Edukacja zdrowotna - promowanie zdrowego stylu życia

Edukacja zdrowotna to ogół działań promujących zdrowy styl życia, dobrostan fizyczny i psychiczny. Dowiedz się więcej na ten temat!
Edukacja zdrowotna - promowanie zdrowego stylu życia
María Matilde

Napisane i zweryfikowane przez pedagog María Matilde.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

W dzisiejszych czasach edukacja zdrowotna ewoluowała i nie polega tylko na zapobieganiu chorobom. Bycie zdrowym ma teraz szersze znaczenie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Dobrostan psychiczny i fizyczny oraz zrozumienie czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać są teraz coraz bardziej istotne.

Ponadto wiele programów społecznościowych jest zaangażowanych w rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi z naszego otoczenia.

Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł i dowiedz się więcej o promocji zdrowia!

Edukacja zdrowotna ewoluowała przez lata. Nie chodzi już tylko o zapobieganie chorobom i infekcjom. Od wielu lat nacisk stawia się też na zdrowie psychiczne i promowanie zdrowych zmian w stylu życia.

W dzisiejszych czasach edukacja zdrowotna obejmuje na przykład promowanie aktywności fizycznej dla wszystkich bez względu na wiek, zdrowe i powszechne obiady w szkole, mniejsze spożycie alkoholu i zapobieganie paleniu w społeczeństwie. Ponadto regularne badania przesiewowe, dostęp do terapii ( w tym terapii uzależnień) oraz dostęp do zieleni miejskiej i czystej wody.

Koncentruje się na edukowaniu ludzi o ich środowisku naturalnym, w tym wiedzy o tym jak najlepiej je chronić i zachować na dłużej, odpowiedzialnie korzystać z jego zasobów i jak je ulepszyć.

Edukacja zdrowotna – czym jest i na czym polega?

Edukacja zdrowotna

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) edukacja zdrowotna „to dowolne połączenie doświadczeń edukacyjnych, które mają pomóc jednostkom i społecznościom w poprawie ich zdrowia, poprzez poszerzanie ich wiedzy lub wpływanie na ich postawy i styl życia”.

Co najważniejsze,  głównym celem edukacji zdrowotnej obywateli jest nauczenie ludzi, jak dbać o siebie i swoich bliskich, ale także ogólnie być zdrowszym i szczęśliwszym.

Nasze zdrowie jest ściśle związane z naszym środowiskiem, systemem opieki zdrowotnej i środkami ekonomicznymi. Niemniej jednak duży wpływ ma również nasz styl życia, aktywność fizyczna, genetyka i biologia. Wszystkie te czynniki należy wziąć pod uwagę przy wzmacnianiu i promowaniu edukacji zdrowotnej.

Ponadto ostatecznym celem powinno być uwzględnienie zdrowszych nawyków w naszym codziennym życiu, które krok po kroku zmieniają się z całokształt stylu życia.

Edukacja zdrowotna polega na promowaniu zdrowia i kształceniu ludzi, ich rodzin, większych grup społecznych itp. Nie chodzi tylko o zapobieganie chorobom, ale także o tworzenie zdrowszych nawyków na co dzień.

Można tego dokonać poprzez edukację, nie tylko w szkołach, ale także w dedykowanych temu organizacjach, wystawach i przedsięwzięciach. Instytucje te pracują nad tworzeniem przestrzeni do refleksji, w których społeczności mogą budować i rozwijać umiejętności w celu uzupełnienia i wzmocnienia najlepszych praktyk.

 

  • Edukacja zdrowotna dotyczy zmian stylu życia i wydłużeniu życia obywateli.
  • Edukacja zdrowotna dla ogólnej opieki zdrowotnej – polepszenie warunków.
  • Przede wszystkim poprawa zdrowia ludzi wymaga zapobiegania chorobom i promowania zdrowych nawyków.

