Zachowanie dzieci

Dzieci wykazują rozmaite zachowania, na które nie zawsze jesteśmy przygotowani. Ataki złości, nieposłuszeństwo, a nawet niezdrowe przywiązanie, graniczące z uzależnieniem emocjonalnym – wszystko to wymaga od nas podjęcia konkretnych, zdecydowanych kroków. Zrozum, poradź sobie z sytuacją i umożliw dziecku zdrowe jej rozwiązanie. Dzięki temu ułatwisz mu dojrzewanie, szczęście i dążenie do niezależności.

Nękanie wśród dzieci: ekologiczne podejście do tematu

Nękanie, prześladowanie i zastraszanie to nie tylko problem edukacyjny, ale także i społeczny. Z tego też powodu musimy podjąć wszystkie możliwe środki, by mu przeciwdziałać. Jednym z nich jest podejście przeciwko zastraszaniu oparte o teorię systemów ekologicznych zdefiniowaną przez Uriego…