Dyskalkulia u dzieci i jej podstawowe objawy - poznaj je!

Dyskalkulia to ogólny termin opisujący specyficzny rodzaj trudności w nauce, który wpływa na niezdolność dziecka do poprawnego wykonywania obliczeń arytmetycznych i rozumienia pojęć matematycznych. Poświęć kilka minut na przeczytanie artykułu, aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat.
Dyskalkulia u dzieci i jej podstawowe objawy - poznaj je!
Ana Couñago

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Ana Couñago.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Dyskalkulia jest na tyle istotnym problemem, że naprawdę ważną kwestią jest to, by zarówno rodzice, jak i nauczyciele dziecka mieli podstawowe pojęcie o tym zaburzeniu, w celu jego jak najwcześniejszego wykrycia. Dlatego właśnie chcemy dziś zaprezentować Ci artykuł poświęcony tej kwestii.

Naszym celem jest poinformowanie rodziców o głównych objawach, jakimi cechuje się dyskalkulia. Należy zwrócić szczególną uwagę na swoje dziecko, jeśli dostrzeżecie choćby część z nich i podjąć następnie odpowiednie kroki.

Dzieci z dyskalkulią stanowią część grupy uczniów cechujących się szczególną potrzebą udzielenia im wsparcia edukacyjnego. Dlatego też szkoły powinny zaoferować im szereg specjalistycznych form dedykowanego nauczania i zwiększonej uwagi.

To specyficzne zaburzenie uczenia się, jakim jest dyskalkulia, dotyka naprawdę spory odsetek dzieci. Uczniowie z dyskalkulią z trudem zdobywają umiejętności matematyczne, czyli podstawową zdolność definiującą praktycznie rzecz biorąc wszystkie późniejsze wyniki w nauce przedmiotów ścisłych i nie tylko.

Dyskalkulia to ogólny termin opisujący specyficzny rodzaj trudności w nauce, który wpływa na niezdolność dziecka do poprawnego wykonywania obliczeń arytmetycznych i rozumienia pojęć matematycznych.

Zachęcamy zatem do poświęcenia zaledwie kilku minut na przeczytanie naszego dzisiejszego artykułu, co pozwoli Ci dowiedzieć się czegoś więcej na ten ciekawy i ważny temat.

Dyskalkulia związana z nabywaniem umiejętności związanych z szeroko pojętą matematyką

Nabywanie umiejętności matematycznych w szkole odbywa się stopniowo. Dlatego też w trakcie swojej edukacji na poziomie szkolnym dzieci powoli uczą się nowych koncepcji dotyczących takich pojęć, jak na przykład:

 • Numeracja
 • Seriacja (grupowanie obiektów)
 • Obliczenia arytmetyczne
 • Rozwiązywanie problemów matematycznych
 • Przeprowadzanie ćwiczeń logicznych

Ponadto w trakcie uczenia się matematyki realizowane jest wiele różnych procesów poznawczych. Są to te czynności myślowe, które muszą się regularnie powtarzać i rozwijać, aby w efekcie pozwolić dziecku uzyskać odpowiednie umiejętności matematyczne.

Kiepska ocena

Do tych procesów należą między innymi:

 • Wiedza protonumeryczna.
 • Znajomość liczb i liczenia.
 • Operacje logiczne.
 • Znajomość systemu numerycznego.
 • Działania arytmetyczne.
 • Rozwiązywanie problemów matematycznych.

Musimy przy tym pamiętać, że według R. Gelmana i C. R. Gallistela rozwój numeracji i liczenia obejmuje także przyswojenie sobie pięciu podstawowych zasad:

 • Pierwszą z nich jest poznanie powiązania typu jeden do jednego ustanowionego między liczebnikami i przedmiotami.
 • Druga zasada polega na recytowaniu liczebników w odpowiedniej, powtarzalnej kolejności (jeden… dwa… trzy… i tak dalej).
 • Zasada numer trzy ma związek z liczebnością. Co to jest liczebność? Jest to pojęcie pozwalające na zrozumienie, że ostatnia liczba wymieniona podczas liczenia reprezentuje liczbę elementów zawartą w zestawie lub zbiorze jako całości.
 • Na czwartym miejscu znajduje się zasada abstrakcji, która pozwala liczyć dowolne rzeczy.
 • I zasada numer pięć, która głosi, że porządek i kolejność nie ma żadnego znaczenia. Oznacza to, że można liczyć za pomocą dowolnych sekwencji, bez zmiany wyniku końcowego.

