Więź z otoczeniem

Zdrowa więź dziecka z jego otoczeniem jest czynnikiem kluczowym aby wypielęgnować u niego zdrowe poczucie własnej wartości i stworzyć u niego pojęcie o samym sobie. Dynamika zachodząca w rodzinie, styl i osobowość oraz jakość więzi z rówieśnikami wspomaga u dziecka procesy adaptacji psychosocjalnej. W tej sekcji zaproponujemy Ci kompletne informacje, dzięki którym zrozumiesz ten proces jeszcze lepiej.