Najważniejsze testy inteligencji dla dzieci

Najważniejsze testy inteligencji dla dzieci
Ana Couñago

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Ana Couñago.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Testy psychometryczne pozwalają w sposób obiektywny ocenić umiejętności intelektualne. Czytając dzisiejszy artykuł poznasz najważniejsze testy inteligencji dla dzieci.

Iloraz inteligencji to jednostka mierząca ogólne umiejętności poznawcze danej osoby w porównaniu do grupy wiekowej, do której należy. Wykorzystanie swego rodzaju testów psychometrycznych jest niezbędne, aby ocenić inteligencję u dzieci.

Jednak testy inteligencji dla dzieci nie wystarczą. Musi pojawić się również dokładna obserwacja oraz spersonalizowane wywiady przeprowadzone z każdym z badanych dzieci.

“Wydaje się nam, że inteligencja to kluczowa sprawność, a zachodzące w niej zmiany lub braki wywierają największy wpływ na praktyczne życie. Ta sprawność do ocena, nazywana również dobrym zmysłem, zmysłem praktycznym, umiejętnością dostosowania się do okoliczności.”

–Alfred Binet– 

Testy inteligencji dla dzieci

TONI-2: Test inteligencji niewerbalnej

The Toni-2 ma mierzyć umiejętności poznawcze bazując na umiejętnościach rozwiązywania problemów z abstrakcyjnymi figurami. Test można wykorzystać w celu dokonania oceny inteligencji osób w wieku od 5. do 85. roku życia.

Wykonanie tego testu zajmuje około 20 minut i doskonale sprawdza się w ocenie inteligencji małych dzieci. Wszystko dlatego, że nie wymaga użycia języka ani znaczących umiejętności ruchowych.

Co więcej, istnieją dwa równowartościowe sposoby wykonywania testu. Każda z nich składa się z 55 elementów, a każdy kolejny z nich jest trudniejszy od poprzedniego. Specjaliści zalecają wykonywanie cyklicznych ocen i porównywanie rezultatów w obiektywny sposób.

Podczas testu, obiekt musi zidentyfikować związki istniejące między abstrakcyjnymi figurami w każdej siatce figuratywnej. Poza tym musi poszukać rozwiązania pośród zaproponowanych alternatyw, wskazując na wybraną opcję.

Dziecko w okularach

Osoby oceniające muszą wydawać instrukcje za pomocą gestów lub krótkich werbalnych wskazówek. Mogą na przykład zapytać: “Który z tych rysunków ma się tu znaleźć?”. Osoba wykonująca test musi następnie wskazać właściwy obrazek.

K-BIT: Krótki Test Inteligencji Kaufmana

Ten test wykonuje się bardzo szybko. Trwa jedynie od 15 do 30 minut, a jego sprawdzanie jest bardzo proste. Ma on zapewniać wsparcie i orientację podczas mierzenia umiejętności intelektualnych.

Cel tego badania to ocena inteligencji werbalnej i niewerbalnej u osób w wieku od 4. do 90. roku życia. Z jednej strony mierzy umiejętności werbalne związane z nauką w szkole. Wyciąga wnioski na bazie znajomości słów i tworzenia koncepcji werbalnych.

Z drugiej strony ocenia umiejętności niewerbalne i umiejętności rozwiązywania nowych problemów. Bazuje na zdolności postrzegania związków i uzupełniania analogii. Tym samym składa się z dwóch różnych podtestów:

 • Test słownictwa. Z 45 jednostkami związanymi ze słownictwem ekspresyjnym i 37 jednostkami z definicjami.
 • Macierze. Składa się z 48 niewerbalnych elementów, zarówno z bodźcami figuratywnymi (osobami lub przedmiotami) i bodźcami abstrakcyjnymi (kształtami lub symbolami geometrycznymi).

Ten test psychometryczny pozwala zmierzyć trzy rodzaje ilorazów inteligencji:

 • Werbalny,
 • Niewerbalny,
 • Złożony: Ogólne wyniki testu.

WISC-V: Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci

WISC-V mierzy ogólne umiejętności myślenia i rozumowania u dzieci i młodzieży od 6. do 16. roku życia. Ten test bazuje na ogólnej inteligencji i składa się z 10 głównych testów oraz 5 testów uzupełniających. Ocenia różne umiejętności i możliwości, które składają się na ogólny iloraz inteligencji.

Dlatego też w teście wykorzystuje się następujące wskaźniki:

 • Rozumienie werbalne. Mierzone poprzez działania, które wymagają słuchania pytań i oferowania werbalnych odpowiedzi. W podtestach znajdują się podobieństwa i słownictwo.
 • Przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne. Pozyskiwane poprzez działania, które wymagają zwracania uwagi na szczegółu oraz integracji wzrokowo-ruchowej. W podtestach znajduje się projektowanie bloków i puzzle wizualne.
 • Płynne rozumowanie. Oceniane poprzez testy, które wymagają wykorzystywania operacji mentalnych, aby podjąć się wykonania nowych zadań. Te zadania nie mogą być wykonywane w sposób automatyczny. W podtestach znajdują się macierze rozumowania i skale ważenia.
 • Pamięć wzrokowa. Wykorzystuje działania, które wymagają uczenia się i zachowywania informacji przy jednoczesnym wykorzystywaniu wyuczonych informacji, aby zakończyć daną aktywność. W podtestach znajdują się rozstrzały cyfr i skany zdjęć.
 • Prędkość przetwarzania. Koncentruje się na działaniach, które wymagają szybkiej oceny symboli i podejmowania związanych z nimi decyzji. W podtestach znajduje się kodowanie oraz poszukiwanie symboli.
 • Ogólna skala. Suma punktów zebranych z dziesięciu tekstów głównych. Definiuje intelektualną zdolność osoby wykonującej test w porównaniu z jej grupą wiekową oraz jej ogólnymi umiejętnościami myślenia i rozumowania.
Zdolna uczennica - testy inteligencji dla dzieci

Który test najlepiej oceni inteligencję dziecka?

Jeśli chodzi o ocenę inteligencji u dzieci,  najbardziej adekwatny test to WISC-V. Dostarcza bardziej kompletnych informacji i odnosi się do umiejętności intelektualnych.

Takie testy poznają poznać także całkowity iloraz inteligencji. Wynik kategoryzuje się w zależności od standardowej krzywej rozkładu w populacji w następujący sposób:

 • Niezwykle wysoki: 130-145.
 • Bardzo wysoki: 120-129.
 • Średnio wysoki: 110-119.
 • Średni: 90-109.
 • Średnio niski: 80-89.
 • Bardzo niski: 70-79.
 • Niezwykle niski: 69 lub mniej.

Wyniki testów pozwalają również wykryć niepełnosprawność intelektualną na różnych poziomach:

 • Sprawność intelektualna z pogranicza: pomiędzy 70 a 85.
 • Niewielka niepełnosprawność intelektualna: pomiędzy 50 a 69.
 • Średnia niepełnosprawność intelektualna: pomiędzy 35 a 49.
 • Duża niepełnosprawność intelektualna: pomiędzy 20 a 34.
 • Głęboka niepełnosprawność intelektualna: poniżej 20.

Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.