Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – 6 pomocnych stwierdzeń

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – 6 pomocnych stwierdzeń
María Alejandra Castro Arbeláez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Alejandra Castro Arbeláez.

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia, 2018

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej to nie nabieranie wiedzy akademickiej i nauka myślenia. Chodzi w nim o naukę panowania nad emocjami i harmonijnego życia wśród innych ludzi na różnych etapach rozwoju.

Mówiąc o inteligencji zazwyczaj mamy na myśli umiejętność uczenia się. Inteligencja bazuje na uzyskiwaniu wiedzy i jej wykorzystywaniu. Na tym założeniu opiera się cały system akademicki, z którym rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez wieki nie miało wiele wspólnego.

Jednak w latach dziewięćdziesiątych zaczęto postulować, aby szkoły uczyły także inteligencji emocjonalnej, która może stanowić wsparcie dla innych rodzajów inteligencji.

W tym artykule przedstawimy listę zwrotów ułatwiających rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci. Postaramy się ująć je w taki sposób, by zwracały uwagę na emocje, które stanowią kluczową część życia każdego człowieka.

Inteligencja emocjonalna to rozumienie i umiejętność panowania i wykorzystywania własnych uczuć, by wieść lepsze życie.

Właśnie dlatego inteligencja emocjonalna staje się coraz ważniejsza w systemie edukacji, a dzieci uczą się jej od wczesnych lat życia.

Zwroty promujące rozwijanie inteligencji emocjonalnej

1. Zrozum, co czujesz

Jeśli nauczysz dziecko jak rozpoznawać emocje od najmłodszych lat, będzie w stanie lepiej sobie z nimi poradzić. Gdy nie rozwinęło ono umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z takimi emocjami jak złość czy frustracja, może mieć problem z zapanowaniem nad swoimi reakcjami na te uczucia.

Ucząc się kontrolowania emocji dziecko będzie w stanie lepiej zrozumieć nie tylko innych, ale także siebie.

2. Żyj w teraźniejszości

Życie tu i teraz – takie stwierdzenie wydaje się banalne, ale to bardzo przydatny nawyk. Życie dniem dzisiejszym to najlepszy sposób na osiągnięcie samoświadomości.

Dzięki takiemu zachowaniu dziecko będzie w stanie zrozumieć co wywołuje określone zachowania i stanie się świadome związku między reakcjami a emocjami. Tym samym uzyska większą kontrolę nad swoim działaniem.

Dziewczynka szatynka w białej sukience

Koncentrując się na teraźniejszości dziecko uniknie szkodliwych emocji, takich jak niepokój, martwienie się i odczuwanie winy. Dziecko, które nie rozwija samoświadomości, nie zna swoich słabości, ale także nie ma pewności siebie, która idzie w parze z poznaniem swoich mocnych stron.

3. Cisza jest dobra

Wiele osób twierdzi, że jeśli dziecko jest ciche, powinniśmy się niepokoić. Jednak rozwijanie inteligencji emocjonalnej wymaga także nauczenia się spędzania czasu w ciszy.

To bardzo istotne, by dziecko doceniało zewnętrzną i wewnętrzną ciszę oraz umiało wsłuchiwać się w siebie. Dzięki temu posiądzie umiejętność refleksji, a przede wszystkim intuicję, o której często zapominamy w zabieganym świecie.

4. Słuchaj uważnie

Te słowa uczą dziecko aktywnego słuchania, które stanowi klucz do skutecznej komunikacji interpersonalnej.

W tym celu musisz nauczyć dziecko trzech podstawowych rzeczy: zwracania uwagi na to, co mówi, używania takiego języka ciała, który pokaże mówcy, że słucha uważnie i streszczania tego, co zostało powiedziane.

Co pozwoli to osiągnąć? Poprawę wyników w szkole i, przede wszystkim, relacji z innymi, bo skuteczna komunikacja jest pełna szacunku dla drugiej osoby.

5. Niech zawsze towarzyszą Ci serce i rozum

Dorośli czasem wpadają ze skrajności w skrajność. Jesteśmy albo za bardzo racjonalni, albo postępujemy zbyt impulsywnie. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej pozwala zrozumieć, że trzeba poszukać równowagi we wnętrzu samego siebie.

Dziewczynka i chłopiec przytulający się leżąc na łóżku - rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Naucz dziecko, że najlepiej jest znaleźć złoty środek między racjonalnym myśleniem a impulsami. To nie będzie łatwe, ale praktyka czyni mistrza.

6. Postaw się na miejscu drugiej osoby

Empatia to jeden z głównych filarów inteligencji emocjonalnej. Zrozumienie uczuć innych stanowi ważny krok w jej rozwoju.

Rozpoznawanie uczuć innych ludzi sprawia, że zaczynamy rozumieć lepiej samych siebie. To proces obustronny, w którym zyskują wszyscy.

Uczymy się dostrzegać, czego chce lub potrzebuje druga osoba. Dziecko, które rozwinie empatię, stanie się godnym zaufania dorosłym, co jest bardzo przydatne podczas ciągłych kontaktów z innymi, również w życiu zawodowym.

Powyższe zwroty ułatwią dziecku rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Można napisać je i wywiesić w klasie, sypialni dziecka, a nawet zrobić z nich fajne nadruki na koszulki.

Rozwój emocjonalny i umysłowy sprawią, że dziecko wyrośnie na zrównoważonego dorosłego przystosowanego do życia w społeczeństwie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Fernández-Berrocal, P., & Extremera Pacheco, N. (2009). La inteligencia emocional y el estudio de la felicidad. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 23(3). https://www.redalyc.org/html/274/27419066006/
  • Gardner, H. (1998). Inteligencias múltiples. Barcelona: Paidós.
  • Goleman, D. (2018). Inteligencia emocional. Editorial kairos.
  • Rangel, A. E. N. (2014). Inteligencia emocional. Salud vida, 1.
  • Trujillo Flores, M. M., & Rivas Tovar, L. A. (2005). Orígenes, evolución y modelos de inteligencia emocional. Innovar, 15(25), 9-24. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-50512005000100001&script=sci_abstract&tlng=fr

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.