Thumb Author Marta Crespo Garcia

Marta Crespo Garcia

Pedagogika


O autorze

Absolwentka pedagogiki ze wzmianką o poradnictwie edukacyjnym (2015), tytuł magistra w zakresie zaawansowanych badań nad trudnościami w nauce (2016) na Uniwersytecie w Salamance.

Technik edukacji wczesnoszkolnej (2019) w IES Fernando de Rojas (Salamanka).

Ukończyła kursy: Czynniki równych szans dla kobiet (kwiecień 2019, UEMEC), Tworzenie treści i zasobów edukacyjnych w Internecie MOODLE (czerwiec 2019, SEPE) oraz Animator czasu wolnego (marzec 2015, JCYL).

Współpracowała z Uniwersytetem w Salamance w ramach projektu badawczego „Opracowanie programu nauczania umiejętności morfosyntaktycznych dla uczniów niesłyszących: wpływ na strategie czytania zdań” (EDU 2014-52739-P).


Ostatnie artykuły