Polityka reklamowa

Misją portalu Jesteś Mamą jest bycie zaufanym źródłem informacji na temat ciąży, rodzicielstwa i relacji rodzinnych. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać autorytatywne i praktyczne treści, które są tworzone zgodnie ze ścisłymi wytycznymi redakcyjnymi i medycznymi, aby zapewnić dokładność, trafność i przejrzystość.

Portal Jesteś Mamą jest finansowany ze sprzedaży reklam na stronie internetowej i jej sieciach społecznościowych, zawsze stawiając na pierwszym miejscu autonomię redakcyjną, co oznacza, że ten mechanizm finansowania w żadnym wypadku nie wpływa na nasze kryteria.

W niektórych przypadkach Jesteś Mamą może współpracować ze sponsorami w celu nagłośnienia ich marki, produktu lub usługi. Ta treść jest zawsze oznaczona jako „sponsorowana”, a ta informacja jest wyraźnie podana na początku tych artykułów.

Oto szczegółowe wytyczne, których przestrzegamy w odniesieniu do akceptowanych rodzajów reklam:

1. Nie polecamy żadnych reklamowanych produktów ani usług.

Chociaż niektóre produkty lub marki mogą pojawiać się na naszej stronie w formie reklam, w żadnym wypadku nie należy tego traktować jako rekomendacji reklamowanego produktu, usługi lub marki. Ocena produktów lub usług jest wyłączną odpowiedzialnością zespołu redakcyjnego, bez uwzględnienia jakichkolwiek relacji reklamowych, które mogą istnieć z firmami, które je dystrybuują.

2. Wyraźnie rozróżniamy reklamy i treści redakcyjne.

Zawsze zachowujemy wyraźne rozróżnienie między reklamami a treściami redakcyjnymi. Wszystkie reklamy na portalu Jesteś Mamą są jasno i jednoznacznie oznaczone jako takie.

3. Niektóre typy reklam nie będą akceptowane

Reklamy nie mogą zawierać nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub obraźliwych materiałów, w tym materiałów, które ośmieszają lub atakują osobę lub grupę ze względu na wiek, kolor skóry, narodowość, rasę, religię, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

Reklamy nie mogą zawierać informacji zniesławiających, oszczerczych ani zawierających groźby. Reklamy nie mogą kojarzyć się z bronią palną, pornografią, narkotykami, kampaniami politycznymi ani symulacją wiadomości lub stanu wyjątkowego. Każda reklama, która mogłaby zostać błędnie zinterpretowana jako treść redakcyjna, zostanie oznaczona jako reklama.

4. Selekcjonujemy reklamy

Jesteś Mamą ma wyłączne prawo do określania rodzajów reklam, które będą akceptowane i wyświetlane w Internecie, i zastrzega sobie prawo do odrzucenia, anulowania lub wycofania dowolnej reklamy w dowolnym momencie, jeśli ich treść lub cele są sprzeczne z polityki Jesteś Mamą. W przypadku wycofania ogłoszenia ogłoszeniodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o przyczynach podjęcia decyzji.

5. Wyraźnie rozróżniamy treści sponsorowane i niesponsorowane.

Jesteś Mamą poszukuje sponsorów od organizacji badawczych, producentów i innych rzetelnych i wiarygodnych usługodawców. Treści sponsorowane zapewniają firmie Jesteś Mamą korzyści finansowe, ale także przynoszą korzyści naszym użytkownikom, dostarczając im aktualnych informacji dotyczących usług lub produktów oferowanych przez te organizacje.

Wszelkie treści sponsorowane przez reklamodawcę podlegają naszej polityce redakcyjnej i są sprawdzane przez nasz zespół redakcyjny. Ponadto, gdy treść jest dostarczana lub pod wpływem organizacji, jest ona oznaczana jako sponsorowana, aby użytkownik był odpowiednio poinformowany.

6. Program partnerski

W ramach procesu tworzenia artykułu nasz zespół redakcyjny może umieszczać łącza do odpowiednich produktów, które jego zdaniem mogą być przydatne dla naszych czytelników. Chociaż wszystkie produkty są wybierane niezależnie, chcielibyśmy, abyś był świadomy, że Jesteś Mamą może otrzymać prowizję, jeśli kupisz produkt na stronie za pomocą podanego przez nas linku.

W przypadkach, gdy Jesteś Mamą otrzymuje prowizję, gdy użytkownicy kupują lub subskrybują produkt lub usługę, strona będzie zawierać następujący tekst: Ten artykuł obiektywnie i niezależnie sugeruje produkty i usługi, które mogą zainteresować czytelników. Gdy użytkownik dokona zakupu za pośrednictwem określonych linków, które pojawiają się w tym artykule, Jesteś Mamą może otrzymać prowizję.