Jakie znaczenie ma nauczanie empiryczne?

Jakie znaczenie ma nauczanie empiryczne?
María Matilde

Napisane i zweryfikowane przez pedagog María Matilde.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Nauczanie empiryczne ma umożliwić uczenie się poprzez doświadczenia, które pojawiają się w naszym życiu. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się znaczeniu tego sposobu kształcenia.

Nauczanie empiryczne do metoda kształcenia lub metodologia, która pozwala dzieciom uczyć się poprzez ich własne doświadczenia. Oznacza to, że uczniowie będą uczyli się koncepcji i treści zawartych w podstawie programowej poprzez różne sytuacje.

Nauczanie empiryczne i jego cechy

Metodologia nauczania empirycznego bazuje na założeniu, że znaczące uczenie się dzieje się poprzez działanie. Nauczanie empiryczne ma na celu zachęcenie uczniów do udziału w swoim kształceniu zamiast zwykłego zapamiętywania informacji oraz słuchania wykładów.

W tym celu uczniowie wykorzystują wszystkie swoje zmysły i umiejętności wyciągania wniosków w trakcie doświadczeń edukacyjnych, które są związane z prawdziwymi sytuacjami.

Nauczanie empiryczne idzie ręka w rękę z innymi metodologiami aktywnego uczenia się. Tym samym pragnie zaangażować ucznia w aktywne uczenie się i badanie poszczególnych fenomenów lub sytuacji.

Dziewczynka sadząca roślinę - nauczanie empiryczne

Taki sposób kształcenia przypomina uczenie się na podstawie wyzwań, projektów lub problemów, zainteresowań lub uczenie się przez doświadczenie w cyklu Kolba (ELT). Każda z tych metod to globalne strategie uczenia się i nauczania, które biorą pod uwagę indywidualne potrzeby osób uczących się.

W ten sposób są w stanie łączyć i zawierać treści z licznych przedmiotów.

Jak już zauważyliśmy wcześniej, główny cel nauczania empirycznego to zaangażowanie uczniów w sytuację uczenia się bazującą na doświadczeniu. Dzięki temu powinni być w stanie przeanalizować w sposób krytyczny proces, który musi wykonać i nowych elementów, działań oraz koncepcji, o których się uczy.

Zalety nauczania empirycznego

  • Pozawala uczniowi uczyć się poprzez doświadczenia i sytuacje, które wiążą się z jej lub jego bezpośrednim otoczeniem. Dzięki temu jest w stanie osiągnąć całkowity pogląd tego, czego się uczy.
  • Nadaje się do wykorzystania na różnych poziomach edukacyjnych i w różnym wieku, jeśli tylko sytuacje uczenia się są zaprojektowane we właściwy sposób i rozwinięte.
  • Umożliwia znaczące, głębokie i długoterminowe uczenie się.
  • Stawia ucznia na pierwszym miejscu, zachęcając go do udziału, współpracy i zaangażowania.
  • Poza tym pomaga uczniom osiągnąć autonomię we własnym procesie uczenia się oraz zaakceptować fakt, że błędy stanowią część każdego procesu eksperymentalnego.
  • Uważa, że edukator stanowi kluczowego gracza w procesie uczenia się dziecka. Tym samym powinien przyjąć rolę przewodnika i mediatora. Nauczyciel musi nawiązać pozytywną relację z uczniami, aby towarzyszyć im i zwracać uwagę na ich indywidualne potrzeby.
  • Pragnie wspierać naturalny rozwój dziecka w wyniku uczenia się eksperymentalnego, w którym znaczenie odgrywa zróżnicowana wiedza, a tym samym różne przedmioty. Oprócz tego dziecko doświadcza różnych wymiarów i czynników społecznych, kulturalnych, psychologicznych oraz osobistych.

Uczenie się poprzez doświadczenia

Tym samym nauczanie empiryczne powinno koncentrować się na aktywnościach zaprojektowanych wokół doświadczeń. Oznacza to, że trzeba odwoływać się do prawdziwych, praktycznych i empirycznych sytuacji w celu uczenia się przedmiotów szkolnych.

Dzieci zbierające śmieci

Możesz na przykład wykorzystać techniki odgrywania ról lub dynamiki w grupie, aby uczyć się na temat literatury lub umiejętności społecznych. Możesz stawiać nacisk na kontakt bezpośredni z naturą, aby uczyć się biologii lub fizyki. Poza tym możesz wykorzystać sztukę lub muzykę, aby rozwijać umiejętności psychomotoryczne lub kreatywność.

Oprócz tego nauka na podstawie doświadczeń nie tylko wywiera wpływ na rozwój inteligencji i zmysłów dziecka, ale również rozwija jego emocje.

Kiedy ludzie przeżywają jakieś doświadczenie, wykorzystują swoje zmysły i uczucia, które pozwalają im rozwijać lub łączyć różne aspekty ich osobowości.

Podsumowując

Znaczenie nauczania empirycznego wiąże się z tym, że wykorzystuje doświadczenia, aby wspierać uczenie się. Właśnie dlatego taka metodologia staje się tak cenna i korzystna.

Kiedy jesteśmy w stanie zastanowić się nad wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami, które wykorzystaliśmy w określonej sytuacji, możemy naprawdę doświadczyć tego, o co chodzi w uczeniu się.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.