Szczepienia - ich rola w zapobieganiu ciężkich chorób

Szczepienia są jednym z najważniejszych odkryć medycyny. Pomogły one zapobiec wielu chorobom. Dowiedz się jak wyglądają aspekty prawne w tej kwestii.
Szczepienia - ich rola w zapobieganiu ciężkich chorób

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada, 2020

Szczepienia odgrywają niezwykle ważną rolę w zapobieganiu nieuleczalnym lub zagrażającym życiu chorobom. W ostatnich latach pojawiło się również wiele kontrowersji związanych z tą metodą przeciwdziałaniu rozprzestrzenia się ciężkich chorób. Jakie prawa i obowiązki mają rodzice, jeśli chodzi o szczepionki? Czy powinni podawać je dzieciom?

Czytaj dalej i dowiedz się więcej!


Szczepienia były i są do dziś jednym z największych osiągnięć współczesnej medycyny. Co do tego nie mamy wątpliwości.  Zmieniły bieg historii ludzkości, zmniejszając ogólną częstość występowania wielu niebezpiecznych chorób, umożliwiły podróże do najbardziej odległych zakątków świata i znacznie zmniejszyły śmiertelność wśród dzieci i młodzieży.

W rzeczywistości są jednym z najlepszych narzędzi, jakie mamy dziś, niezbędnym do zapobiegania chorobom i promowania zdrowia publicznego.

Szczepionki to jeden z najskuteczniejszych instrumentów, jakie mamy, aby zapewnić zdrowie dużej populacji ludzkości żyjącej blisko siebie. Jednak istnieją rozbieżne poglądy i wiele kontrowersji w publicznej debacie na temat szczepionek.

Szczepionki są kontrowersyjne, ponieważ wiele osób mylnie kojarzy je z ryzykiem. Obecnie są rodzice, którzy opierają się immunizacji ich dzieci. Często obawiają się możliwości wyrządzenia szkody wynikającej z pojawienia się potencjalnych skutków ubocznych.

Coraz więcej rodziców sprzeciwia się idei, że szczepionki powinny być obowiązkowe w wielu krajach na całym świecie.

Ramy prawne dotyczące szczepień różnią się również w poszczególnych krajach. Większość autorytetów, naukowców i specjalistów w środowisku medycznym zaleca szczepionki. Według licznych badań odgrywają one kluczową rolę w ochronie naszych podstawowych praw do zdrowia.

Poniżej omówimy niektóre z tych kwestii, aby dowiedzieć się więcej o naszych prawach jako pacjentów i rodziców.

Ramy prawne dotyczące szczepienia dzieci

W ramach prawnych dotyczących szczepień jednym z najważniejszych aspektów jest dostęp do rzetelnych informacji. Mając to na uwadze, pracownicy służby zdrowia i rządy udostępniają ogółowi społeczeństwa coraz więcej informacji na temat szczepionek.

Społeczeństwo chce mieć pewność, że i mali pacjenci i ich rodzice są dobrze poinformowani o wszystkich aspektach szczepień.

Niemniej jednak w praktyce to najczęściej lekarze i pielęgniarki w ośrodkach zdrowia informują pacjentów i ich rodziców o zagrożeniach i korzyściach wynikających z immunizacji. Te zespoły mają obowiązek zapewnić, że otrzymasz odpowiednie i poprawne informacje, zwłaszcza jeśli rodzice mają jakiekolwiek wątpliwości lub zastrzeżenia.

Szczepienia u dzieci

Maksymalne pokrycie społeczeństwa jest niezwykle ważnym aspektem protokołów szczepień. Bez maksymalnego pokrycia, niektóre populacje stają się bardziej podatne na choroby, które w wielu miejscach na świecie przestały niemal się pojawiać.

Takie choroby jak polio – czyli choroba Heinego-Medina zniknęły w krajach rozwiniętych. Jednak pod wpływem odmów szczepień zaczęto odnotowywać nowe przypadki.

Nie każdy może jednak otrzymać szczepienie. Dzieje się tak, ponieważ osoby z osłabionym układem odpornościowym lub chore zwykle są zwolnione z tego obowiązku. Są jednak chronione poprzez odporność zbiorową –  szczepienie reszty populacji chroni ich przed zarażeniem się tymi chorobami.

