Najczęstsze anomalie twarzoczaszki spotykane u dzieci

Najczęstsze anomalie twarzoczaszki spotykane u dzieci

Ostatnia aktualizacja: 09 października, 2019

Niestety anomalie twarzoczaszki u dzieci zdarzają się częściej niż byśmy chcieli. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się więcej o ich rodzajach, przyczynach i możliwościach leczenia.

Anomalie twarzoczaszki u dzieci polegają na nieprawidłowym wzroście głowy i kości twarzy. Pojawiają się w trakcie narodzin i mogą być zarówno minimalne, jak i bardzo groźne. W niektórych przypadkach trzeba wykonać operację, aby je skorygować.

Rozumiemy jak duże znaczenie ma ten problem i zdajemy sobie sprawę z pytań, które mogą dręczyć przyszłe mamy. Dlatego przygotowaliśmy ten artykuł, w którym znajdziesz wszystko, co powinnaś wiedzieć.

Anomalie twarzoczaszki to najczęstsze wady wrodzone u dzieci. Do najczęstszych anomalii twarzoczaszki zaliczamy rozszczep podniebienia i wargi. Polegają one na zniekształceniu warg, nosa, dziąseł i ust.

Niektóre dzieci rodzą się ze skomplikowanymi wadami twarzoczaszki dotyczącymi ich szczęki, powiek, uszu i czaszki. Te deformacje wywierają wpływ na wygląd dziecka, ale to nie jedyny problem z nimi związany. Pogarszają również mowę, jedzenie, słuch, wzrok i oddychanie osoby nimi dotkniętej. Innymi słowy, odbijają się na codziennym życiu dziecka.

Zawsze należy pamiętać, że objawy anomalii twarzoczaszki różnią się w każdym przypadku. Mogą wahać się od bardzo mało uciążliwych problemów do kłopotów z widzeniem, słyszeniem i uczeniem się.

Badania potwierdzają, że anomalie twarzoczaszki to najczęstsze wady wrodzone.  Chociaż występują sporadycznie, to wiążą się z szeroką gamą chorób genetycznych. Postawienie właściwej diagnozy może pomóc rodzicom poradzić sobie z problemami i uzyskać specjalistyczną poradę.

Czynniki wywołujące anomalie twarzoczaszki u niemowląt

Lekarze często nie są w stanie znaleźć konkretnej przyczyny. W rozwoju tych deformacji największą rolę odgrywa połączenie różnych czynników

Rozszczepiona warga
Zaliczamy do nich czynniki genetyczne, brak kwasu foliowego i czynniki środowiskowe, na przykład wystawienie na działanie środków chemicznych. Poniżej opisaliśmy je o wiele dokładniej:

1. Czynniki genetyczne

Niemowlęta mogą otrzymać określony gen od jednego z rodziców lub połączenie genów od obojga. Poza tym geny mogą zmienić się w momencie poczęcia.

2. Czynniki środowiskowe

Obecnie nie ma wystarczających danych, które pozwalają powiązać bezpośrednio wystawienie na określone leki czy substancje chemiczne z anomaliami twarzoczaszki. Jednak lekarz może zapytać rodziców o możliwość wystawienia na ich działanie.

3. Niedobór kwasu foliowego

Kwas foliowy to witamina B obecna w zielonych warzywach liściastych, soku pomarańczowym i pełnoziarnistych zbożach. Odgrywa ona istotną rolę w ochronie przed wystąpieniem wad wrodzonych.

Lekarze twierdzą, że u kobiet, które nie spożywają właściwej ilości kwasu foliowego w ciąży, zwiększa się ryzyko narodzenia dzieci z niektórymi wadami wrodzonymi. Zaliczamy do nich rozszczepioną wagę i podniebienie.

Anomalie twarzoczaszki: jakie są ich najczęstsze rodzaje?

Oto jedne z najczęściej spotykanych anomalii twarzoczaszki u niemowląt:

Dziecko z rozszczepioną wargą - anomalie twarzoczaszki
 • Rozszczep podniebienia. Znany również jako zajęcza warga. Powstaje, gdy warga dziecka nie wykształciła się do końca.
 • Rozszczep wargi. Otwarcie lub dziura w obu stronach podniebienia. Może ciągnąć się od ust dziecka do jego gardła.
 • Plagiocefalia. Asymetryczny, zdeformowany kształt głowy, powstały w wyniku powtarzającego się nacisku na tą samą część głowy.
 • Zespół Goldenhara. Tkanka po jednej stronie twarzy nie jest w pełni wykształcona. Dotyka głownie obszarów ucha, ust i szczęki.
 • Kraniosynostoza. Szwy łączące części czaszki dziecka zamykają się zbyt szybko. To uniemożliwia normalny wzrost mózgu i czaszki.
 • Wrodzona deformacja naczyń krwionośnych. Znamię lub narośl stworzona z naczyń krwionośnych.
 • Naczyniak krwionośny. Naczynia krwionośne narastające nieprawidłowo na skórze. Mogą być obecne w momencie narodzin lub pojawić się w pierwszych miesiącach życia dziecka.

Sposoby leczenia anomalii twarzoczaszki u niemowląt

Anomalie twarzoczaszki to wady wrodzone, które dotyczą twarzy lub czaszki dziecka. Oczywiście mogą dotykać również innych części ciała. Wiele deformacji twarzoczaszki można leczyć. Sposoby leczenia różnią się w każdym przypadku. Zależą głownie od natury problemu.

Na szczęście małe defekty nie wymagają działań lekarskich. W przypadku innych trzeba wykonać operację. Dotyczy to między innymi rozszczepu wagi i podniebienia. Jednak niektóre wady twarzoczaszki są poważniejsze i wywołują poważne uszkodzenia. Pamiętaj, że istnieją różne sposoby leczenia i wspierania dla dzieci i ich rodzin.

Podsumowując, jak sama widzisz nie ma jednego czynnika, który wywołuje anomalie twarzoczaszki u dzieci . Powstają one w wyniku połączenia różnych czynników: genetycznych, środowiskowych i niedoborów kwasy foliowego.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Trainor, P. A. (2010, December). Craniofacial birth defects: The role of neural crest cells in the etiology and pathogenesis of Treacher Collins syndrome and the potential for prevention. American Journal of Medical Genetics, Part A. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.33454
  • Twigg, S. R. F., & Wilkie, A. O. M. (2015, October 15). New insights into craniofacial malformations. Human Molecular Genetics. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/hmg/ddv228
  • Wilkie, A. O. M., & Morriss-Kay, G. M. (2001). Genetics of craniofacial development and malformation. Nature Reviews Genetics. https://doi.org/10.1038/35076601

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.