Dynamika grupy dla nastolatków

Dynamika grupy dla nastolatków to niezwykle przydatne narzędzie, które pomaga im się rozwijać i dojrzewać, a także poprawia wzajemną komunikację.
Dynamika grupy dla nastolatków
María Matilde

Napisane i zweryfikowane przez pedagog María Matilde.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Okres dojrzewania to czas wielkich zmian, które są niezbędne na drodze do dorosłości. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się z bliska ciekawemu zagadnieniu, jakim jest dynamika grupy nastolatków i temu, jak może ona pomóc im w rozwoju.

Aby zrozumieć, w jaki sposób dynamika grupy oddziałuje na nastolatków, musimy najpierw wyjaśnić pojęcia dojrzewania i dorastania oraz podstawowe różnice między nimi.

Z jednej strony dojrzewanie to szereg zmian biologicznych, fizycznych, morfologicznych, hormonalnych i psychoseksualnych. Mają one na celu przekształcenie ciała niemowlęcia i później dziecka w ciało osoby dorosłej zdolnej następnie do rozrodu.

Z drugiej strony okres dorastania to proces przechodzenia od dzieciństwa do dorosłości na przestrzeni kilku lat. Jest to etap, w którym odbywa się szereg najbardziej istotnych zmian.

Nie są to tylko wymienione powyżej czynniki, ale także liczne aspekty intelektualne, psychologiczne i społeczne. To właśnie na tych czynnikach opiera się dynamika grupy dla nastolatków.

Ogólnie rzecz biorąc dynamika grupy dla nastolatków to niezwykle przydatne narzędzie, które pomaga im się rozwijać i dojrzewać, a także poprawia wzajemną komunikację.

Czym w ogóle jest dynamika grupy?

Dynamika grupy odnosi się do usystematyzowanych metod lub procedur, które mają na celu zorganizowanie grupy ludzi i rozwijanie ich jako jednostek.

Nastolatki w grupie

W ujęciu ogólnym dynamika grupy jest bardzo motywującą techniką, która zastosowana w sytuacji typowo grupowej stymuluje ją i pomaga w nauce na kilku różnych poziomach. Oznacza to, że w rezultacie osoby nią objęte pracują nad swoim potencjałem i rozwijają swoją skuteczność.

W ten sposób grupa pracująca z tą konkretną dynamiką może osiągnąć swoje cele i być bardziej produktywna. Ponadto może ona osiągnąć większą spójność i lepsze poczucie pracy zespołowej.

Dynamika grupy dla nastolatków

Dynamika grupy dla nastolatków może być użyteczna zarówno w szkołach, jak i w każdej innej instytucji, organizacji młodzieżowej, stowarzyszeniu lub ośrodku. Ważne jest, aby upewnić się, że zastosowana konkretna dynamika pozwoli osiągnąć cele związane z poszczególnymi grupami nastolatków i jej specyficznymi cechami. Musi mieć więc określony cel.

Ponadto należy wziąć pod uwagę inne czynniki, między innymi społeczne, finansowe, kulturalne oraz instytucjonalne. Ogólnie rzecz biorąc, dynamika grupy dla nastolatków powinna mieć na celu rozwój skutecznego uczenia się w każdym obszarze. Jej celem powinna być pomoc w refleksji i ogólnie w procesie dojrzewania.

Ta metoda stymulacji powinna być związana z takimi aspektami jak między innymi:

  • Socjalizacja
  • Kreatywność
  • Komunikacja
  • Poczucie własnej wartości
  • Odpowiedzialność
  • Autonomia
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Branie udziału i praca zespołowa
  • Ekspresja
  • Zarządzanie emocjami

Różne rodzaje dynamik grupy

Obecnie istnieje duża różnorodność dynamiki grup dla nastolatków, sklasyfikowanych według ich własnych celów. Mogą być one również bardzo zróżnicowane pod względem cech, czasu trwania, czynności i złożoności.

Przede wszystkim istnieje dynamika grupy, której celem jest „przełamanie pierwszych lodów”. W tych konkretnych działaniach członkowie danej grupy przedstawiają się sobie wzajemnie i lepiej się poznają.

Na przykład istnieje dynamika grupy o nazwie „Punkt początkowy”. W tym ćwiczeniu każdy członek tej grupy przedstawia się, odpowiadając na skróconą listę zagadnień zawierającą pytania takie jak imię, ulubiony kolor, posiadane umiejętności, wady oraz ograniczenia i zalety w ich życiu.

Współpraca

Znajdujemy także inną dynamikę, której celem jest odzwierciedlenie komunikacji w grupach. Wiele z nich próbuje odkryć, jakie problemy i czynniki mogą powodować konflikty oraz jak je rozwiązać. W tym temacie przydatne są różne specyficzne dynamiki, takie jak „Zepsuty telefon” lub „Socjogram”.

Z drugiej strony istnieją też inne dedykowane dynamiki, takie jak burza mózgów lub sympozjum. Pomagają one w podziale zadań i obowiązków w celu osiągnięcia lepszej organizacji i konsensusu w danej grupie.

Istnieje również dynamika grup dla nastolatków, których celem jest rozwiązywanie konfliktów i zmiana ich zachowania.

Jednym z przykładów jest dynamika grupy określana jako “Kapelusze myślowe” (oryg. Six Thinking Hats), wynaleziona przez Edwarda de Bono. Ale istnieją też inne rodzaje odgrywania ról. Dynamika ta działa na takie aspekty, jak empatia, stawianie się w miejscu innych oraz rozważanie różnych perspektyw w celu rozwiązania konkretnego problemu lub sytuacji.

Kilka słów tytułem podsumowania

Każda dynamika grupowa dla nastolatków będzie zawsze bardzo pozytywna, ponieważ pomaga ona rozwijać uczenie się związane z zachowaniami i postawami społecznymi, moralnymi i aksjologicznymi. Są to podstawowe koncepcje mające na celu osiągnięcie prawidłowej ewolucji i dojrzałości u nastolatków.

Krótko mówiąc, konieczne jest stworzenie sytuacji, w których młodzi ludzie będą mogli zastanowić się nad swoim zachowaniem i jego konsekwencjami.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.