Dyskalkulia i jej podstawowe oznaki u dzieci

Dyskalkulia jest szczególnym rodzajem trudności w uczeniu się. Wpływa ona na zdolność danej osoby do zdobywania wiedzy na temat matematyki i sposobów wykonywania obliczeń.

Ta trudność nie oznacza obecności ograniczonej zdolności intelektualnej. Nie jest ona również wynikiem zredukowanych możliwości edukacyjnych lub złych metod uczenia się. Innymi słowy, gdy dziecko często popełnia błędy w przetwarzaniu danych liczbowych, może to być jeden z możliwych objawów dyskalkulii.

Zabawy liczbami

Dlatego najczęstsze objawy, które można zaobserwować u dziecka z dyskalkulią, są zazwyczaj następujące:

 • Dziecko często ucieka się do liczenia na palcach w celu rozwiązania prostych zadań.
 • Ma ono trudności ze zrozumieniem znaczenia liczb.
 • Interpretowanie pojęcia ilości sprawia dziecku spore problemy.
 • Dziecko ma trudności podczas pisania i odczytywania liczb.
 • Ma problemy z zapamiętywaniem / automatyzacją tabliczki mnożenia.

Oczywiście ważne jest także to, aby obserwując te niepokojące sygnały, pamiętać również o innych aspektach, takich jak:

 • Wiek chronologiczny dziecka.
 • Poziom rozwoju dziecka.

Co zatem należy zrobić, jeśli podejrzewasz, że u Twojego dziecka może występować dyskalkulia? Najpierw skontaktuj się z jego szkołą. W podobny sposób możesz także omówić swoje obawy z kadrą nauczycielską.

Szkolny pedagog lub psycholog może również przeprowadzić dokładną ocenę przypadku Twojej pociechy. Istnieje na przykład wiele testów, które profesjonaliści mogą wykorzystać do diagnozowania dyskalkulii u uczniów oraz studentów.

Testy te oceniają umiejętności obliczeniowe dziecka, a także jego zdolności matematyczne i dotyczące dokonywania obliczeń w pamięci.

Pomaganie dzieciom z dyskalkulią

Aby pomóc dzieciom z dyskalkulią we własnym zakresie i w swoim domu, musisz sprawić, by cały proces miał charakter zabawy. Unikaj wywierania presji na dziecku lub wywoływania u niego nadmiernego stresu. Poniżej prezentujemy Ci kilka pomysłów na poprawę jego umiejętności matematycznych, które możesz zastosować w domowym zaciszu:

 • Regularnie poświęcajcie czas na hobby i codzienne zadania wymagające stosowania liczb.
 • Naucz dziecka metod obliczeń poprzez demonstrację i modelowanie.
 • Graj z dzieckiem w gry wymagające arytmetyki.
 • Wykonuj praktyczne ćwiczenia obliczeniowe. Innymi słowy, stosuj matematykę w życiu codziennym.

Ponadto upewnij się, że szkoła Twojego dziecka podejmuje niezbędne środki w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych. Najczęściej uczniowie tacy będą uczestniczyć w indywidualnych sesjach z nauczycielem pedagogiki terapeutycznej.

W ten sposób zarówno Ty, jak i szkoła Twojego dziecka możecie pomóc mu w przygotowaniu dla niego specjalistycznych materiałów, koncentrując się na wzmocnieniu nabywania umiejętności matematycznych.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • García-Orza, J. (2012). Dislexia y discalculia.¿ Extraños compañeros de viaje? Conferencia para el XXVIII Congreso de Aelfa. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, pp. 142-151.
 • Mastropieri, M. A., Scruggs, T. E. y Shiah, S. (1991). Mathematics instruction for learning disabled students: A review of research. Learning Disabilities Research and Practice, 9, 49-58.
 • Miller, S. P. y Mercer, C. D. (1997). Educational aspects of mathematics disabilities. Journal of learning disabilities30(1), 47-56.
 • Miranda, A., Fortes, F. y Gil, M.D. (2000). Dificultades del aprendizaje de las matemáticas: un enfoque evolutivo. Málaga: Ediciones Aljibe.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.