Zrozum swoje dziecko

Czasami zachowują się dorośle, a za chwilę zachowują się, jakby znów byli małymi dziećmi. Nie jest łatwo zrozumieć nastolatka. Nie jest to jednak zadanie niemożliwe do wykonania. Nauczymy Cię, w jaki sposób się z nim komunikować, burząc mury, które pojawiają się między Wami. Zmniejszając różnice i skracając dystans, poprawicie wzajemną komunikację i wzmocnicie z nimi więź.