Czym jest indywidualne środowisko kształcenia?

Indywidualne środowisko kształcenia wymaga zupełnie nowej pedagogiki. Innymi słowy, oferuje nowe podejście do zrozumienia procesów uczenia się za pomocą technologii informacyjnej i wiedzy.
Czym jest indywidualne środowisko kształcenia?
Natalia Cobos Serrano

Napisane i zweryfikowane przez pedagog społeczny Natalia Cobos Serrano.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Indywidualne środowisko kształcenia odnosi się do nowego sposobu rozumienia procesu nauczania. Pedagogiczne podejście prezentowane przez tę nową koncepcję odnosi się nie tylko do treści (czyli tego, czego uczeń się uczy), ale także do tego, jak, gdzie i z kim się uczy.

Co rozumiemy przez indywidualne środowisko kształcenia?

Dla entuzjastów tego tematu musimy przedstawić krótkie wyjaśnienia. Otóż indywidualne środowisko kształcenia to polski termin odpowiadający angielskiemu Personal Learning Environment występującemu także pod skrótem PLE. Jest to po prostu środowisko uczenia się oparte na technologii.

Jednak zgodnie z najnowszymi opiniami indywidualne środowisko kształcenia wykracza daleko poza samą tylko technologię. Dlatego właśnie indywidualne środowisko kształcenia jest uważane za nowatorską i wydajną ideę pedagogiczną, czyli sposób na naukę przy użyciu nowinek technologicznych.

Dzieci z laptopami

Termin ten zdefiniowali Jordi Adell i Linda Castañeda. Według nich PLE to zestaw narzędzi, źródeł informacji, powiązań i czynności, za pomocą których dana osoba regularnie się uczy. Innymi słowy, indywidualne środowisko kształcenia obejmuje wszystko, z czego dana osoba korzysta w celu uzyskania informacji.

Dotyczy to również osób, które działają jako punkty odniesienia i powiązań między tymi osobami.

„Indywidualne środowiska kształcenia wykraczają daleko poza technologię i obejmują głębokie zmiany w naszych zwykłych, osobistych i zbiorowych praktykach edukacyjnych”.
– Adell i Castañeda –

Jak prawidłowo zaprojektować indywidualne środowisko kształcenia (PLE)?

Na początek musisz zrozumieć, że każda osoba ma swoje własne środowisko uczenia się. Innymi słowy, PLE nie jest tylko narzędziem, ale pełnym środowiskiem, w którym ktoś się uczy.

Dzieci w szkole

Zatem ważną rzeczą, na której powinieneś się skupić, jest prawidłowe zorganizowanie swojego PLE. Aby to zrobić w optymalny sposób, jak wyjaśnia Linda Castañeda, musisz wiedzieć, jak zarządzać różnymi osobistymi i cyfrowymi narzędziami oraz możliwościami uczenia się.

„PLE to zestaw narzędzi, źródeł danych, połączeń, a także czynności (doświadczeń), z których każda osoba korzysta zwyczajowo podczas nauki”.
– Castañeda i Adell (2010) –

Ponadto dobre indywidualne środowisko kształcenia musi zawierać trzy rodzaje podstawowych elementów:

  • Po pierwsze, są to narzędzia i strategie czytania. Czyli źródła informacji, do których uczeń uzyskuje dostęp i które dostarczają takich informacji.
  • Po drugie, narzędzia i strategie refleksji. Są to narzędzia, za pomocą których uczniowie mogą przekształcać uzyskane informacje.
  • Po trzecie, narzędzia i strategie dotyczące relacji. Będą one zawarte w tak zwanej sieci osobistej nauki i odnoszą się do środowisk, w których uczeń odnosi się do ludzi, od których lub z którymi się uczy.

Co możesz uzyskać dzięki temu?

W zasadzie funkcja osobistego środowiska uczenia się nie polega tylko na organizowaniu i strukturyzacji wiedzy. PLE, pełniąc rolę sterowania procesem nauczania i uczenia się, nie tylko sprawia, że uczniowie cieszą się zbiorową i publiczną wiedzą, ale także promują uczestnictwo obywateli poprzez dzielenie się nią i tworzenie nowej wiedzy.

Ponadto PLE niewątpliwie pomagają rozwijać nowe umiejętności cyfrowe, a także znajdować i łączyć się z różnymi ludźmi, aby odkryć inne innowacyjne perspektywy i idee.

Krótko mówiąc, PLE to zbiór źródeł informacji, narzędzi, usług i społeczności osób, które pomagają prowadzić naukę we własny sposób. Dzieje się tak wtedy, gdy wymieniasz i dzielisz się informacjami oraz doświadczeniami.

To może Cię zainteresować ...
Mapowanie społeczne – poznaj tę nową technikę w edukacji
Jesteś Mamą
Przeczytaj na Jesteś Mamą
Mapowanie społeczne – poznaj tę nową technikę w edukacji

Do poprawy poziomu edukacji ważne jest poznanie opinii uczniów. Dzisiaj wyjaśnimy Ci, jak to zrobić za pomocą techniki o nazwie „mapowanie społeczn...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Adell Segura, J y Castañeda Quintero, L. (2010). “Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): una nueva manera de entender el aprendizaje”. En Roig Vila, R y Fiorucci, M (Eds.). Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de las tecnologías de la información y la comunicación y la interculturalidad en las aulas. Alcoy: Marfil – Roma TRE Universitá degli studi.

Treści zawarte na stronie Jesteś Mamą służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. W żadnym wypadku nie zastępują one diagnozy, porady lub leczenia u specjalisty. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.