Nauczanie oparte na projektach - jakie są jego zalety

Nauczanie oparte na projektach jest jedną z metod pedagogicznych stosowanych w aktywnym podejściu do pozyskiwania wiedzy. Dowiedz się o nim więcej!
Nauczanie oparte na projektach - jakie są jego zalety
Natalia Cobos Serrano

Napisane i zweryfikowane przez pedagog społeczny Natalia Cobos Serrano.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Jednym z najnowocześniejszych obecnie podejść do edukacji jest nauczanie oparte na projektach (PBL), które polega na rozwijaniu przez uczniów ich własnych umiejętności aktywnego uczenia się. To nowa metoda nauczania i uczenia się, która stawia dziecko w centrum jego własnego procesu edukacji.

Czytaj dalej i dowiedz się więcej!


Bardziej tradycyjna dynamika klasy prowadzonej przez nauczyciela, która biernie dostarcza uczniom informacji, jest coraz mniej popularna w nowoczesnej edukacji. Nauczanie oparte na projektach (PBL) oferuje znacznie korzystniejsze zalety. Istotą pedagogiki PBL jest zapewnienie, że uczeń jest głównym motorem w swoim procesie uczenia się.

Taka metodyka obejmuje dynamiczne podejście w klasie, w której uważa się, że studenci nabywają głębszej wiedzy poprzez aktywne poszukiwanie wyzwań i problemów rzeczywistych.

Koncentrując się na PBL, każdy członek społeczności edukacyjnej pomaga uczniom w zdobywaniu umiejętności i autonomii potrzebnych do realizacji projektów, aby mogli nauczyć się samodzielnie rozwiązywać codzienne problemy.

Nauczanie oparte na projektach

Co obejmuje nauczanie oparte na projektach?

Nauczanie oparte na projektach jest jedną z metod pedagogicznych stosowanych w aktywnym podejściu do pozyskiwania wiedzy. W przeciwieństwie do tradycyjnych metodologii biernego przekazywania wiedzy, PBL koncentruje się na wiadomościach i doświadczeniach, którą uczniowie sami rozwijają, co ułatwia ich motywację.

W rezultacie efekty są o wiele bardziej satysfakcjonujące. Ponadto innym aspektem, który odróżnia PBL od pozostałych metodologii, jest to, jak bardzo różnią się role nauczyciela i ucznia. Nauczyciel jest prowadzącym w scenariuszu aktywnego uczenia się, a uczeń przyjmuje bardziej aktywną rolę w swojej własnej edukacji.

Inną kluczową cechą PBL jest ekosystemowe podejście do edukacji. Oznacza to, że wszyscy w systemie powinni aktywnie wdrażać tego rodzaju podejście edukacyjne.

Podobnie nauczyciele muszą przeanalizować wszystkie liczne czynniki, które mogą wpływać na rozwój, ponieważ są one ze sobą powiązane. Rolą nauczyciela jest bycie moderatorem lub przewodnikiem, który orientuje uczniów, gdy rozpoczynają różne projekty.

Nauczanie oparte na projektach – jak opracować projekt?

Rozwój projektu PBL składa się z trzech faz:

  • Pierwsza faza. Uczeń ustala parametry rozpoczęcia projektu, w tym cele, treść i zadania, które będzie musiał wykonać. Temat projektu powinien odzwierciedlać zainteresowania ucznia. Dlatego nauczyciel będzie musiał wziąć to pod uwagę, pomagając uczniowi wybrać temat.
  • Druga faza. Uczeń przystępuje do realizacji swojego projektu i definiuje produkt końcowy. Ostatnim projektem może być na przykład broszura lub projekt naukowy. Poprzez pracę zespołową uczniowie prowadzą badania i zastanawiają się nad swoimi odkryciami. Mogą przygotować prezentację dla całej klasy.
  • Trzecia i ostatnia faza. Uczniowie samodzielnie oceniają swoje wyniki i cały proces prowadzenia projektu, jak i produkt końcowy. Opracowują projekt etapami i oceniają, czego się nauczyli, zanim opracują efekt końcowy. W ten sposób uczniowie głębiej przyswajają to, czego się nauczyli. Warto aby ocenili także, co mogli zrobić lepiej następnym razem.
dzieci w laboratorium

Jakie są zalety korzystania z tej pedagogiki?

Uczniowie szukają samodzielnie informacji i tworzą własne treści w metodologii PBL. Uczą się również omawiać pojawiające się problemy i zastanawiać się nad jakością gromadzonych przez siebie informacji. Skupienie się na czymś więcej niż tylko na produkcie końcowym – zwiększa motywację uczniów do nauki i samodzielności.

Zaobserwowano lepsze zrozumienie pojęć, zdobycie szerszego zakresu wiedzy, poprawę komunikacji i zdolności interpersonalnych / umiejętności społecznych, przywódczych, zwiększoną kreatywność i ulepszony przekaz informacji. 

Willard i Dufferin, naukowcy z University of Ohio, zauważają, że nauczanie oparte na projektach poprawia satysfakcję i lepiej przygotowuje studentów do stawienia czoła prawdziwym sytuacjom w przyszłości.
„Współczesne społeczeństwo ma nową koncepcję nauczania. Nauczyciele stale aktualizują swoje umiejętności, aby nadążać za duchem czasu, a zarówno nauczyciel, jak i uczeń są w stanie odnaleźć się na tym samym poziomie. Mówią tym samym językiem ”.

Eduardo Rodriguez Sandoval, profesor na Uniwersytecie Narodowym w Kolumbii, twierdzi, że uczniowie i studenci, którzy uczestniczą w nauczaniu opartym na projektach, uczą się znacznie więcej, szybciej i rozwijają lepsze umiejętności. Ponadto zapamiętują więcej i na dłużej, niż w typowym modelu nauczania.

Doskonalą umiejętność pracy zespołowej, wykazują większy wysiłek i zainteresowanie. Uczą się przedstawiać prezentacje i mają głębsze zrozumienie pojęć akademickich i z życia codziennego.

Wreszcie, uczenie się oparte na projektach pociąga za sobą ponowne konceptualizację procesu nauczania i całości edukacji. To pedagogika lepiej dostosowana do innowacyjnych wymagań współczesnego społeczeństwa. Pomoże wesprzeć nowe pokolenie kreatywnych i myślących przyszłościowo uczniów.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Martí, J. A. (2010). Aprendizaje basado en proyectos. Revista Universidad, EADIT, 46 (158).
  • Rodríguez de Sandoval, E. Vargas-Solano, È.M. y Luna-Cortés, J. (2010). Evaluación de la estrategia aprendizaje basado en proyectos. Educación y educadores. 13(1). 13-25- Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/834/83416264002.pdf
  • Sánchez, J. (2013). Qué dicen los estudios sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos. Actualidad pedagógica. Recuperado de: http://www.estuaria.es/wp-content/uploads/2016/04/estudios_aprendizaje_basado_en_proyectos1.pdf
  • Willard, K y Duffrin, M.W. (2003). Utilizing project-based learning and competition to develop student skills and interest in producing quality food items. Journal of Food Science Education. 2, 69, pp 69-73

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.