Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – 6 pomocnych stwierdzeń

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – 6 pomocnych stwierdzeń
María Alejandra Castro Arbeláez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Alejandra Castro Arbeláez.

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia, 2018

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej to nie nabieranie wiedzy akademickiej i nauka myślenia. Chodzi w nim o naukę panowania nad emocjami i harmonijnego życia wśród innych ludzi na różnych etapach rozwoju.

Mówiąc o inteligencji zazwyczaj mamy na myśli umiejętność uczenia się. Inteligencja bazuje na uzyskiwaniu wiedzy i jej wykorzystywaniu. Na tym założeniu opiera się cały system akademicki, z którym rozwijanie inteligencji emocjonalnej przez wieki nie miało wiele wspólnego.

Jednak w latach dziewięćdziesiątych zaczęto postulować, aby szkoły uczyły także inteligencji emocjonalnej, która może stanowić wsparcie dla innych rodzajów inteligencji.

W tym artykule przedstawimy listę zwrotów ułatwiających rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci. Postaramy się ująć je w taki sposób, by zwracały uwagę na emocje, które stanowią kluczową część życia każdego człowieka.

Inteligencja emocjonalna to rozumienie i umiejętność panowania i wykorzystywania własnych uczuć, by wieść lepsze życie.

Właśnie dlatego inteligencja emocjonalna staje się coraz ważniejsza w systemie edukacji, a dzieci uczą się jej od wczesnych lat życia.

Zwroty promujące rozwijanie inteligencji emocjonalnej

1. Zrozum, co czujesz

Jeśli nauczysz dziecko jak rozpoznawać emocje od najmłodszych lat, będzie w stanie lepiej sobie z nimi poradzić. Gdy nie rozwinęło ono umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z takimi emocjami jak złość czy frustracja, może mieć problem z zapanowaniem nad swoimi reakcjami na te uczucia.

Ucząc się kontrolowania emocji dziecko będzie w stanie lepiej zrozumieć nie tylko innych, ale także siebie.

2. Żyj w teraźniejszości

Życie tu i teraz – takie stwierdzenie wydaje się banalne, ale to bardzo przydatny nawyk. Życie dniem dzisiejszym to najlepszy sposób na osiągnięcie samoświadomości.

Dzięki takiemu zachowaniu dziecko będzie w stanie zrozumieć co wywołuje określone zachowania i stanie się świadome związku między reakcjami a emocjami. Tym samym uzyska większą kontrolę nad swoim działaniem.

Dziewczynka szatynka w białej sukience

Koncentrując się na teraźniejszości dziecko uniknie szkodliwych emocji, takich jak niepokój, martwienie się i odczuwanie winy. Dziecko, które nie rozwija samoświadomości, nie zna swoich słabości, ale także nie ma pewności siebie, która idzie w parze z poznaniem swoich mocnych stron.

3. Cisza jest dobra

Wiele osób twierdzi, że jeśli dziecko jest ciche, powinniśmy się niepokoić. Jednak rozwijanie inteligencji emocjonalnej wymaga także nauczenia się spędzania czasu w ciszy.

To bardzo istotne, by dziecko doceniało zewnętrzną i wewnętrzną ciszę oraz umiało wsłuchiwać się w siebie. Dzięki temu posiądzie umiejętność refleksji, a przede wszystkim intuicję, o której często zapominamy w zabieganym świecie.

4. Słuchaj uważnie

Te słowa uczą dziecko aktywnego słuchania, które stanowi klucz do skutecznej komunikacji interpersonalnej.

W tym celu musisz nauczyć dziecko trzech podstawowych rzeczy: zwracania uwagi na to, co mówi, używania takiego języka ciała, który pokaże mówcy, że słucha uważnie i streszczania tego, co zostało powiedziane.

Co pozwoli to osiągnąć? Poprawę wyników w szkole i, przede wszystkim, relacji z innymi, bo skuteczna komunikacja jest pełna szacunku dla drugiej osoby.

5. Niech zawsze towarzyszą Ci serce i rozum

Dorośli czasem wpadają ze skrajności w skrajność. Jesteśmy albo za bardzo racjonalni, albo postępujemy zbyt impulsywnie. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej pozwala zrozumieć, że trzeba poszukać równowagi we wnętrzu samego siebie.

Dziewczynka i chłopiec przytulający się leżąc na łóżku - rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Naucz dziecko, że najlepiej jest znaleźć złoty środek między racjonalnym myśleniem a impulsami. To nie będzie łatwe, ale praktyka czyni mistrza.

6. Postaw się na miejscu drugiej osoby

Empatia to jeden z głównych filarów inteligencji emocjonalnej. Zrozumienie uczuć innych stanowi ważny krok w jej rozwoju.

Rozpoznawanie uczuć innych ludzi sprawia, że zaczynamy rozumieć lepiej samych siebie. To proces obustronny, w którym zyskują wszyscy.

Uczymy się dostrzegać, czego chce lub potrzebuje druga osoba. Dziecko, które rozwinie empatię, stanie się godnym zaufania dorosłym, co jest bardzo przydatne podczas ciągłych kontaktów z innymi, również w życiu zawodowym.

Powyższe zwroty ułatwią dziecku rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Można napisać je i wywiesić w klasie, sypialni dziecka, a nawet zrobić z nich fajne nadruki na koszulki.

Rozwój emocjonalny i umysłowy sprawią, że dziecko wyrośnie na zrównoważonego dorosłego przystosowanego do życia w społeczeństwie.

To może Cię zainteresować ...
Osobowość dziecka – w jaki sposób i kiedy zaczyna się rozwijać?
Jesteś Mamą
Przeczytaj na Jesteś Mamą
Osobowość dziecka – w jaki sposób i kiedy zaczyna się rozwijać?

Osobowość dziecka zaczyna się rozwijać zaraz po narodzinach.Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, to wiesz, że nie na wszystko reagują tak samo..


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Fernández-Berrocal, P., & Extremera Pacheco, N. (2009). La inteligencia emocional y el estudio de la felicidad. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 23(3). https://www.redalyc.org/html/274/27419066006/
  • Gardner, H. (1998). Inteligencias múltiples. Barcelona: Paidós.
  • Goleman, D. (2018). Inteligencia emocional. Editorial kairos.
  • Rangel, A. E. N. (2014). Inteligencia emocional. Salud vida, 1.
  • Trujillo Flores, M. M., & Rivas Tovar, L. A. (2005). Orígenes, evolución y modelos de inteligencia emocional. Innovar, 15(25), 9-24. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-50512005000100001&script=sci_abstract&tlng=fr

Treści zawarte na stronie Jesteś Mamą służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. W żadnym wypadku nie zastępują one diagnozy, porady lub leczenia u specjalisty. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.