Ważne jest, aby profesjonaliści udzielali rodzicom pełnych i rzetelnych informacji. Informacje muszą i powinny być łatwe do zrozumienia. Obejmuje to informacje o wszystkich obowiązkowych lub zalecanych szczepionkach, dostarczanych w ramach programów rządowych lub objętych ubezpieczeniem, a także o zalecanym harmonogramie szczepień.

Debata na temat szczepionek: zgoda rodziców

Szczepionka

W większości krajów to rodzice wyrażają zgodę na szczepienia u małoletnich dzieci. W zależności od poziomu dojrzałości za dobrą praktykę etyczną uważa się również pełne informowanie dzieci w wieku powyżej 12 lat o działaniu szczepionki i sposobie jej działania.

Inną praktykowaną zasadą jest, że młodzież w wieku 16 lat i starsza powinna wyrazić zgodę na szczepienia, z wyjątkiem sytuacji szczególnego ryzyka. Wtedy najlepiej, aby to rodzice lub przedstawiciele podjęli decyzję o szczepieniu w imieniu młodego pacjenta.

W przypadku oficjalnych szczepionek, jeśli tylko jeden rodzic jest obecny na spotkaniu, władze zakładają, że rodzic działa w dobrej wierze i za zgodą drugiego rodzica. Sytuacja jest inna, jeśli drugi biologiczny rodzic powiedział, że się nie zgadza. W takim przypadku muszą poczekać na decyzję sędziego.

W przypadku szczepionek, które nie są częścią oficjalnego programu szczepień, szczepienie wchodzi do prawnej kategorii leczenia planowego. Konieczna będzie wtedy zgoda obojga rodziców.

Czy szczepienia powinny być obowiązkowe?

Kwestia obowiązku szczepienia dzieci wiąże się z pewnymi kwestiami dotyczącymi wolności osobistych i praw zbiorowych. Przepisy różnią się w każdym kraju, ale w niektórych krajach europejskich niektóre szczepionki są obowiązkowe. Na przykład w Hiszpanii szczepionki nie są obowiązkowe w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Debata wokół szczepionek

Obowiązek szczepienia wiąże się z wieloma aspektami prawnymi i etycznymi, które należy wziąć pod uwagę. Jak na ironię, szczepionki skutecznie zwalczały poważne choroby zakaźne do tego stopnia, że ​​obecnie przyczyniają się do obecnych kontrowersji.

Rodzice uważają, że ryzyko zarażenia się chorobami, które obecnie wydają się rzadkie, jest niewielkie. W czasopismach naukowych oraz wśród rodziców i rad szkolnych toczy się wiele aktywnych debat na temat tego, czy należy wymagać szczepionek i czy istnieje nadmierne ryzyko skutków ubocznych.

Ustawodawstwo wielu krajów odzwierciedla obecnie tę ogólną kontrowersję społeczną. Wiele krajów musiało wprowadzić obowiązkową procedurę szczepień przeciwko niektórym chorobom. Debata koncentruje się na ochronie podstawowych praw jednostki, takich jak prawo do zdrowia przed wolnością osobistą.

Niemniej jednak w Hiszpanii wskaźniki szczepień są nadal wysokie w porównaniu z innymi krajami, takimi jak Francja czy Włochy. W tych krajach rządy musiały wprowadzić obowiązek dotyczący określonych szczepień, biorąc pod uwagę alarmujący wzrost nowych przypadków zakażeń groźnymi chorobami.

To może Cię zainteresować ...
Zespół nagłego zgonu niemowląt: jak się przed nim bronić?
Jesteś Mamą
Przeczytaj na Jesteś Mamą
Zespół nagłego zgonu niemowląt: jak się przed nim bronić?

Zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS) to kwestia, która niepokoi wielu rodziców.Dowiedz się jakie działania możesz podjąć, aby nie dopuścić do jego...
Treści zawarte na stronie Jesteś Mamą służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. W żadnym wypadku nie zastępują one diagnozy, porady lub leczenia u specjalisty. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.