Edukacja

W naszej przestrzeni chcemy, abyś lepiej zrozumiał swoje dzieci. Okres dojrzewania to etap, w którym nasze dzieci zaczynają lepiej definiować swoją samoocenę, moment, w którym relacja z otoczeniem jest kluczowa i naszym niezbędnym przewodnikiem. Wychowanie ich w adekwatnych wartościach i oferowanie im odpowiednich strategii zarządzania emocjami pozwoli im dojrzewać w szczęściu i bezpieczeństwie.