Zapobieganie chorobom i ryzyku pogarszania stanu zdrowia

Zdrowy tryb życia

Ma to na celu uniknięcie problemów zdrowotnych poprzez ocenę, ewaluację i kontrolę ryzyka. Istnieją trzy poziomy zapobiegania chorobom na poziomie ogólno- społecznym:

 

  • Prewencja pierwotna. Jest przeznaczona dla ogółu społeczeństwa i obejmuje kampanie prewencyjne, wydarzenia, warsztaty, reklamy. Innymi słowy akcje takie jak: reklamy antynikotynowe, kampanie darmowych szczepień, kampanie edukujące o wykrywaniu nowotworów, edukacja na temat bezpiecznego seksu i higieny. Dotyczy również zagrożeń dla środowiska, zdrowych nawyków żywieniowych w celu uniknięcia otyłości, cukrzycy, sesji aktywności fizycznej i psychicznej oraz odpoczynku i przeciwdziałanie wypalenia zawodowego i depresji. Ściśle powiązana z działaniami rządowymi – na przykład: dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.
  • Profilaktyka wtórna. Chodzi o jak najszybsze rozwiązywanie problemów. Ma to na celu wykrycie wszelkich problemów zdrowotnych na wczesnym etapie, ustalenie sposobów ich rozwiązania lub zapobieżenia ich rozprzestrzenianiu. Obejmuje wczesne badania przesiewowe i zabiegi. Akcje wykrywania raka piersi, darmowe badania krwi, zachęcanie do profilaktyki przeciwsłonecznej.
  • Prewencja trzeciorzędowa. Zajmuje się sesjami terapeutycznymi i rehabilitacją osób które przeszły przez choroby. Może obejmować resocjalizację, rehabilitację, terapię psychologiczną, sesje grupowej terapii itp.

Edukacja zdrowotna dotyczy zmian całego stylu życia – nie tylko wybranych elementów.

Promowanie zdrowych nawyków

Promowanie zdrowych nawyków może pomóc ludziom przyjąć zdrowszy styl życia na stałe. Co najważniejsze, głównym celem takich działań jest pomoc ludziom w uzyskaniu większej kontroli nad swoim zdrowiem poprzez aktywne uczestniczenie w jego tworzeniu i utrzymywaniu.

Promocja zdrowia może odbywać się poprzez wiele działań społecznych i środowiskowych, skupionych na korzystaniu i ochronie zdrowia i jakości życia ludzi. Nie chodzi tylko o następstwa choroby, ale także o wyleczenie źródła problemu.

Według WHO promocja zdrowia opiera się na silniejszych środkach politycznych, które podkreślają znaczenie zdrowia, a także zapewniają edukację zdrowotną dla wszystkich. Dotyczy to również zdrowego i wrażliwego planowania urbanistycznego, które musi odnosić się do społeczności i zapewniać im ośrodki opieki zdrowotnej i dostęp do zdrowej żywności.

Wspólne ćwiczenia

Edukacja zdrowotna – końcowe przemyślenia

Edukacja zdrowotna wymaga zaangażowania wszystkich ludzi wraz ze wszystkimi dostępnymi instytucjami, agencjami i organizacjami rządowymi. Ten wysiłek grupowy jest niezbędny, aby cała społeczność odczuwała pozytywne efekty.

Jednakże cała praca rozpoczyna się już od pojedynczych rodzin. Ważne jest, aby każda rodzina i jednostka promowała dobrą edukację zdrowotną w domu, czyniąc każdą osobę odpowiedzialną za własne zdrowie. System szkolny powinien również promować i wzmacniać te wartości – wiedzę o odżywianiu, higienę i zdrowie psychiczne.

 

To praca od podstaw i nauka od najmłodszych lat będą mieć rzeczywisty wpływ na całe społeczeństwo. Dzieci już od najwcześniejszych lat powinny mieć zapewnione wysokiej jakości wychowanie w poszanowaniu zdrowia. To pomoże im wyrobić dobre nawyki na przyszłość zrozumieć, w jaki sposób działa świat.

Wychowanie to z pewnością najlepsze narzędzie, które pozwala stać się częścią społeczeństwa.

Ponadto, warto wpierać istniejące organizacje promujące edukację zdrowotną poprzez swoją działalność i spotkania towarzyskie. Jeśli zauważysz ciekawe programy badań przesiewowych, charytatywne imprezy i wystawy – zachęć swoją rodzinę i znajomych do wzięcia udziału.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.