Jak wymagania rodziny wpływają na edukację naszych dzieci?

W tym artykule porozmawiamy o tym, jak ważne jest, aby rodzice mogli pozwalać dzieciom swobodnie wybierać, kim chcą być i co robić w życiu. A także, w jaki sposób powinni unikać utrudniania im tej podróży wymaganiami i obowiązkami społecznymi oraz rodzinnymi.
Jak wymagania rodziny wpływają na edukację naszych dzieci?
María Matilde

Napisane i zweryfikowane przez pedagog María Matilde.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Podczas edukacji naszych dzieci mamy wobec nich wiele oczekiwań, marzeń, projektów i celów. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że te wymagania rodziny mogą stać się nieformalnymi obowiązkami. Dzieci czują, że muszą je wypełnić i przyjąć w swoim życiu.

Jako rodzice  powinniśmy się więc zastanowić, w jaki sposób wymagania rodziny, panujące w niej zasady i obowiązki mogą wpływać na edukację naszych dzieci.

Te zasady i wymagania rodziny często określają, w mniejszym lub większym stopniu, możliwości, jakie dzieci mają do zbudowania własnego planu na życie. Wpłyną one również na ich wolność wyboru sposobu, w jaki chcą czuć się spełnione w życiu.

Żądania, obowiązki i inne wymagania rodziny

Społeczeństwo, religia i sama rodzina ustanawiają oraz  przekazują wiele zasad z pokolenia na pokolenie .   N iektóre wprost, inne w sposób dorozumiany. Mogą to być wartości i sposoby działania, myślenia i zachowania. Większość ludzi ogólnie je akceptuje. Co więcej, na pierwszy rzut oka nie są one w żaden sposób podważane.

Jednak dzieje się tak dlatego, że wiele osób na pewnym etapie życia odkrywa, że zasady te zaczynają być sprzeczne z ich własną osobowością i celami. W końcu akceptują jednak te zasady. Ale robią to tylko w roli fasady. Ukrywa ona ich uczucia, opinie i myśli, które nie mają nic wspólnego z tym, co im się narzuca.

Rodzina z dziećmi

Tak więc decyzja o tym, czy złamać określone wymagania rodziny  i społeczne,  zasady i obowiązki, będzie zależeć od każdej osoby. I jej opcji, warunków, możliwości i zdolności do tego.    

Będzie to również zależało głównie od jej potrzeby bycia sobą w świecie pełnym zasad i wartości, które sprawiają, że zachowujemy się jak wszyscy inni. A jednocześnie tego tak naprawdę nie chcemy i nie  podzielamy tych wartości

Dotyczy to również przekonań, dla których Twoje dziecko może czuć, że nie mają one uzasadnienia, ani racjonalnego, ani emocjonalnego.  

Zasady zewnętrzne i wymagania rodziny, które wpływają na edukację dziecka

Te zasady i wymagania rodziny , czasem niepisane lub niesprecyzowane, są bardzo zróżnicowane. Od najbardziej powierzchownych do najbardziej egzystencjalnych. Mają bardzo silny komponent emocjonalny, ponieważ prawie zawsze są związane z ludźmi, których znamy i z którymi mamy relacje.

A także dlatego, że ingerują w to, jak dzieci budują własną tożsamość. 

Oto kilka przykładów, jak wymagania rodziny i oczekiwania jej członków mogą wpływać na nasze dzieci:

 • Partia polityczna, z którą musimy się identyfikować. Albo drużyna piłkarska, której musimy kibicować i z którą się utożsamiać. Tylko dlatego, że nasi rodzice i dziadkowie zawsze się z nimi identyfikowali.
 • Sposób ubierania się, gdyż nasza rodzina ma w tym względzie pewne oczekiwania.
 • Religia, którą musimy wyznawać i jak powinniśmy się zachowywać zgodnie z jej zasadami.
 • Kierunki, które powinniśmy studiować lub jaki zawód wybrać, zgodnie z poglądami naszych rodziców lub dziadków.
 • Jak powinniśmy myśleć, jakie opinie powinniśmy mieć na różne tematy, a nawet o tym, o czym nie powinniśmy rozmawiać.
 • Rodzaje relacji, jakie powinniśmy mieć z innymi ludźmi. Co jest nie tak, a co dobre oraz jak powinniśmy się czuć i wyrażać te rzeczy.
 • Oczekiwania związane z modą i sieciami społecznościowymi. Również dotyczących cech potencjalnego partnera lub partnerki, zwyczajów, klasy społecznej lub pochodzenia etnicznego.

