Korepetytor dziecka - naprawdę warto go bliżej poznać!

W edukacji i rozwoju dziecka ważną rolę pełni korepetytor. Pomaga on rozwinąć nowe zdolności i uporać się z zaległościami.
Korepetytor dziecka - naprawdę warto go bliżej poznać!
Ana Couñago

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Ana Couñago.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

W ośrodkach edukacyjnych ważną rolę pełnią nauczyciele, pedagodzy i psychologowie. Czasami jednak dziecko potrzebuje dodatkowego wzmocnienia – tu doskonale sprawdza się korepetytor. Jego rola jest ważna, jako że powinien być on być mocno zaangażowany w integralny rozwój twojego dziecka.

Czytaj dalej i dowiedz się więcej na ten temat!

Korepetytor dziecka – dlaczego warto go poznać?

Niektórzy rodzice całkowicie polegają na doświadczeniu innych, jeśli chodzi o edukację swoich dzieci. Pozostawiają wszystko  w rękach  nauczycieli i korepetytorów. Nie bądź jak ci rodzice! Bardzo ważne jest bowiem pozostawanie w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami swojego dziecka od początku do końca roku szkolnego.

Dzieci spędzają większość swojego dnia w szkole. Dorastają, poznają nowych przyjaciół i poszerzają swoje horyzonty – ty też musisz uczestniczyć w edukacji swojego dziecka.

„Szkoła średnia to miejsce, które kształtuje osobę, którą jesteś. Mam wspaniałe wspomnienia, dobre i złe, kilka doświadczeń związanych z nauką i takie, które zapamiętam do końca życia”.

~ – Giancarlo Stanton – ~

Korepetytor a jego odpowiedzialność w edukacji

Korepetycje

Korepetytor to nauczyciel, który jest odpowiedzialny za dodatkową pomoc uczniom. Tacy nauczyciele są przydzielani na początku roku szkolnego. Pomagają swoim uczniom w uzyskiwaniu dobrych ocen i rozwijaniu ich integralnego rozwoju.

Niektóre z obowiązków korepetytora obejmują:

 • Ułatwienie uczniom udziału w zajęciach z nauczycielem prowadzącym.
 • Śledzenie osobistych i akademickich wyników swoich uczniów.
 • Rozwiązywanie konfliktów na zajęciach.
 • Prowadzenie swoich uczniów pod względem zawodowym i akademickim.
 • Dostarczanie odpowiedzi i rozwiązań na potrzeby i wymagania uczniów.
 • Koordynowanie swoich wysiłków z innymi nauczycielami w kampusie.
 • Oferowanie porad, informacji i wsparcia rodzinom swoich uczniów.

 

Tak więc praca korepetytora ma trzech odbiorców:

„Dobry nauczyciel może wzbudzić nadzieję, pobudzić wyobraźnię i zaszczepić zamiłowanie do nauki”.
~ – Brad Henry – ~

Znaczenie spotkania z korepetytorem twojego dziecka

Dziecko na korepetycjach

Jak już wspomniano, nauczyciele oferują informacje, porady i wsparcie rodzinom swoich uczniów. Dlatego ważne jest, aby korepetytorzy spotykali się i pozostawali w kontakcie z rodzicami swoich uczniów. Relację tę należy budować na zaufaniu, szacunku, komunikacji i zaangażowaniu.

Ponadto, całe rodziny muszą zaangażować się w edukację swojego dziecka i wszystkie sprawy szkolne, które mają na nie wpływ. Dlatego warto jest się postarać i chodzić na spotkania rodziców z nauczycielami, samodzielnie lub z innymi rodzinami na wywiadówkach.

 

Podobnie rodzice muszą uczestniczyć w innych rodzajach zadań, takich jak:

 • Czytanie dokumentów lub ulotek edukacyjnych.
 • Wypełnianie kwestionariuszy lub formularzy.
 • Asysta na warsztatach rodzinnych.
 • Udział w zajęciach edukacyjnych.
 • Współpraca z innowacyjnymi i doskonalącymi programami w szkole.

Tutorzy mogą również kształcić rodziny

Ważna jest praca z rodzinami uczniów i ich zaangażowanie w edukację. W ten sposób korepetytorzy mogą efektywniej pracować z dzieckiem, wiedząc, że  rodzice będą kontynuować pracę w domu. Warto wspomnieć, że rodzice mają zestaw umiejętności, których nie mają nauczyciele, takie jak:

Z tych powodów rodzice lepiej rozumieją potrzeby swojego dziecka i wiedzą, jak dokładnie mu pomóc. Podsumowując, rodziny mogą również pomóc szkołom, a szkoły muszą wziąć pod uwagę rodziców i nawiązać otwartą i dwustronną relację.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Booth, T. y Ainscow, M. (2015). Guía para la educación inclusiva: desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares. Madrid: OEI.
 • Ortega, M. A., Sánchez, M., Fernández, P. y Redondo, A. (1991). Tutoría: qué son, qué hacen, cómo funcionan. Madrid: Popular.
 • Segovia-Largo, Á. y Fresco-Calvo, X. E. (2000). La acción tutorial en el marco docente. España: Seminario Galego de Educación para la Paz.
 • Simón, C, Giné, C. G. y Sarrionandia, G. E. (2016). Escuela, Familia y Comunidad: Construyendo Alianzas para Promover la Inclusión. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva10 (1), 25-42.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.