Opóźniony rozwój mowy u dziecka - co warto wiedzieć

Opóźniony rozwój mowy u dziecka - co warto wiedzieć

Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia, 2018

Opóźniony rozwój mowy u dziecka jest małą trudnością na początku rozwoju języka. Z pewnością nie jest to problem długoterminowy i nie należy martwić się na zapas. Gdy dziecko nie posiada jeszcze umiejętności językowych odpowiednich do jego wieku, prawdopodobnie doświadcza ono opóźnienia związanego z wykształcaniem się poszczególnej dziedziny.

Najczęstszą przyczyną dla jakiej pojawia sie opóźniony rozwój mowy u dziecka jest nadmierna ochrona i brak stymulacji w domu. W przypadku, gdy rodzice przewidują życzenia dziecka, nie będzie one zmotywowane do wyrażenia swoich życzeń na głos. Chociaż wpływa to na ekspresję języka, nie oznacza to że oddziałuje to również na zrozumienie. Wręcz przeciwnie, proste opóźnienie językowe oznacza, że dziecko rozumie więcej niż mówi.

Opóźniony rozwój mowy – czym się objawia?

Opóźnienie językowe to nic innego jak późniejszy niż w naturalnym, wzorowym procesie rozwój mowy.

Dziecko a rozwój

W takich przypadkach pierwsze słowa dziecka pojawiają się w wieku około 2 lat. Samo połączenie dwóch słów (na przykład “żółty kwiat”) pojawia się po 3 roku życia, kiedy powinno to nastąpić po około 18 miesiącach.

Należy zauważyć że skoro słownictwo jest rzadsze, tworzenie zdań staje się trudniejsze. Oznacza to, że gdy dziecko jest o coś pytane, odpowiada bardzo krótkimi zdaniami i generalnie każda odpowiedź jest bardzo oszczędna w słowach.

Oczywistym jest, że dziecko przyjmuje więc postawę bierną jeśli chodzi o mowę. Uwzględnia się pewne etapy w których dziecko rozumie określone zwroty, zwłaszcza gdy interweniuje rodzina.

Bardziej abstrakcyjne zwroty czasu/przestrzeni lub te które nie są mu zbyt dobrze znane mogą sprawić trudności w zrozumieniu.

Przyczyny opóźnień:

  • Opóźnienia językowe u członków rodziny w przeszłości;
  • Pewne czynniki środowiskowe: słabe lub deficytowe słownictwo w środowisku rodzinnym, brak stymulacji lub nadmierna ochrona;
  • Konflikty i przemoc w domu;

Na czym polega różnica pomiędzy opóźnieniem w rozwoju mowy a pozostałymi zaburzeniami mowy?

Według badań specyficzne zaburzenie językowe znane jako dysfazja jest uważane za poważniejszą formę prostego opóźnienia językowego. Język w tym przypadku jest również nabywany późno. Znaczącą różnicą jest fakt, że nie jest to zgodne z wzorcami ewolucyjnymi. Zrozumienie języka w tym przypadku może się okazać bardziej skomplikowane niż podczas zwykłego opóźnienia.

Jednakże kiedy lekarze zaczynają leczyć dziecko z opóźnieniem językowym, na początku mają również trudności z rozróżnieniem jednego zaburzenia od drugiego.

Dlatego konieczne jest odwiedzenie profesjonalisty. Ewolucja rozwoju języka i zaproponowanie rozwiązań są bardziej skuteczne od znalezienia problemu jak najwcześniej.

Mała dziewczynka

Co należy uwzględnić?

Część naukowców uważa, że zaburzenie to nie ma większego wpływu na rozwój nauki dziecka w przyszłości. Szacuje się, że sytuacja zacznie się poprawiać po ukończeniu 6 lat.

Opóźnienia związane z mową mogą być również związane z niezdarnością w zakresie koordynacji ruchowej. Pozostałe opóźnienia to te w zakresie koordynacji bocznej, zdolności do różnicowania kolorów, kształtów i przestrzeni czasowych.

Najodpowiedniejszymi rozwiązaniami radzenia sobie z tymi przypadkami jest odpowiednio wyartykułować dane zdanie – nie spiesz się podczas mówienia i unikaj dziecinnego słownictwa.

Zastosuj praktyczne i ciekawe słownictwo, specjalnie dostosowane do zdolności rozumienia dziecka.Warto czytać też bajki z obrazkami, ponieważ ułatwia to przyswajanie nowego słownictwa.

Również piosenki dla dzieci są doskonałym narzędziem do rozwoju mowy.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.