Jak wygląda kształcenie dzieci z autyzmem?

Jak wygląda kształcenie dzieci z autyzmem?
Ana Couñago

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Ana Couñago.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Aby zadbać o to, by kształcenie dzieci z autyzmem cechowała wysoka jakość, szkoły muszą zastosować odpowiednie rozwiązania. Dzisiaj zajmiemy się właśnie tą kwestią.

W dzisiejszym społeczeństwie staramy się, aby kształcenie dzieci z autyzmem było jak najbardziej włączające.

Dlatego też systemy edukacyjne muszą wdrożyć szeroki wachlarz rozwiązań, aby dzieci ze spektrum autyzmu poczuły się do niego włączone.

Dzięki temu uzyskają liczne zasoby, które będą zapewniały wsparcie i specjalistyczną opiekę niezbędną, aby te dzieci mogły korzystać z pełnej szacunku edukacji zapewniającej równe szanse.

Kształcenie dzieci z autyzmem: rodzaje otoczenia

Uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą korzystać z dwóch różnych rodzajów kształcenia. Wybór będzie polegał na określonych potrzebach i zdolnościach danego ucznia. Tym samym takie dzieci mogą kształcić się w:

 • Publicznej jednostce edukacyjnej.
 • Szkole specjalnej.
 • Niektóre dzieci mogą czerpać korzyści ze spędzania czasu w obu tych miejscach.

Większość dzieci z autyzmem chodzi do normalnych szkół, gdzie mogą kształcić się:

 • W normalnej klasie, ale z określonym wsparciem i dostosowaniem.
 • W klasie do nauczania specjalnego, gdzie otrzymują bardziej zindywidualizowane instrukcje.

Nauczyciele pracujący w szkole i profesjonaliści służący im pomocą mają obowiązek zapewnić dzieciom wysokiej jakości kształcenie. Dlatego też muszą zadbać o właściwą koordynację i podtrzymywać ze sobą dobrą koordynację, aby upewnić się, że uczniowie z autyzmem będą osiągali swoje cele akademickie.

Poza tym sama szkoła musi posiadać również określone cechy i zasoby, niezbędne do zapewnienia uczniom z autyzmem wsparcia edukacyjnego.

Dziecko i rodzic trzymający serce z puzzli

Kształcenie dzieci z autyzmem: cechy charakterystyczne szkół

Istnieje wiele środków, o które muszą zadbać szkoły, aby spełnić potrzeby uczniów ze spektrum autyzmu.

Biorąc to pod uwagę, aby osiągnąć autonomię taki uczniów szkoła powinna umieścić na swoim terenie specjalne piktogramy. Na przykład mogą używać tych znaków w celu oznaczenia klas, łazienek, stołówki i innych przestrzeni wspólnych.

Dzięki temu uczniowie z ASD i innymi zaburzeniami poznawczymi będą w stanie łatwiej odnaleźć się w szkole i przygotowywać na różne aktywności.

Aby jeszcze bardziej pomóc takim uczniom, szkoły powinny zapewnić niezmienną i przewidywalną strukturę, unikając chaotycznych i niejasnych kontekstów. Oznacza to promowanie ustrukturyzowanego środowiska, w którym dzieci z autyzmem będą w stanie przestrzegać jasnych zasad behawioralnych.

Takie otoczenie zapewni im bezpieczeństwo, ponieważ będą wiedziały czego oczekiwać i czego w danym momencie oczekuje się od nich.

Jednocześnie specjaliści do spraw edukacji muszą zagwarantować uczniom w standardowej klasie nauczanie, które dopasowuje się do ich potrzeb. Dlatego też nauczyciele powinni:

 • Przedstawiać nowe koncepcje i abstrakcyjne materiały w konkretny sposób.
 • W jak największym stopniu nauczać materiału w praktyczny sposób (pokazywać jak zastosować lekcje w praktyce).
 • Wykorzystywać graficzne organizatory i pomoce wizualne.
 • Zapewniać informacyjną tabelę wizualną z instrukcjami ułatwiającymi wykonywanie i oddawanie zadań.
 • Zapewniać bezpośrednie instrukcje z przykładami.
 • Używać jasnego języka i zachęcać do tolerancji i szacunku w klasie.

Kształcenie dzieci z autyzmem: wyspecjalizowani nauczyciele

Niektórzy uczniowie z autyzmem nie posiadają umiejętności autonomicznych. W takim przypadku szkoły muszą zwrócić się do wyspecjalizowanych profesjonalistów, aby zapewnili im pomoc w następujących obszarach:

 • Czujność.
 • Opieka.
 • Pomoc podczas przerw i obiadu.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Pomoc w określonych momentach w klasie.

Jednocześnie szkoły powinny zatrudnić nauczycieli do kształcenia specjalnego, jak również terapeutów mowy i języka. Mają działać jako zespół zapewniający wsparcie uczniom z autyzmem i innym uczniom, którzy wymagają ich pomocy.

Będą odpowiadali za wybieranie, rozwój i dostosowanie materiału dydaktycznego, aby przeprowadzać określone programy interwencyjne. Ten program ma również na celu niesienie pomocy uczniom ASD w lepszej asymilacji nowej wiedzy.

Istotne aspekty edukacji dzieci z ASD

W przypadku dzieci z autyzmem nauczyciele do kształcenia specjalnego powinni pracować między innymi nad następującymi kwestiami:

 • Niesienie pomocy uczniom w zrozumieniu w jaki sposób ich zachowanie może wpływać na środowisko.
 • Uczenie dzieci z autyzmem odnoszenia się do innych w różnych sytuacjach i kontekstach.
 • Niesienie pomocy w zrozumieniu i komunikowaniu ich własnych emocji i myśli, jak również emocji innych.

Z kolei profesjonaliści w dziedzinie mowy i języka powinni koncentrować się podczas swoim interwencji na nauczaniu:

 • Umiejętności komunikacyjnych przydatnych w codziennym życiu.
 • Akwizycji języka werbalnego i niewerbalnego.
 • Umiejętności rozumienia i reagowania na wymogi środowiska.
 • Umiejętności niezbędnych do rozpoczynania i podtrzymywania konwersacji.

Liczba godzin, które każdy uczeń spędza z tymi profesjonalistami będzie inna w każdym przypadku. Profesjonalny zespół oceni właściwą ilość czasu w zależności od określonych potrzeb każdego ucznia ze spektrum autyzmu.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Gallego, M. M. (2012). Guía para la integración del alumnado con TEA en Educación Primaria. Salamanca: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad – INICO.
 • Merino-Martínez, M. y García Pascual, R. (2014). Guía para profesores y educadores de niños con autismo. Castilla y León: Federación Autismo Castilla y León.
 • Sainz, A., Babarro, C., Urquijo, C., Martínez, C., Ortueta, L., Aliende, Y.,…, Bereziartua, J. (1996). El autismo en la edad infantil: los problemas de la comunicación. Gobierno Vasco: Departamento de Educación, Universidades e Investigación.
 • Tortosa, F. (2000). Educar a personas con autismo y otros trastornos generales del desarrollo.  Murcia: C.P.E.E. para Niños Autistas “Las Boqueras”.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.