Metoda TPACK: pomoc dla nauczycieli

Metoda TPACK: pomoc dla nauczycieli
María Matilde

Napisane i zweryfikowane przez pedagog María Matilde.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Metoda TPACK odnosi się do zbioru umiejętności, które nauczyciele powinni opanować, aby włączyć technologię do nauczania. Dowiedz się więcej na temat tego modelu kształcenia.

Metoda TPACK (wiedza technologiczno-pedagogiczno-przedmiotowa) został stworzony przez Mishrę i Kohlera (2006). Opracowali ten model bazując na badaniach Lee Shulmana (1986). Był to filozof i psycholog, który poświęcił się kształceniu i nauczaniu nauczycieli.

Metoda TPACK: cechy charakterystyczne

Metoda TPACK została opracowana, aby nauczyciele umieli wykorzystywać w skuteczny sposób ICT (technologie informatyki technicznej z telekomunikacją) w swoim środowisku edukacyjnym. Składa się z trzech głównych rodzajów wiedzy:

  • Na temat treści związanych z danym przedmiotem lub dyscypliną (to, czego uczą).
  • Pedagogicznej (sposób w jaki uczą treści).
  • Technologicznej (narzędzia technologiczne, zasoby i aplikacje).

Taka metoda kształcenia nauczycieli wskazuje, że wiedza przedmiotowa, wiedza pedagogiczna i wiedza technologiczna nie powinny działać w sposób odrębny. Innymi słowy, należy je zintegrować, aby były w stanie generować nową wiedzę.

Poniższy schemat przedstawia diagram Venna, używany w celu przedstawiania interakcji trzech różnych rodzajów wiedzy, z których wywodzą się cztery inne formy wiedzy. Tym samym możemy zidentyfikować siedem rodzajów wiedzy, z których składa się TPACK:

Metoda TPACK

PCK czyli wiedza pedagogiczno-przedmiotowa (Pedagogical Content Knowledge)

Odnosi się do wiedzy na temat tego jak uczyć określonego tematu w zależności od jego określonej zawartości. Innymi słowy, jest to wiedza o nauczaniu treści, która pozwala nauczycielowi przekształcać tematy, aby był w stanie ich nauczać.

W tym celu nauczyciel musi je zinterpretować oraz odkryć w jaki sposób należy ich uczyć. Musi również posiadać odpowiednie zasoby i metodologię. Poza tym taka wiedza zakłada świadomość potrzeb każdego studenta oraz posiadanej przez niego już wcześniej wiedzy.

TCK czyli wiedza technologiczno-przedmiotowa (Technological Content Knowledge)

Reprezentuje wiedzę na temat najwłaściwszych technologii do nauki określonych treści. Tym samym odnosi się do wiedzy na temat konkretnych programów i aplikacji do nauczania matematyki, biologii lub nauk społecznych.

TPK czyli wiedza technologiczno-przedmiotowa (Technological Pedagogical Knowledge)

Ta wiedza wiąże się z wykorzystaniem ICT w klasie. Poza tym zawiera się w niej również tematyka warunków niezbędnych do ich właściwego wykorzystania oraz pozytywnych i negatywnych aspektów płynących z ich używania.

TPACK czyli wiedza technologiczno-pedagogiczno-przedmiotowa (Technological Pedagogical Content Knowledge)

Wskazuje na integrację wszystkich rodzajów wiedzy oraz interakcje, jakie między nimi zachodzą. Jeśli nauczycielowi uda się opanować TPACK, będzie umiał wyjaśnić temat, którego naucza.

Nauczyciel w klasie

Oprócz tego będzie znał najlepsze metody nauczania dostosowane do potrzeb danego przedmiotu. Poza tym będzie znał sytuację swoich uczniów i ich potrzeby związane z nauką. Będzie wiedział również jak skutecznie wykorzystać zdobycze technologii, aby nauczać lepszych treści.

Metoda TPACK do znaczącego uczenia się

W dzisiejszych czasach technologia jest obecna w każdym obszarze naszego życia. Model TPACK to dobry teoretyczny i praktyczny schemat wiedzy oraz umiejętności, które musi opanować nauczyciel, aby wykorzystać zdobycze technologii w dziedzinie edukacji.

Metoda TPACK, wraz z wiedzą na temat potrzeb każdego z uczniów, podkreśla potrzebę zintegrowania wiedzy nauczyciela. Innymi słowy, nauczyciel musi powiązać wiedzę dotyczącą danego przedmiotu z wiedzą pedagogiczną i wiedzą technologiczną. Tylko to pozwoli mu osiągnąć skuteczne nauczanie i sensowne przekazywanie wiedzy.

To może Cię zainteresować ...
Kształcenie na odległość: wady i zalety e-learningu
Jesteś Mamą
Przeczytaj na Jesteś Mamą
Kształcenie na odległość: wady i zalety e-learningu

Kształcenie na odległość staje się coraz bardziej popularne na całym świecie. Dowiedz się, jakie oferuje możliwości oraz poznaj zalety i wady e-lea...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treści zawarte na stronie Jesteś Mamą służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. W żadnym wypadku nie zastępują one diagnozy, porady lub leczenia u specjalisty. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.