Inteligencja matematyczna u dzieci - dowiedz się więcej!

Inteligencja matematyczna jest jedną z najważniejszych zdolności u dzieci i dorosłych. Przeczytaj ten artykuł i odkryj, dlaczego warto ją rozwijać.
Inteligencja matematyczna u dzieci - dowiedz się więcej!
Ana Couñago

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Ana Couñago.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Inteligencja matematyczna i logiczna obejmuje szereg podstawowych umiejętności, które pozwalają dzieciom i dorosłym radzić sobie w życiu codziennym. W poniższym artykule wyjaśnimy więcej na ten temat i opowiemy jak pomóc rozwinąć ten rodzaj zdolności u twojego dziecka.

Czytaj dalej i dowiedz się więcej!

Inteligencja matematyczna u dzieci

Uczenie się i ciągłe szkolenie w zakresie inteligencji matematycznej jest fundamentalną częścią rozwoju poznawczego dzieci, już od najmłodszych lat. W rzeczywistości kompetencje matematyczne są tym, czego każdy człowiek potrzebuje, aby opisać i przeanalizować różne aspekty codzienności, jak na przykład:

 • Różne ilośc i objętości.
 • Przestrzeń zajmowaną przez obiekty i swoje miejsce w przestrzeni.
 • Kształty i dopasowanie obiektów.
 • Zmiany pozycji i wielkości.
 • Relacje pomiędzy obiektami i strukturami.
 • Niepewność i przypadkowość wydarzeń.

Jak widać, inteligencja matematyczna jest obecna w każdym aspekcie i na każdym etapie życia człowieka. Dlatego już od najmłodszych lat ważne jest, aby dzieci nauczyły się doceniać i rozumieć matematykę. Nie powinno się ich straszyć i przytłaczać nadmiarem trudnych zadań – a wręcz przeciwnie zaciekawić i zaintrygować światem liczb.

To w matematyce dusza ludzka znajduje elementy, których najbardziej pragnie: ciągłość i wytrwałość”.

– Jacques Anatole Francja –

Inteligencja matematyczna u dzieci – dlaczego jest ważna?

Inteligencja matematyczna

Zdaniem Howarda Gardnera, inteligencja logiczno-matematyczna to wyjątkowo ważna umiejętność efektywnego posługiwania się liczbami i odpowiedniego rozumowania.

Ten rodzaj inteligencji obejmuje następujące zdolności:

 • Analizowanie sytuacji w logiczny sposób.
 • Rozwiązywanie problemów matematycznych w życiu codziennym.
 • Wykorzystywanie i reprezentowanie systemów kwantyfikacji numerycznej.
 • Podejmowanie wyzwań opartych na odkrywaniu i uczeniu się.

 

Inteligencja matematyczna: liczby i ich użycie

Aby zdobyć te umiejętności, ważne jest, aby dzieci czuły się komfortowo z liczbami i zadaniami związanymi z ich używaniem.

Jednocześnie dzieci muszą nauczyć się rozumieć informacje przedstawione za pomocą terminów matematycznych.

Tak więc, według Marii del Carmen Chamorro, zakresy zdolności matematycznych, których dzieci powinny uczyć się w szkole, są następujące:

 • Koncepcyjne rozumienie pojęć, właściwości i relacji matematycznych.
 • Rozwój umiejętności proceduralnych i zdolność rozwiązywania działań.
 • Myślenie strategiczne: formułowanie, reprezentowanie i rozwiązywanie problemów.
 • Umiejętności komunikacyjne i argumentacja matematyczna.
 • Pozytywne nastawienie do matematyki.
 • Świadomość własnych zdolności matematycznych.

Nauczanie matematyki w szkołach

W obecnym systemie edukacji nacisk na matematykę jest rutynowy i powtarzalny. Innymi słowy, dzieci uczą się, wykonując ciągłe obliczenia i ćwiczenia arytmetyczne. Celem tej praktyki jest, aby pewne podstawowe umiejętności ostatecznie stały się automatyczne.

 

Zajęcia matematyczne oferowane przez szkoły polegają na zapamiętywaniu szeregu kroków w celu znalezienia rozwiązania.

