Szacunek dla starszych przekazuj od najmłodszych lat

Szacunek dla starszych przekazuj od najmłodszych lat
María Alejandra Castro Arbeláez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Alejandra Castro Arbeláez.

Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia, 2019

Szacunek dla starszych jest jedną z podstaw edukacji. Ma pozytywny wpływ nie tylko na okres dojrzewania dziecka, ale także na jego przyszłe interakcje z seniorami.

Zwykle starsze pokolenia spędzają dużo czasu z dziećmi. Dawanie dobrego przykładu to podstawowy sposób, by przekazać dziecku wartość, jaką jest szacunek dla starszych, w tym dla ich zwyczajów, przekonań i sposobu życia.

Współcześnie królują zaawansowana technologia i bezpośredniość. Odległość, jaką często tworzą między ludźmi współczesne media społecznościowe, podkreśla różnice między pokoleniami i tworzy przepaść między nami.

Szacunek dla starszych przekazywany dzieciom od najmłodszych lat może skutecznie zwalczać to zjawisko. Jest to korzystne nie tylko dla dzieci, ale także dla ich dziadków.

Jak nauczyć dziecko odczuwać i okazywać szacunek dla starszych

Starzenie się to ostatni etap cyklu życia. Naturalne zmiany wpływają na nasze ciała, naszą mobilność i zmysły. To wywołuje silne emocje u tych, którzy stoją w obliczu starości, czasem pozostając w głębokiej izolacji.

Seniorzy, którzy są samotni, częściej popadają w depresję, co z kolei sprawia, że ​​ich zdrowie znacznie się pogarsza.

Szacunek dla starszych powinien wynikać z pełnej miłości opieki ze strony młodszych dorosłych. Aktywny senior, który spędza czas ze swoimi wnuczętami, uczestniczy w życiu rodzinnym, podróżach i uroczystościach, rzadziej cierpiąc z powodu starości.

To prawda, że ​​czasami relacje między różnymi pokoleniami mogą wymagać trochę pracy. Tym bardziej że dzisiejsze dzieci dorastają według różnych zasad.

Często zdarza się, że istnieją różnice zdań odnośnie do rozwiązywania codziennych problemów. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci.

Dziadek i wnuk śmieją się na głos

Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że dzieci żyją obecnie w czasach, w których technologia wydaje się stanowić odpowiedź na każdy problem. Dlatego mogą pomyśleć, że nie mają nic wspólnego z dziadkami.

Zamknięcie luki pokoleniowej

Łączenie odległych pokoleń może być jeszcze trudniejsze, gdy rodzice nie mają dobrych relacji z dziadkami (czyli własnymi rodzicami) lub innymi starszymi osobami. Tendencja do zawyżania wartości młodości i patrzenia z góry na starość nie jest niczym nowym.

W tym sensie szacunek dla starszych często jest utrudniany przez stereotypy i uprzedzenia.

W innych czasach i innych regionach to starsi przekazywali mądrość swoim dzieciom. Jednak w naszej nowoczesnej kulturze zasoby cyfrowe zdają się zastępować tę cenną funkcję społeczną.

Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzyła w 2017 r. program, który ma na celu przełamać stereotypy dotyczące starości i budować szacunek dla starszych. Program propaguje czerpanie korzyści z „talentów, wkładu i uczestnictwa osób starszych w społeczeństwie”.

Dlatego 1 października każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Przeszukując hashtag #InternationalDayOfOlderPersons w mediach społecznościowych, można znaleźć zdjęcia starszych osób dorosłych wykonujących codzienne czynności tak jak każdy inny.

Wzmacnia to poczucie równości, które wykracza poza wiek i pozbawia uprzedzeń, jeśli chodzi o relacje między wnukami i dziadkami.

Korzyści z interakcji między pokoleniami

Szacunek dla starszych przekłada się na wielkie korzyści zarówno dla osób starszych, jak i dzieci. Istoty ludzkie są z definicji międzypokoleniowe.

Oczywiście nie chodzi tylko o uszanowanie najstarszych członków naszych rodzin. Dotyczy to także szacunku dla nauczycieli, sąsiadów i innych osób starszych w środowisku dziecka.

Wnuczka całuje babcię w policzek - Szacunek dla starszych

Aktywny senior, który spędza czas ze swoimi wnuczętami, uczestniczy w życiu rodzinnym, podróżach i uroczystościach, rzadziej cierpiąc z powodu starości.

Starsi ludzie, którzy otrzymują uczucia i szacunek od dzieci, doświadczają pozytywnych zmian nastroju i znacznego wzrostu witalności. Odciąga ich to od samotności, sprawia, że ​​czują się aktywnymi uczestnikami społeczeństwa i darzą siebie większą miłością własną. To tylko kilka z wielu korzyści, jakie czerpią osoby starsze szanowane przez młodsze pokolenia.

Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, pełne szacunku i troski relacje ze starszymi obywatelami zapewniają pewne korzyści także dla nich. Relacje te wzmacniają między innymi ich poczucie wsparcia społecznego i stabilności.

Mądrość i rady dziadków i starszych dorosłych są zawsze obecne w pamięci dzieci. Jednocześnie akceptacja starości jako części życia zmniejsza niepokój i lęk przed dorastaniem.

Podsumowując, uczenie szacunku dla starszych jest sposobem na zbliżenie naszych dzieci i naszych rodziców. Pamiętajmy, że szacunek dla innych osób powinien dominować we wszystkich naszych relacjach.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Wild, R. (2011). Libertad y límites. Amor y respeto: Lo que los niños necesitan de nosotros. Herder Editorial.
  • Miralles, I. (2010). Vejez productiva: El reconocimiento de las personas mayores como un recurso indispensable en la sociedad. Kairos: Revista de temas sociales, (26), 4. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3702472
  • Morales Jaimes, O. D., & Silvera López, D. G. (2019). INFLUENCIA DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS EN EL DESARROLLO DEL VALOR DE RESPETO EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 33″ CORAZÓN DEL NIÑO JESÚS” DE LA TINGUIÑA-ICA. http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/3030

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.