Thumb Author Natalia Cobos Serrano

Natalia Cobos Serrano

Pedagog społeczny


Pracowniczka socjalna. Posiada doświadczenie w programach interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, projektowaniu programów społeczno-edukacyjnych oraz jako mediatorka i doradca rodzinny. Jest wolontariuszką Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża od ponad 7 lat, a obecnie pracuje jako profesor ds. usług społecznych w Junta de Castilla y León.

O autorze

Absolwentka edukacji społecznej na Uniwersytecie w Estremadurze (2016). Ukończył szkolenie, uzyskując tytuł magistra antropologii społecznej i kulturowej na swojej macierzystej uczelni (2018) oraz tytuł magistra w zakresie kształcenia nauczycieli szkół średnich na Papieskim Uniwersytecie w Salamance (2020).

Uczestniczyła w IV Krajowej Konferencji Mediacyjnej: Mediacja jest tutaj, aby pozostać, i co teraz? w Centrum Szkoleń i Rozwiązywania Konfliktów w Valladolid S.L. Ma doświadczenie w pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz jako obserwatorka socjokulturowa. Kierowała programem społeczno-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji, a od ponad 7 lat jest wolontariuszką Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża.

Obecnie jest profesorem usług społecznych w Junta de Castilla y León. Współpracuje również z różnymi mediami cyfrowymi jako popularyzatorka zagadnień związanych ze społeczeństwem, rodziną i dobrostanem.


Ostatnie artykuły