Korzystanie z techniki Jigsaw w celu optymalizacji procesu uczenia się

Technika uczenia się Jigsaw to bardzo skuteczna strategia, która promuje integrację i współpracę między uczniami. Dowiedz się więcej.
Korzystanie z techniki Jigsaw w celu optymalizacji procesu uczenia się
María Matilde

Napisane i zweryfikowane przez pedagog María Matilde.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Technika Jigsaw to metoda wspólnego uczenia się, z której nauczyciele mogą korzystać pracując z uczniami z różnych środowisk edukacyjnych. Jej celem jest uczynienie z klasy przestrzeni dla współpracy, w której uczniowie są od siebie zależni, jeśli chodzi o naukę danego tematu.

Na czym polega technika Jigsaw?

Elliot Aronson jest twórcą tej techniki. Używał jej ze swoimi studentami na uniwersytetach w Teksasie i Kalifornii. Polega ona na spojrzeniu na całą klasę jak na układankę. Każdy uczeń jest jej fundamentalną częścią.

uczniowie posługujący się techniką Jigsaw

Technikę Jigsaw można wykorzystać, aby pomóc uczniom w nauce tematów i koncepcji dowolnego przedmiotu. Będą oni pracować w grupach, aby uczyć się razem. Ta strategia jest korzystna na wiele sposobów, ponieważ spełnia wszystkie poniższe wymagania:

 • Pomaga uczniom skutecznie uczyć się pojęć.
 • Promuje współpracę.
 • Zachęca do zainteresowania edukacją.
 • Ogranicza konflikty społeczne i rasowe, jednocześnie promując integrację.
 • Tworzy obowiązki i zobowiązania.
 • Zachęca do dialogu, słuchania i empatii.
 • Rozwija autonomię.
 • Promuje motywację.
 • Usprawnia podejmowanie decyzji.

Rola nauczyciela

Jak wspomnieliśmy wcześniej, każdy w klasie jest kluczowym elementem układanki (Jigsaw), jeśli chodzi o tę technikę uczenia się. Dlatego też bardzo ważny jest nauczyciel, który używa tej metody. Dzieje się tak głównie dlatego, że to właśnie nauczyciel musi przekazać kontrolę swoim uczniom, ponieważ to oni będą odpowiedzialni za własną edukację.

W trakcie pracy uczniów nauczyciel przyjmie jedną lub kilka ról takich jak:

 • Kierownik.
 • Mediator.
 • Przewodnik.
 • Doradca.
 • Współpracownik.

Jak korzystać z techniki Jigsaw?

Weźmy przykład lekcji geografii, na której uczniowie uczą się o różnych rzekach. Aby skutecznie zastosować i wykorzystać technikę Jigsaw w nauce uczniów, nauczyciel powinien wykonać następujące kroki:

 • Podzielić klasę na grupy (od czterech do sześciu uczniów).
 • W każdej grupie uczniowie będą musieli wybrać lidera. Jeśli jednak zadanie jest bardziej skomplikowane, może być lepiej, jeśli to nauczyciel wybierze lidera dla każdej grupy.
 • Następnie nauczyciel rozda zadanie, a każdy uczeń w grupie będzie odpowiedzialny za jedną część lekcji. Na przykład każdy z członków grupy może być odpowiedzialny za zbadanie tematu rzek na określonym obszarze kraju.
 • Po wykonaniu badań każdy uczeń będzie musiał wyjaśnić swoje wyniki kolegom z grupy lub wypełnić tę część zadania, która odpowiada ich konkretnym badaniom.
Uczniowie pracujący w grupie

Jedną z interesujących rzeczy w tej technice uczenia się jest to, że członkowie różnych grup mogą ze sobą współpracować, o ile badają ten sam temat, na przykład rzeki na południu Polski. Następnie mogą gromadzić znalezione informacje, dzielić się pomysłami i pogłębiać swoje zrozumienie. Potem  członkowie będą mogli podzielić się swoimi odkryciami z pierwotnymi członkami grupy.

Dlatego przy takim stylu uczenia się istnieje wyjątkowy moment, który pojawia się przed prezentacjami grupowymi. To trochę tak, jakby odbywało się „spotkanie ekspertów”, na którym członkowie różnych grup spotykają się w celu zwiększenia ich ogólnego zrozumienia tematu. W rezultacie wzrasta zrozumienie tematu przez wszystkich w klasie.

Wnioski końcowe

Ta technika nauczania i uczenia się jest bardzo korzystna ze względu na umiejętności, które pomaga rozwijać u uczniów. Ze względu na ciągłą interakcję między uczniami jako sposób podejścia i uczenia się treści, głównymi umiejętnościami, które uczniowie zbudują, są ich zdolności społeczne i komunikacyjne.

Ponadto, jak wspomnieliśmy, każdy członek klasy ma wyjątkową pracę do wykonania. Zarówno nauczyciel, jak i uczniowie są podstawowymi i niezbędnymi elementami w procesie nauczania i uczenia się.

Jak widać technika Jigsaw to doskonała strategia integracji i współpracy interpersonalnej. Ponadto jest to skuteczny sposób na aktywną i konstruktywną naukę.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.