Kary szkolne i prawidłowe nimi zarządzanie - dowiedz się więcej na ten temat!

Kary szkolne są czymś, na co musimy zwrócić szczególną uwagę. Nauczyciele powinni przejść odpowiednie szkolenie w zakresie zapobiegania niewłaściwym zachowaniom w klasie podczas lekcji.
Kary szkolne i prawidłowe nimi zarządzanie - dowiedz się więcej na ten temat!
Azucena Fernández

Napisane i zweryfikowane przez nauczycielka Azucena Fernández.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Kary szkolne są czymś, co powinien brać także pod uwagę proces przygotowywania nauczycieli do zawodu. Oprócz rzecz jasna wiedzy o wykładanych przez siebie przedmiotach nauczyciele powinni także chodzić na zajęcia z praktycznych umiejętności zarządzania klasą w szkole.

Jedną z najważniejszych części szkolenia przyszłych nauczycieli jest nauczenie ich właściwego prowadzenia grupy uczniów, czyli klasy. Wiele badań pokazuje, że dzieci uczą się lepiej w atrakcyjnych i uporządkowanych środowiskach. Jednak wszystkie dzieci są różne i dlatego inaczej reagują na kary szkolne.

Dlatego właśnie chcemy się nieco bliżej przyjrzeć temu zagadnieniu w naszym dzisiejszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Za jakie rodzaje zachowania nauczyciele zwykle nakładają kary szkolne?

Kary szkolne są czymś, na co musimy zwrócić szczególną uwagę. Nauczyciele powinni przejść odpowiednie szkolenie w zakresie zapobiegania niewłaściwym zachowaniom w klasie podczas lekcji.
Możemy ogólnie rzecz biorąc podzielić nieproduktywne i po prostu niewłaściwe zachowania uczniów na następujące kategorie:

  • Zakłócenia porządku lub spokoju o niskim poziomie szkodliwości
  • Brak zainteresowania lekcją ze strony uczniów
  • Zachowania agresywne i aspołeczne

Zakłócenia o niskim poziomie szkodliwości i brak zainteresowania lekcją są najczęstszymi problemami z zachowaniem, które nauczyciele dostrzegają w swojej klasie. W rzeczywistości jednak nauczycielom trudno jest je kontrolować. Na całe szczęście zachowania typowo agresywne i aspołeczne stanowią sporą rzadkość.

Typowe strategie obejmujące kary szkolne

Przez wiele lat nauczyciele polegali na dwóch rodzajach strategii postępowania z niesfornymi uczniami. Aby wyeliminować nieproduktywne i niepożądane zachowania, zazwyczaj stosują oni następujące rozwiązania:

Do niedawna w Stanach Zjednoczonych nauczyciele stosowali powszechnie kary cielesne. W rzeczywistości były one popularne jeszcze zaledwie kilkanaście lat temu. Ale po wprowadzeniu zakazu stosowania kar cielesnych w procesie edukacji nauczyciele zaczęli stosować różnego rodzaju inne kary szkolne.

Stanie w kącie

Tego typu wielopoziomowe podejścia do klasy szkolnej są zestawami konsekwencji, które się stopniowo nasilają. Zazwyczaj nauczyciele używają ich do eliminowania wszelkiego rodzaju złych i niepożądanych zachowań.

  • Wspomniane powyżej wielopoziomowe podejścia zwykle zaczynają się od ostrzeżenia.
  • Następnie uczeń spędza trochę czasu poza klasą, stojąc samotnie na korytarzu.
  • Kolejny krok polega na tym, że uczniowie idą na rozmowę do dyrektora, administratora lub dziekana.
  • I na koniec szkoła może zawiesić krnąbrną osobę w prawach ucznia lub po prostu wydalić ze szkoły.

Takie podejście ma sens, ponieważ nauczyciele mogą kontynuować nauczanie. Następnie inni uczniowie mogą kontynuować naukę. Jednak ignoruje źródło problemu. Uczniom „problemowym” trudno jest się uczyć po opuszczeniu zajęć. Ponadto mają trudności z poruszaniem się po całym zakresie materiału.

„Większość nauczycieli stosuje tę metodę. Mówią jednak, że te kary szkolne zwykle nie są skuteczne. ”

Jak powstrzymać więc niewłaściwe zachowanie i uniknąć nadmiernego stosowania kar w szkole? Nauczyciele twierdzą, że zagrożenia i działania, które powstrzymują uczniów przed nauką, nie zawsze działają. Ponadto potwierdzają to wyniki badań naukowych.

Dowody wyraźnie pokazują, że opieranie się na tych podejściach, takich jak wyrzucanie ucznia za drzwi, nie rozwiązuje jednak problemu. Z czasem cała sytuacja może się zauważalnie pogorszyć.

Zapobieganie jest kluczem do uniknięcia kary w klasie

Kluczem do sukcesu jest skupienie się na zapobieganiu. Biorąc pod uwagę rzeczywiste środowisko w klasie, program nauczania, zasoby i metodę nauczania, możesz zapobiec niepożądanemu zachowaniu się uczniów. Wtedy nie zakłócą oni prowadzonych przez Ciebie zajęć.

„Nauczyciele muszą uczyć dzieci, jak rozwiązywać problemy i spory. W ten sposób uczniowie nie uciekają się do agresji w sytuacjach konfliktowych.”

Dlatego też szkolenie nauczycieli powinno obejmować techniki uczenia się w celu tworzenia uporządkowanych i atrakcyjnych zajęć. Najczęstsze problemy w klasie to brak zainteresowania lekcją i zakłócenia spokoju o niskim poziomie szkodliwości. Dlatego ważne jest, aby temu zapobiec.

Wyrzucenie za drzwi

Nauczyciele powinni spróbować nauczyć się, jak opracować metodę nauczania, która zapobiegnie tym problemom. Wszystko to jest lepsze niż próba „naprawienia” zachowania uczniów.

„Oczywiście, nigdy nie będzie takiego podejścia, z którego mogliby korzystać wszyscy nauczyciele. Zapobieganie zachowaniom uczniów i reagowanie na nie zależy od danej kultury. ”

Kursy dla nauczycieli powinny uczyć podejść, umiejętności i strategii zarządzania tym zachowaniem w sposób edukacyjny i wspierający. Nauczyciele muszą skoncentrować się na strategiach zapobiegających występowaniu potencjalnych problemów.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.