UNICEF i starania mające na celu ochronę dzieci

UNICEF i starania mające na celu ochronę dzieci

Ostatnia aktualizacja: 09 marca, 2021

Starania UNICEF w walce o prawa dzieci wzbudzają uznanie na całym świecie. Dowiedz się więcej na temat tej niezwykle ważnej organizacji.

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) rozpoczął swoją pracę w 1946 r. Narodził się jako agencja, której misję stanowiło zapewnianie pomocy dzieciom pokrzywdzonym podczas II wojny światowej. Ta misja szybko zaczęła obejmować coraz więcej obszarów. W dzisiejszych czasach organizacja ta działa w 57 krajach na całym świecie. Zaliczamy do nich również kraje rozwinięte.

Główny cel UNICEFu to zapewnienie wypełniania podstawowych praw dzieci oraz ich ochrony. Prawa dzieci zostały określone w Konwencji o prawach dziecka. To dokument, w którym opisano kluczową podstawę wszystkich działań podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych na rzecz wszystkich dzieci na całym świecie.

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej sposobom, w jakie UNICEF stara się chronić dzieci i ich prawa.

Konwencja o prawach dziecka

To bez wątpienia jeden z najbardziej uniwersalnych traktatów w historii pod względem zawartych w nim zapisów na temat praw dzieci oraz wolności obywatelskich. Pośród tych zapisów znajdują się wytyczne dotyczące środowiska rodzinnego, zdrowia, edukacji, rekreacji oraz kultury.

Poza tym umieszczono w nim kluczowe działania mające na celu wspieranie ochrony dzieci.

Nauka na zewnątrz

Przewodnie założenia Konwencji to brak dyskryminacji, najlepsze zainteresowanie dziecka, prawo do życia, przetrwania i rozwoju, oraz prawo do udziału. Traktat jest podzielony na trzy rodzaje praw. Zaliczamy do nich:

Działania UNICEFu mające na celu ochronę dzieci bazują na wartościach i zasadach opisanych w tym traktacie. Opierają się również na doświadczeniu i badaniach. Warto w szczególności podkreślić sposób, w jaki koncentrują się na zapewnieniu jak najlepszego startu w życiu dziecka oraz jego przetrwania i rozwoju.

Starania UNICEF mające na celu wspieranie przetrwania i rozwoju dzieci

Przetrwanie i rozwój dziecka to najważniejsze sposoby działania UNICEFu mające na celu zapewnienie ochrony dzieci. W tym celu agencja stara się wypełniać Milenijne Cele Rozwoju numer 4 i 6. Mówiąc dokładniej, dotyczą one spadku śmiertelności dzieci oraz walki z malarią.

Aby osiągnąć te cele, jeden z głównych celów UNICEFu stanowi zadbanie o to, aby młode dzieci otrzymywały właściwą opiekę medyczną jeszcze nawet przed narodzinami. Taka ochrona zdrowia powinna być kompleksowa.

Chcąc spełnić te cele i chronić dzieci, UNICEF promuje i zapewnia wsparcie techniczne i finansowe dla różnych programów krajowych i społecznych.

Taka pomoc koncentruje się na programach edukacyjnych oraz interwencyjnych, w których centrum zainteresowań znajduje się zdrowie oraz odżywianie, jak również wiele innych ważnych aspektów.

Na pierwszym miejscu znajdują się programy szczepień oraz zapobiegania takich chorobom jak malaria czy anemia. Koncentrują się one również na walce z takimi chorobami jak przewlekła biegunka czy choroby układu oddechowego. Priorytet stanowią także programy zajmujące się opieką nad kobietami w ciąży oraz opieką poporodową.

Szkoła w Afryce

Podstawowa edukacja i równość płci

Edukacja zajmuje bardzo znaczące miejsce pośród wszystkich działań podejmowanych przez UNICEF w celu ochrony dzieci. Organizacja ta współpracuje z rządami krajowymi oraz innymi agencjami ONZ.

Jej działania polegają na wspieraniu i przydzielaniu funduszy na działania związane z uniwersalną nauką w szkołach podstawowych oraz równości płci.

Tym samym nacisk kładzie się na dzieci wyłączone oraz te, które należą do zagrożonych lub niezamożnych grup społecznych. UNICEF wspiera wszystkie działania, które przykładają się do poprawy kształcenia takich dzieci.

Zaliczamy do nich również wszystkie inicjatywy zdrowotne i edukacyjne mające na celu poprawię możliwości rozwoju dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole.

Kolejna kluczowa część działań UNICEFu mających na celu ochronę dzieci to równość płci. Starania, aby ją osiągnąć, mają zachęcać i wspierać lokalne programy oraz promować równe prawa dziewczynek i chłopców.

Chodzi o to, aby zmniejszyć zarówno dyskryminację ze względu na płeć, jak i inne podobne nierówności.

To może Cię zainteresować ...
Konwencja o prawach dziecka – najważniejsze elementy
Jesteś Mamą
Przeczytaj na Jesteś Mamą
Konwencja o prawach dziecka – najważniejsze elementy

Konwencja o prawach dziecka jest niezwykle ważnym porozumieniem międzynarodowym. W poniższym artykule poznasz jej założenia. Czytaj dalej!


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treści zawarte na stronie Jesteś Mamą służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. W żadnym wypadku nie zastępują one diagnozy, porady lub leczenia u specjalisty. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.