Edukacja emocjonalna w klasie - czy jest ważna?

Inteligencja i edukacja emocjonalna pomagają przygotować dzieci do życia dorosłego. Ponadto są dobrym narzędziem pomocnym w osiąganiu sukcesów.
Edukacja emocjonalna w klasie - czy jest ważna?
Azucena Fernández

Napisane i zweryfikowane przez nauczycielka Azucena Fernández.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Ważne jest, aby nadal szukać sposobów integracji wielu dziedzin nauki i różnych metod pedagogiki w klasie. W tym artykule przyjrzymy się powodom, dla których edukacja emocjonalna powinna być stałą częścią szkolnych programów nauczania.

Czytaj dalej i dowiedz się jak wykorzystać nowe metody nauczania!

Czym jest edukacja emocjonalna?

Mówi się, że umiejętności społeczne i emocjonalne są wskaźnikami zdolności osoby do przystosowania się do otoczenia i do nieoczekiwanych zmian. Według wielu specjalistów umiejętności emocjonalne są niejako dobrym wskaźnikiem sukcesu w przyszłości.

Z tych powodów warto się zainteresować tym tematem i dowiedzieć,  dlaczego tak ważne jest zintegrowanie edukacji emocjonalnej z tradycyjnym nauczaniem w klasie.

Podstawowe umiejętności rozwojowe, takie jak towarzyskość, stabilność emocjonalna, współczucie dla innych i świadomość siebie, mogą być równie ważne jak inteligencja poznawcza. Według niektórych są one może nawet ważniejsze.

Zwłaszcza we współczesnym świecie i erze social media budowanie wizerunku i kontaktów z innymi może być niezwykle przydatne.

Edukacja emocjonalna w klasie

Znalezienie skutecznych sposobów nadawania priorytetu umiejętnościom emocjonalnym i społecznym może wydawać się trudnym zadaniem. Trudno jest bez przygotowania skutecznie nauczać tych umiejętności lub wymiernie je oceniać.

Należy jednak pamiętać, że nauczanie tak zwanych umiejętności miękkich to nie tylko przemijająca moda. Musimy nauczyć się zwracać większą uwagę na emocje i traktować je jako kolejny priorytet nie tylko w klasie, ale i w życiu.

Edukacja ogólna powinna zawsze uczyć dzieci umiejętności społecznych i obejmować strategie przekazywania ważnych lekcji dotyczących naszych emocji. Nie powinniśmy przypominać, że emocje są częścią naszego życia w każdej chwili, 24 godziny na dobę. Dzieci nadal będą musiały radzić sobie z emocjami przez całe życie. Muszą wiedzieć, jak nimi zarządzać.

Edukacja emocjonalna bezpośrednio przyczynia się do sukcesu i szczęścia, jakie dziecko spotka jako dorosły. Co więcej, dla wielu dzieci szkoła jest jedynym miejscem, w którym mogą zająć się brakami w tych obszarach. Mogą pochodzić z trudnych rodzin lub może im brakować pewnych środków i edukacji w domu.

Połączenie edukacji emocjonalnej i rozwoju akademickiego

Doświadczenia edukacyjne mogą łączyć zdolności emocjonalne i rozwój akademicki. Poprawi to ogólną jakość środowiska uczenia się.

Uczniowie odkryją jak być bardziej efektywnym na swoich obecnych zajęciach oraz gdy wejdą na rynek pracy jako dorośli. Lepsza kontrola i świadomość emocjonalna pomogą również ulepszyć społeczeństwo w przyszłości.

Badania naukowe dotyczące edukacji emocjonalnej w klasie

W Ready to Lead, raporcie przygotowanym przez organizację o nazwie Collaborative for Social, Emotional, and Academic Learning (CASEL) w Stanach Zjednoczonych, naukowcy przedstawili wyniki ankiety dotyczącej inteligencji emocjonalnej i społecznej.

Odkryli, że inteligencja emocjonalna pomaga przygotować dzieci i może zmienić szkoły na lepsze. Istnieje wiele danych potwierdzających znaczenie rozwijania edukacji emocjonalnej w klasie, zwłaszcza w połączeniu z rozwojem akademickim.

Raport cytuje również metaanalizę z 2011 roku, w której wykazano, że uczniowie, którzy pracują nad swoją edukacją emocjonalną w klasie, osiągają lepsze wyniki w nauce i mają szybsze procesy decyzyjne. Ich prace naukowe są o 11 punktów procentowych wyżej oceniane niż tych, którzy nie otrzymują żadnego dodatkowego wykształcenia dostosowanego do ich emocji.

Ponadto, w raporcie przedstawiono ustalenia dotyczące postępów dokonanych w neurobiologii, które pokazują, jak praca nad inteligencją emocjonalną w dzieciństwie ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia emocjonalnego i umiejętności radzenia sobie przez całe życie.

Dzieci bawią się

„Na dłuższą metę praca nad inteligencją emocjonalną w edukacji dzieci może przynieść wiele korzyści akademickich. Korzyści te, to na przykład: poprawa zdolności czytania i przyswajania nowego słownictwa. ”

Co nauczyciele myślą o pracy nad wychowaniem emocjonalnym w klasie?

Jak wynika z raportu CASEL, zainteresowanie rozwojem inteligencji emocjonalnej wśród nauczycieli i administratorów szkół jest stosunkowo duże. Szczególnie teoretycy pedagogiki wydają się wykazywać duże zainteresowanie opracowywaniem metod nauczania inteligencji emocjonalnej w przyszłości.

Kiedy edukacja emocjonalna stanie się priorytetem?

Chociaż zdecydowana większość zainteresowanych edukacją zgadza się, że edukacja emocjonalna jest bardzo ważna, zwykle znajduje się ona na marginesie. Nauczyciele zwykle bardziej interesują się czysto akademickim stylem nauczania niż ogólnym rozwojem dziecka.

Jednak może być tylko kwestią czasu, zanim edukacja emocjonalna zostanie powszechnie przyjęta we wszystkich szkołach. Miejmy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy coraz bardziej akceptować i integrować to nowoczesne podejście  do nauczania w szkołach.

Postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie edukacji, stopniowo zmieni podejście pedagogiczne na szerszą skalę. To długi i powolny proces, ale bardzo potrzebny nie tylko w życiu szkolnym, ale i zawodowym.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Jennifer L. DePaoli, Matthew N. Atwell, John Bridgeland. (2017).Ready to Lead. CASEL.
  • Belfield, C., Bowden, B., Klapp, A., Levin, H., Shand, R., & Zander, S. (2015). The Economic Value of Social and Emotional Learning. New York: Columbia University.
  • Oleksandr S. Chernyshenko, Miloš Kankaraš, Fritz Drasgow. (2018).  Social and Emotional SkillsWell-being, connectedness and success. OECD.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.