Burza mózgów w pracy grupowej - poznaj najważniejsze korzyści

Burza mózgów jest bardzo przydatna dla uczniów w celu efektywnego wykonywania pracy grupowej.
Burza mózgów w pracy grupowej - poznaj najważniejsze korzyści
Ana Couñago

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Ana Couñago.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Burza mózgów to narzędzie pracy dla grup, które pomaga ludziom tworzyć nowe i oryginalne pomysły na zadany temat. Aby to zrobić dobrze, trzeba będzie stworzyć miłą atmosferę, która ułatwi współpracę wszystkich członków grupy. W tym artykule wyjaśnimy wiele korzyści, jakie może zaoferować burza mózgów dla Twojego dziecka.

Ta technika może być bardzo wzbogacająca dla studentów, zarówno na polu akademickim, jak i osobistym.

„Nikt z nas nie jest tak dobry jak my wszyscy”.
Ray Kroc

Burza mózgów a korzyści z pracy w grupie

Uczenie się oparte na współpracy zostało zdefiniowane przez Johnsona, Johnsona i Holubeca jako:

„Dydaktyczne wykorzystanie małych grup, w których uczniowie pracują wspólnie, aby zmaksymalizować naukę własną i innych”.

Dlatego też możemy powiedzieć, że praca w grupie pomaga uczniom współpracować w celu osiągnięcia wspólnego celu lub zadania. Stosowanie tej metodyki nauczania w klasie zapewnia uczniom wiele korzyści, takich jak:

Kolorowe kartki
 • Stymulowanie poczucia przynależności i spójności grupy.
 • Promowanie pozytywnego współistnienia.
 • Promowanie autonomii i niezależności.
 • Umożliwienie uczniom poznania i zastosowania w praktyce pewnych wartości etycznych .
 • Wpływanie na poprawę komunikacji oraz bycie bardziej otwartymi i elastycznymi.
 • Promowanie integracji, wzajemnego szacunku i akceptacji innych.
 • Sprzyjanie wydajniejszej nauce i lepszym wynikom.
 • Zwiększenie produktywności.
 • Poprawa umiejętności społecznych.
 • Umożliwienie rozwoju lepszej samooceny.
 • Promowanie równowagi oraz dobrostanu psychicznego i społecznego.
 • Sprzyjanie ewaluacji i regulacji ich uczenia się.
 • Umożliwienie nabywania i praktykowania umiejętności podejmowania decyzji .

Z tych wszystkich powodów dobrym pomysłem jest nauczenie dzieci pracy w zespole od najmłodszych lat. Aby ułatwić ten proces, można ich nauczyć technik grupowych, takich jak właśnie burza mózgów.

Korzyści oferowane przez burzę mózgów w pracy grupowej

Zanim zastosujesz technikę burzy mózgów w praktyce, powinieneś pamiętać o trzech podstawowych zasadach:

 • Wszystkie pomysły są słuszne. Nie należy odrzucać ani eliminować żadnego z pomysłów zaproponowanych przez uczestników grupy, bez względu na to, jak absurdalne mogą się wydawać. Ponadto surowo zabrania się wszelkiego rodzaju krytyki lub kpin.
 • Konieczne jest aktywne słuchanie i zapisywanie wszystkich pojawiających się propozycji, aby je poprawić, ale bez oceniania ich od razu.
 • Musimy działać szybko. W tym celu musimy unikać rozpoczynania debat, dyskusji czy wyjaśnień. Na początku burza mózgów to kwestia zebrania jak największej ilości pomysłów na zadany temat.

„Słuchaj bez osądzania, mów bez obrażania i obserwuj bez pogardy. To trzy wartości, które sprawią, że staniesz się bardziej sprawiedliwy dla innych”.
– Autor anonimowy –

Kroki niezbędne do przeprowadzenia burzy mózgów

Jeśli chodzi o pracę grupową, powinieneś podjąć następujące kroki, aby czerpać korzyści z burzy mózgów:

Praca w grupie
 • Określ temat projektu.
 • Członkowie grupy uczestniczą w zadaniu, wypowiadając tyle pomysłów, ile mogą wymyślić w określonym czasie i sugerując, jak projekt może zostać zrealizowany.
 • Jeden z członków grupy powinien zapisać wszystkie sugestie, które ludzie zgłaszają.
 • Gdy nie ma już pomysłów lub gdy czas się kończy, wszystkie propozycje są odczytywane.
 • Grupa omawia te propozycje i wybiera najlepsze wraz ze wszystkimi informacjami, które będą przydatne do realizacji projektu.

Pod koniec burzy mózgów uczniowie będą mieli do dyspozycji szeroki wachlarz pomysłów na realizację projektu. Jeśli to konieczne, powinni spróbować ulepszyć wybrane przez siebie pomysły. Na koniec, przed rozpoczęciem realizacji właściwego projektu, wskazane jest sporządzenie planu z punktami, które należy uwzględnić w trakcie tego procesu.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Fernández de Haro, E. (2010). El trabajo en equipo mediante aprendizaje cooperativo. Universidad de Granada: Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
 • Johnson, D.W. y Johnson, R.T. (1994). Learning Together and Alone. Cooperative, Competitive and Individualistic Learning. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Johnson, D. W., Johnson, R. T. y Holubec, E. J. (1994). The nuts and bolts of cooperative learning. Interaction Book Co.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.