ale także i pewne ryzyko dla naszych dzieci. Czy rodzice mogą kontrolować media społecznościowe swoich dzieci, aby zapewnić im bezpieczeństwo?
Media społecznościowe dziecka - czy rodzice mogą je kontrolować?
Ana Couñago

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Ana Couñago.

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca, 2021

Czy rodzice mogą kontrolować media społecznościowe, a konkretniej to aktywność, jaką ich dzieci w nich prowadzą, bez zgody samych dzieci? W naszym dzisiejszym artykule pomożemy Ci nieco bliżej zastanowić się, jaki rodzaj nadzoru powinni praktykować świadomi rodzice podczas korzystania z Internetu przez ich dzieci.

Media społecznościowe stały się już ładnych kilka lat temu ogólnoświatowym zjawiskiem społecznym. Tak bardzo i tak istotnym, że zmieniły one sposób, w jaki się komunikujemy, a nawet nasz sposób życia. Dla rodziców troszczących się o swoje pociechy może to przerodzić się w poważny ból głowy.

Bez wątpienia dla dzieci i młodzieży naturalne jest poczucie przynależności do wirtualnej społeczności, do której należą także ich przyjaciele i znajomi. Jest to również normalnym zjawiskiem, że ich rodzice pozwalają im na taką aktywność.

Odpowiedni poziom kontroli rodzicielskiej ma jednak fundamentalne znaczenie, jeśli chodzi o korzystanie z technologii i mediów społecznościowych, biorąc pod uwagę związane z nimi ryzyko w dzisiejszym świecie.

Nie zawsze jest to proste zadanie i zdecydowanie może być przyczyną konfliktów między rodzicami i dziećmi. Większość nastolatków nie jest zachwycona pomysłem polegającym na tym, że ich rodzice sprawdzają regularnie ich media społecznościowe lub wiadomości tekstowe wymieniane z innymi osobami.

Media społecznościowe: jak kontrolować aktywność dzieci w Internecie?

Nieprzerwana aktywność w świecie cyfrowym określa świat, w którym żyjemy dzisiaj. A media społecznościowe mogą stanowić nie tylko źródło rozrywki, ale także i pewne ryzyko dla naszych dzieci. Czy rodzice mogą kontrolować media społecznościowe swoich dzieci, aby zapewnić im bezpieczeństwo?

Kiedy rodzice wtrącają się do mediów społecznościowych swoich nastoletnich dzieci, zawsze będzie to powodem do konfliktu. I zwykle przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Zwłaszcza gdy rodzice próbują narzucić swoim dzieciom różnego rodzaju zasady, na przykład zabraniając im korzystania z Internetu.

Dziecko z telefonem

Dzieci mogą łatwo znaleźć sposób na obejście tych zasad i po prostu utworzą sobie nowy profil lub zmienią swoje ustawienia prywatności. Albo wykorzystają jakieś inne, znane tylko im metody.

Ważne jest również, aby pamiętać, że nie wszystko, co zawierają media społecznościowe, jest wyłącznie negatywne. To dobry sposób, aby dzieci nauczyły się nawiązywać kontakty towarzyskie i tworzyć swój własny krąg przyjaciół. Najlepszym rozwiązaniem jest kontrolowanie aktywności nastolatka w mediach społecznościowych, ale przy jednoczesnym nieograniczaniu go za wszelką cenę.

Ważne jest ustalenie pewnych limitów, aby wiedzieć, gdzie dzieci spędzają czas w Internecie.

Wszystko zależy oczywiście od wieku Twojego dziecka. Kiedy Twoje dzieci zaczną korzystać z mediów społecznościowych, dobrze jest ustawić im określone harmonogramy i limity czasowe. Ważne jest również, aby poprowadzić je za rękę na samym początku i wyjaśnić kilka rzeczy na temat zagrożeń, które istnieją dla nich w Internecie.

Ogólnie rzecz biorąc dobrym pomysłem jest to, aby rodzice byli obecni w gronie kontaktów w mediach społecznościowych swoich dzieci. Na przykład (w roli „obserwujących”, „znajomych” lub „przyjaciół”).

Idealnie byłoby natomiast, gdybyśmy poszukali środka, za pomocą którego dzieci mogłyby dzielić się swoim dostępem do Internetu z rodzicami. Z czasem mogą stać się wtedy coraz bardziej odpowiedzialne za sposób korzystania z tych licznych platform cyfrowych określanych ogólnie jako media społecznościowe.

Jednocześnie rodzice powinni szanować prywatność swoich dzieci. I ustanowić następnie pewne progresywne wytyczne i sposób kontroli tak, by dzieci nie czuły się przytłoczone lub prześladowane tym faktem.

Prawo dzieci do zachowania prywatności

Zgodnie z art. 16 Konwencji o prawach dziecka (oryg. Convention on the Rights of the Child – UNCRC) przyjętej w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych:

„żadne dziecko nie może być poddawane arbitralnej lub niezgodnej z prawem ingerencji w jego prywatność, rodzinę, dom lub korespondencję, ani na bezprawne ataki na jego honor i reputację.”

Wiele osób uważa powyższy zapis za zakaz nałożony na rodziców, jeśli chodzi o nadzór nad działalnością dziecka obejmującą między innymi media społecznościowe ich dzieci. Jednak ta sporna kwestia obejmuje w rzeczywistości znacznie szersze zagadnienia. Prawo to odnosi się bowiem do znaczenia edukacji w zakresie mediów i włączenia technologii cyfrowych w codzienne życie dzieci i młodzieży.

Matka kontroluje telefon dziecka

Oczywistym jest to, że całkowity zakaz lub pełna kontrola korzystania z mediów społecznościowych wśród nastolatków jest praktycznie niemożliwa do zrealizowania. Wcześniej czy później nasze dzieci znajdą swój sposób na obejście tych elementów nadzoru i blokad.

Rodzice powinni zatem skupić się na wzmacnianiu swoich kompetencji zarówno jako rodziców, jak i dorosłych. Zasadniczo muszą zatem działać jako pośrednicy w korzystaniu z mediów społecznościowych przez swoje dzieci.

Czy rodzice mają prawo sprawdzać media społecznościowe swoich dzieci bez ich zgody?

Na etapie dojrzewania większość nastolatków ma tendencję do dystansowania się od rodziców. Jednocześnie szukają schronienia w kręgu swoich przyjaciół. Może to często powodować zaniepokojenie rodziców. Na przykład mogą zacząć podejrzewać, że ich dzieci mają jakiś problem o różnej naturze.

W takich sytuacjach rodzice są odpowiedzialni za opiekę i ochronę swoich dzieci. Oznacza to, że w takich sytuacjach rodzice mogą mieć prawo do korzystania z różnych strategii mających na celu zbadania życia prywatnego swoich dzieci. Oczywiście tylko po to, aby dowiedzieć się, co się z nimi dzieje. I zapewnić sobie dzięki temu możliwość odpowiednio wczesnej interwencji.

Dopóki rodzice robią to z myślą o najlepszym interesie swoich dzieci, ich postępowanie można uznać za prawnie uzasadnione. Obejmuje to sprawdzanie mediów społecznościowych ich dzieci, prywatnych wiadomości, komunikacji za pomocą Whatsappa i wielu innych usług oraz platform cyfrowych.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.