Przemoc w okresie dojrzewania: skąd się bierze?

Przemoc w okresie dojrzewania: skąd się bierze?

Ostatnia aktualizacja: 15 października, 2020

Przemoc w okresie dojrzewania ma wiele źródeł i przyczyn. Należy jednak zauważyć, że nie jest wyłącznie charakterystyką nastolatków.

Przemoc w okresie dojrzewania można wyjaśnić na wiele sposobów. Pytanie o to, co dzieje się z młodymi ludźmi wymaga również zbadania roli dorosłych w tym zakresie.

Przemoc w okresie dojrzewania: co dzieje się z młodzieżą i dorosłymi?

Należy zauważyć, że rola dorosłych w stosunku do młodzieży może być ważnym czynnikiem. I przyczyniać się do pozytywnego przekształcania ich zainteresowań i projektów. W tym celu konieczna jest obecność dorosłych, ale niestety nie zawsze tak jest.

Czy brak czasu jest jedyną odpowiedzią?

Chociaż obecnie spędzamy wiele godzin pracy możliwe jest, że istnieją pewne błędne informacje na temat znaczenia roli, jaką rodzice odgrywają w okresie dojrzewania swoich dzieci. Wielokrotnie słyszymy od nich takie zwroty, jak: „Moje dziecko jest już duże, niech radzi sobie samo”.

Chociaż w tym zdaniu jest część prawdy fakt, że dziecko jest już starsze nie oznacza, że ​​powinniśmy całkowicie się od niego odwrócić.

Tak jak gdy nasze dzieci uczą się wchodzić po schodach i widzimy, że są bezpieczne. Zwiększamy wtedy odległości między nimi a nami, podobnie dzieje się w okresie dojrzewania. Kiedy czujemy i ufamy, że wiele problemów dziecko może rozwiązać samodzielnie zdrowo się wycofujemy.

Rodzice rozmawiający z córką

Przemoc w okresie dojrzewania: jak dorośli radzą sobie z konfliktem?

Sposób, w jaki dorośli radzą sobie z konfliktami jest decydującym czynnikiem w przewidywaniu, co stanie się z nastolatkami. Podobnie ważne jest wyznaczanie granic w dzieciństwie, niezależnie od tego, czy się powiedzie, czy nie.

Może ono pozwolić nam przewidzieć wiele problemów, które mogą wystąpić w okresie dojrzewania. Przemoc w okresie dojrzewania może być związana z rozwiązywaniem problemów.

Dlatego ważne jest, aby rodzice otrzymywali porady w ramach konsultacji pediatrycznych. Ponadto, jeśli to możliwe, gdy dziecko osiągnie wiek dojrzewania ważne jest, aby odbyło konsultacje z profesjonalistą specjalnie przeszkolonym w zakresie problemów zdrowotnych nastolatków.

Dojrzewanie i czas przed ekranem

Wiele już powiedziano i napisano na ten temat. Czy gry komputerowe zawierające przemoc mają jakikolwiek wpływ na genezę przemocy u dzieci i młodzieży? Zdrowy rozsądek może nas skłonić do myślenia, że ​​chociaż może to mieć jakiś wpływ, nie jest to jedyny czynnik.

W tym sensie Guillermo Goldfarb, pediatra i członek Podkomisji ds. Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych Argentyńskiego Towarzystwa Pediatrycznego w swoim tekście „Niemowlęta, dzieci, młodzież i ekrany” wspomina, że ​​„dorośli odpowiedzialni za opiekę nad dziećmi są również coraz bardziej pochłaniani przez swoje ekrany, a ta sytuacja czasami generuje poważne luki w komunikacji rodzinnej”.

Z drugiej strony, autor zwraca uwagę, że „wydaje się, że panuje zgoda co do tego, że początek interakcji dziecka z ekranami nie powinien nastąpić przed ukończeniem 2 roku życia”. Temat, który został również poruszony przez profesjonalistów z Walenckiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Zalecenia opublikowane niedawno przez American Academy of Pediatrics (AAP) na ten temat sugerują obniżenie tego wieku do 18 miesięcy. Przed osiągnięciem tego wieku dozwolone byłyby tylko aplikacje wideo działające w czasie rzeczywistym, takie jak Skype lub Facetime. Używane są do komunikacji z członkami rodziny mieszkającymi daleko.

Zbuntowana nastolatka

Co należy wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o przemoc w okresie dojrzewania?

Ważne jest, aby nie zapominać o tym, że używanie internetu, w tym nadmierne korzystanie z gier to narastające obawy i niekiedy przyczyna spadku zainteresowania relacjami w świecie rzeczywistym, a także liczne „sfrustrowane próby skrócenia czasu spędzanego na tych czynnościach i objawy odstawienia” – zauważa dr Goldfarb.

Dodatkowe wskazania

  • Bierz czynny udział w wychowaniu dzieci na różnych etapach.
  • Nie zakładaj, że osiągnięcie wieku dojrzewania oznacza wycofanie się z życia dziecka.
  • Promowanie stopniowej autonomii od najmłodszych lat może być czynnikiem współpracy.
  • Przemoc w okresie dojrzewania nie bierze się znikąd, ale powtarza pewien wzorzec, dzięki czemu można jej zapobiec.

Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Guillermo Goldfarb, Sociedad Argentina de Pediatría.
  • Sociedad Valenciana de Pediatría.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.