Jak obowiązki i wymagania rodziny wpływają na edukację dziecka?

Zasady i wymagania rodziny nie oznaczają jedynie obowiązku robienia rzeczy lub bycia kimś, czego nasze dzieci nie chcą robić ani kim być. A jednak robią to tylko po to, by zadowolić swoich rodziców.

Zobowiązania takie stają się także realną przeszkodą w budowaniu ich osobowości i tożsamości. Dzieje się tak dlatego, że nie wydają im się wcale racjonalne. W rezultacie dochodzi do prawdziwego zużycia emocjonalnego i relacyjnego.

Rodzina w kuchni

A więc w bardziej praktycznym ujęciu można powiedzieć, że obowiązki i zasady wpływają na edukację naszego dziecka, tworząc:

 • Frustracje spowodowane sprzecznościami między tym, kim dziecko chce być lub co robić, a tym, jakie są oczekiwania członków rodziny pod tym względem.
 • Poczucie winy za sposób myślenia, odczuwania lub działania w inny sposób niż reszta rodziny.
 • Niepokój, smutek lub brak motywacji wskutek świadomości, że nigdy nie będzie w stanie wybrać konkretnej kariery lub zawodu, a nawet zająć się określonym hobby lub zawodem. Po prostu dlatego, że nie jest to akceptowane w rodzinie.
 • Poczucie odrzucenia i przekazywanie tego odrzucenia członkom rodziny. Wynika to z obowiązku przestrzegania zasad i zobowiązań, których dziecko nie podziela ani w które nie wierzy. Zasady te mogą być określone lub po prostu dorozumiane.
 • Reakcje wściekłości i gniewu na krewnych i na cały świat. Dzieje się tak, gdy dziecko stopniowo czuje, że musi porzucić własne marzenia i projekty tylko po to, aby poczuć się akceptowanym i uzyskać aprobatę rodziny.
 • Postawy narastającego buntu wobec dezaprobaty rodziców i niezrozumienia ubioru, gustów czy hobby.

Ograniczanie wymagań społecznych i rodzinnych, zasad i obowiązków narzucanych z zewnątrz jest aktem miłości do samego siebie .

Tytułem podsumowania

Jako rodzice często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak nasze zasady i obowiązki mogą wpływać  na osobowość  i charakter  dziecka Tak więc, jeśli naprawdę chcemy jego szczęścia i by miało ono swobodę pełnego wyrażania siebie jako istoty ludzkiej, musimy dać im więcej swobody pod względem wyborów.    

Wyzwaniem dla rodziców wychowujących dzieci będzie nieobciążanie ich rodzinnymi wymaganiami i obowiązkami. Muszą im zaufać i nauczyć bycia dobrymi ludźmi. Niezależnie od tego, czego się uczą lub kogo zdecydują się kochać.

Powinniśmy to zrobić bez względu na to, czy kwestionują one i porzucają pielęgnowane tradycje rodzinne, wartości i ideologie. Zróbmy to, jakkolwiek może się to niektórym z nas wydawać nie do pomyślenia.  

Uwaga: Kiedy mówimy o zasadach, nie odnosimy się oczywiście do niezbędnych zasad, których rodzic musi nauczyć swoje dziecko, aby wychować je w przyzwoity, poprawny, zgodny z prawem sposób. Mówimy o niepotrzebnych regułach, które utrudnią rozwój  młodego człowieka .

To może Cię zainteresować ...
Rodzicielstwo oparte na przywiązaniu wymaga elastyczności
Jesteś Mamą
Przeczytaj na Jesteś Mamą
Rodzicielstwo oparte na przywiązaniu wymaga elastyczności

Chociaż możesz preferować rodzicielstwo oparte na przywiązaniu, aby wychowywać swoje dzieci, ten styl postępowania wymaga pewnej dozy elastyczności...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treści zawarte na stronie Jesteś Mamą służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. W żadnym wypadku nie zastępują one diagnozy, porady lub leczenia u specjalisty. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.