Zdrowie

Nasze dziecko osiągnęło okres dojrzewania i zmiany zachodzą nie tylko w jego ciele. Poza klasyczną „rewolucją hormonalną” jego umysł ma także nowe obawy, obawy i potrzeby. Naszą misją jest głębsze zgłębienie psychologii nastolatków, aby zapobiec możliwym zaburzeniom jedzenia. Warto również wiedzieć, jakie choroby mogą pojawić się w tym okresie ich cyklu życia.