Pisownia, czytanie i pisanie

Znajomość ortografii, czytania oraz pisania jest kluczowa dla rozwoju edukacyjnego naszych dzieci. Proponujemy, abyś zrozumiał te procesy i jakie strategie wykorzystać, aby pośredniczyć w nauce. Odkryj przyczyny każdej trudności, wykryj wczesną dysleksję, dysgrafię, dysortografię, opóźnienie w czytaniu itd.