W rezultacie w wielu przypadkach dzieci rozwiązują problemy w sposób mechaniczny, bez potrzeby refleksji czy logicznego rozumowania. Wykonując podane czynności w sposób zautomatyzowany, dochodzą do prawidłowej odpowiedzi. Jednak gdy sytuacja ulegnie choćby niewielkiej zmianie – nie będą w stanie jej podołać.

Aby zaradzić temu problemowi, nauczyciele muszą nauczyć się odchodzenia od tradycyjnej i starodawnej metodyki nauczania. Powinni raczej stosować bardziej praktyczne metody. Innymi słowy, uczniowie muszą uczyć się matematyki poprzez ćwiczenia z życia wzięte, które są przykładem wykorzystania wiedzy numerycznej.

Zadania

W tym sensie, edukacja oparta na kompetencjach zawiera szereg innowacyjnych elementów.

Są one następujące:

 • Maksymalizacja aktywnej postawy w procesie uczenia się matematyki.
 • Zachęcanie do satysfakcji i zabawy poprzez nauczanie matematyki poprzez zabawne zajęcia.
 • Rozwijanie kreatywności w rozwiązywaniu problemów.
 • Promowanie manipulacji obiektami matematycznymi, kostkami, grami i wzorami.
 • Refleksja nad nabyciem myśli logicznej.
 • Zachęcanie uczniów do wiary w siebie i wspieranie ich.
 • Maksymalizacja transferu wiedzy matematycznej do rzeczywistych sytuacji, napotkanych każdego dnia.
 • Rozwijanie umiejętności efektywnego wykorzystywania nowych technologii- programów komputerowych i kalkulatorów.

Znaczenie rozwijania inteligencji matematycznej od najmłodszych lat

Rozwijanie inteligencji matematycznej jest podstawową częścią życia we współczesnej kulturze i społeczeństwie. Jest tak dlatego, ponieważ ta zdolność intelektualna pozwala nam zrozumieć harmonogramy, mapy, wykresy, tabele, analizy itp.

Jednocześnie daje nam podstawowe umiejętności, których potrzebujemy, aby dokonywać zakupów i sprzedaży, płacić rachunki, podatki, podróżować, przestrzegać przepisów prawa i tym podobne.

Innymi słowy, dzięki znajomości i zrozumieniu logiki i rachunku numerycznego możemy wykonywać o wiele sprawniej wiele codziennych zadań. Jednocześnie inteligencja matematyczna zachęca do krytycznego i rozbieżnego myślenia.

Bez tych umiejętności nie możemy wykonać następujących zadań:

 • Prowadzenie debat i dyskusji, obrona pomysłów za pomocą określonych kryteriów.
 • Wybór i zrozumienie informacji, które przedstawiają media, zwłaszcza gdy mają one związek z aspektami matematycznymi (statystyki, wiadomości o gospodarce itp.).
 • Poszukiwanie wzorców i relacji między pomysłami i koncepcjami.
 • Zwracanie uwagi na szczegóły.

Mając to na uwadze, warto zwrócić uwagę na następującą refleksję, która pojawia się w Podręczniku matematyki i metod nauczania na Uniwersytecie w Granadzie w Hiszpanii:

„Jednym z celów edukacji jest kształtowanie kulturalnych obywateli, ale pojęcie kultury zmienia się i staje się coraz szersze we współczesnym społeczeństwie. Świadomość kulturowej roli matematyki stale rośnie, a edukacja matematyczna również służy utrwalaniu tej kultury ”.

– Godino, Batanero i Font –


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Cardoso, E. y Cerecedo, M. (2008). El desarrollo de las competencias matemáticas en la primera infancia. Revista iberoamericana de educación47(5), 1-11.
 • Chamorro, M. (2003): La didáctica de las matemáticas para primaria. España: Síntesis Educación.
 • Gobierno Vasco. (2010). Decretos curriculares para la Educación Infantil, Básica y Bachillerato de la Comunidad Autónoma del País Vasco. País Vasco: Departamento de Educación, Universidades e Investigación.
 • Godino, J. D., Batanero, C., y Font, V. (2003). Fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas para maestros. Granada: Universidad de Granada.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.