Błędy wychowawcze: poznaj 7 najczęściej spotykanych i popełnianych przypadków

Błędy wychowawcze: poznaj 7 najczęściej spotykanych i popełnianych przypadków
María Alejandra Castro Arbeláez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Alejandra Castro Arbeláez.

Ostatnia aktualizacja: 04 września, 2019

Wychowywanie dzieci dostarcza wielu rodzicom trosk i często stanowi źródło niepewności. Dzieje się tak, ponieważ rodzice nie są pewni, jak przekazać dzieciom najlepsze wskazówki dotyczące życia oraz jak zapewnić im, tak zwane, dobre wychowanie. Błędy wychowawcze są więc na porządku dziennym i, powiedzmy sobie to szczerze, uniknięcie ich jest trudne.

Dlatego, aby pomóc Ci stać się lepszym rodzicem, poniżej omawiamy najczęstsze błędy wychowawcze.

Jedne z najczęstszych bolączek rodziców na całym świecie można ubrać w pytania takie jak: Co zrobić, aby moje dziecko mnie słuchało? Czy jestem zbyt surowym, zbyt autorytarnym rodzicem, a może zbyt miękkim?

Częste błędy wychowawcze

Wiedza na temat błędów popełnianych przez rodziców i opiekunów podczas prób wychowywania dzieci może okazać się bardzo przydatna. Znając najczęstsze błędy wychowawcze, możesz uchronić swoje dziecko przed ranami emocjonalnymi. Pamiętaj, że Twoje dzieci nie mogą się rozwijać bez przewodnika czy wzoru do naśladowania.

1. Różnica zdań partnerów

Jeden z największych błędów w wychowywaniu dzieci występuje, gdy rodzice mają inne podejście do wychowywania dzieci. Jeśli dziecko często otrzymuje sprzeczne komunikaty, nie wie, komu ma być posłuszne. W rezultacie czuje się zdezorientowane i pozbawione jasnych wskazówek, co jest dobre, a co złe.

Jeśli Ty i Twój partner nie macie jeszcze jasnej lub jednolitej wizji dotyczącej określonych aspektów wychowania, najlepiej jest powiedzieć coś w rodzaju: „Porozmawiamy później i powiemy Ci, jaka jest nasza odpowiedź”.

Pomaga to również przekazać wiadomość, że Wasza rodzina stanowi solidną i niezawodną jednostkę.

2. Brak spójności to też często spotykane błędy wychowawcze

Rodzice nie powinni pozwalać, by różne nastroje wpływały na to, jak wychowują swoje dzieci. Innymi słowy, nie należy pozwalać dziecku zachowywać się w określony sposób, w zależności od tego, czy akurat czujesz się dobrze lub źle.

Błędy wychowawcze

Jeśli tak się dzieje, dzieci otrzymują mylącą wiadomość. Dlatego rodzice powinni pamiętać, że wychowywanie dzieci wymaga od nich zachowania uczciwości i racjonalności przez cały czas. W przeciwnym razie błędy wychowawcze będą częste i znacznie utrudnią całe zadanie wychowania dziecka.

3. Używanie obraźliwych zwrotów wobec dzieci

Niestety, bardzo często rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi, nie okazując szacunku. Na przykład sięgają po wyrażenia, takie jak: „Wiedziałam, że to popsujesz” albo „Zawsze mnie rozczarowujesz”.

Dorośli powinni starać się utrzymać swoją rolę i kontrolować swoją postawę, nawet jeśli dziecko, świadomie czy też nie, prowokuje ich swoim zachowaniem.

4. Niespełnione obietnice

Niespełnione obietnice można śmiało uznać za klasyczne błędy wychowawcze. Wiele dzieci czuje się zniechęconych i rozczarowanych, jeśli rodzice obiecują im prezenty lub nagrody, a w efekcie nic takiego nie ma miejsca.

Na przykład rodzice mogą obiecywać nagrody, aby zachęcić dzieci do wypełniania obowiązków szkolnych, pomagania w pracach domowych lub po prostu do przestrzegania zasad dobrego wychowania.

Niestety często kończy się tak, że kiedy dziecko osiągnie cel, rodzic nie daje mu obiecanej nagrody. Pamiętajmy zatem, by pozostać realistami, oferując nagrody i, oczywiście, spełniać swoje obietnice.

5. Brak jasnych granic

Błędy wychowawcze to także brak jasnych granic czy zasad, których dziecko mogłoby przestrzegać. Dzieje się tak, szczególnie gdy rodzice nie mają spójnych kryteriów ani zgodnej opinii co do ustalonych zasad.

Gdy dzieci są małe, łatwiej jest rozwiązać pojawiające się problemy. Jednak pozbawione silnych fundamentów kontrola i władza rodzicielska bardzo łatwo zmaleją w okresie dojrzewania.

Znacznie utrudnia to dzieciom przestrzeganie ustalonych wytycznych. W związku z tym należy określić konkretne zasady, które będzie można łatwo stosować i egzekwować.

Jeśli chodzi o dyscyplinę, rodzice nie powinni pozwolić, by ich decyzje zmieniały się pod wpływem dobrego lub złego nastroju.

6. Nadmierna przyjaźń z dziećmi

Błędem jest nieskrępowane, nieprzemyślane traktowanie dzieci jako przyjaciół, ponieważ rola rodzica musi być spełniona. Dzieci potrzebują autorytetu. Oczywiście rodzic powinien postępować sprawiedliwie i pielęgnować wzajemne zaufanie.

7. Dawanie złego przykładu i inne błędy wychowawcze

To oczywiste, że rodzice proszą swoje dzieci, aby nie robiły złych rzeczy. Jednak, co się dzieje, kiedy dzieci widzą, jak ich rodzice robią te „złe” rzeczy?

Błędy wychowawcze rodziców

Brak spójności jest szkodliwy i niekorzystnie wpływa na dzieci. Dawanie złego przykładu zmniejsza również autorytet rodzica i jego siłę moralną.

Jak wyeliminować błędy wychowawcze i dobrze wychować dzieci?

Na koniec chcemy przedstawić kilka pomysłów, które możesz zastosować w praktyce, aby wyeliminować przedstawione powyżej częste błędy wychowawcze i pozbyć się zmartwień związanych z wychowywaniem dzieci.

  • Ustal jasne i rozsądne granice.
  • Dzieci wymagają struktury, porządku i ustalonych zasad.
  • Pozwól dzieciom doświadczyć konsekwencji swoich działań, ponieważ ułatwia im to rozwijać autonomię i niezależność.
  • Przydziel dzieciom obowiązki odpowiednie do ich wieku.
  • Nie zezwalaj na niepożądane reakcje, które na dłuższą metę prowadzą do złego zachowania.

Krótko mówiąc, częste błędy wychowawcze mogą prowadzić do złych zachowań, które utrzymują się nawet w wieku dorosłym. Identyfikując te typowe błędy, można uniknąć tego typu problemów i pomóc dzieciom w staniu się lepszymi ludźmi.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.