Emocje w klasie - jak sobie z nimi radzić

Emocje są odpowiedzią organizmu na kontakty z innymi ludźmi i przeżywane trudności. Dowiedz się jak pomóc dzieciom w klasie zrozumieć swoje uczucia.
Emocje w klasie - jak sobie z nimi radzić
María Matilde

Napisane i zweryfikowane przez pedagog María Matilde.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Nie powinniśmy zapominać, że każdy ma uczucia i emocje, dotyczy to także dzieci. W życiu szkoły i przedszkola jest wiele sytuacji, które mogą prowokować skrajne uczucia u najmłodszych. Jako, że dzieci są dopiero na etapie kształtowania swoich reakcji i odruchów, mogą mieć problemy z zarządzaniem impulsami. Ważne jest, aby zastanowić się, jak radzić sobie z emocjami uczniów w klasie.

Czytaj dalej i dowiedz się więcej!

Emocje w klasie: co powinieneś wiedzieć

Wielu pedagogów i psychologów szkolnych pisze i dyskutuje o potrzebie radzenia sobie z emocjami w klasie. W rzeczywistości ważne jest, aby emocje i uczucia oraz radzenie sobie z nimi były także częścią programu nauczania, dla wszystkich grup wiekowych i na każdym poziomie edukacji.

Celem jest rozwinięcie przez uczniów silnej inteligencji emocjonalnej i radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Emocje i uczucia – co o nich wiemy?

Emocje w klasie

Emocje to zespół psychofizjologicznych reakcji, które organizm generuje w odpowiedzi na sytuacje, ludzi lub przedmioty w środowisku. Dlatego emocje reprezentują metodę adaptacji do zmian, którą posiada każda osoba.

Na poziomie fizjologicznym ludzie reagują wykorzystując swoje systemy biologiczne, na przykład mimikę twarzy, mięśnie, przepływ krwi, bicie serca, puls, wydzielanie potu czy układ hormonalny.

Z drugiej strony uczucia odnoszą się zarówno do stanu umysłu, jak i do naszej reakcji i zrozumienia emocji. Uczucia są wynikiem emocji i mogą być dłuższe w czasie i werbalizowane. Dlatego różnica między emocjami a uczuciami ma związek z intensywnością i czasem trwania.

Emocje są na ogół krótsze i bardziej intensywne, regulowane hormonami, a uczucia stabilne i długotrwałe wywodzące się z mózgu.

Smutek, radość, złość, strach lub nostalgia to reakcje fizjologiczne, a zatem emocje, które możesz odczuwać w odpowiedzi na różne sytuacje. Są niemal automatycznymi reakcjami na zmianę, wydarzenie, osobę, zwierzę lub obiekt. Z kolei, jeśli te emocje utrzymują się w czasie, mogą przekształcić się w uczucia.

Po co pracować nad emocjami w klasie?

Praca nad emocjami w klasie jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju i kształtowania osobowości dzieci i młodzieży. Ważne jest, aby zarówno dzieci i młodzi dorośli nauczyli się prawidłowo rozpoznawać swoje emocje oraz emocje innych, a także nauczyli się mówić o nich i zarządzać nimi.

Brak kontroli nad ty co się przeżywa może prowadzić do niestabilnego zachowania i wybuchowości, szczególnie u dzieci i nastolatków. Kontrolowanie lęku, stresu, depresji i frustracji jest możliwe, jeśli dzieci nauczą się radzić sobie ze swoimi emocjami już od najmłodszych lat.

 

W rzeczywistości poprawa samooceny, lepsze relacje z innymi i osiąganie osobistych celów są ściśle związane z zarządzaniem emocjami. Zarządzanie emocjonalne oznacza, że ​​osoba jest w stanie regulować swoje emocje, gdy jest to konieczne.

W rezultacie, spełnianie celów edukacji emocjonalnej jest istotnym powodem, dla którego uczniowie powinni pracować nad emocjami w klasie.

Oto cele tego typu pracy:

 • Poznać, rozpoznać, zrozumieć i opisać swoje emocje oraz emocje innych.
 • Nauczenie się strategii i rozwijaj umiejętności kontrolowania negatywnych emocji i generowania pozytywnych.
 • Unikanie i zapobieganie negatywnym lub szkodliwym konsekwencjom lub negatywnym emocjom.
 • Rozwijanie pozytywnego podejścia do życia i optymistycznego myślenia.
 • Uświadomienie sobie korzyści płynących z pozytywnych emocji i radzenia sobie w trudnych chwilach.

„Mówiąc zarządzaj emocjami, mam na myśli tylko naprawdę niepokojące, obezwładniające emocje. Uczucia i emocje sprawiają, że ​​życie jest bogate ”.

– Daniel Goleman –

Emocje – jak pracować z uczniami w klasie?

Warsztaty dla dzieci

Nauczyciele muszą zaplanować działania edukacyjne, które pomogą pracować nad emocjami w klasie. Ich celem jest generowanie strategii zarządzania emocjami u dzieci i młodzieży. Dlatego, aby osiągnąć progresywny rozwój inteligencji emocjonalnej u uczniów, należy pracować nad empatią oraz rozwojem postaw proaktywnych i asertywności.

Ponadto ważne jest, aby uczniowie pracowali nad emocjami w klasie jako treścią samą w sobie, ale także w miarę ich pojawiania się lub powstania konfliktów i sprzeczek. Ze względu na swoje cechy, emocje reprezentują procesy adaptacyjne do różnych środowisk i czynności.

W rezultacie emocje mogą pojawić się w dowolnym momencie nauczania dowolnego przedmiotu szkolnego.

 

Zajęcia przydatne do pracy nad emocjami w klasie i w domu

Na koniec przedstawimy Ci kilka opcji zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców, aby pracować nad emocjami ze swoimi uczniami i dziećmi:

Zgromadzenia szkolne i godzina wychowawcza. Ze względu na możliwość dzielenia się i dialogu, szkolne zgromadzenia są dla nauczycieli wspaniałym czasem do pracy nad emocjami z dziećmi. Na przykład może to być tak proste, jak zapytanie, co robili dzień wcześniej w domu.

 • Rozmowa z dziećmi o tym, jak się czuły, jak się obecnie czują i dlaczego tak się czują, jest pierwszym krokiem do zrozumienia ich emocji.
 • Czytanie. Narracja lub czytanie historii to idealna strategia pracy nad emocjami, ponieważ dzieci mogą odnosić się do doświadczeń bohaterów. Następnie możesz omówić, co czują i doświadczają bohaterowie, co pomaga dzieciom rozpoznawać i identyfikować różne emocje.
 • Sytuacje problematyczne i scenki. Jest to bardziej odpowiednia aktywność dla nastolatków. Najpierw zaczynasz od problematycznej sytuacji, a następnie omawiasz wchodzące w grę emocje, rozumiesz dlaczego i analizujesz opcje i strategie modyfikacji, akceptacji lub zarządzania emocjami. Na przykład, w niektórych sytuacjach może to być kłótnia z rodzicami, utrata bliskiej osoby lub niemożność osiągnięcia osobistego celu.
 • Rysunek. Rysowanie i malowanie emocji to dobra strategia dla dzieci, które mają problem z wyrażaniem, definiowaniem i uzewnętrznianiem swoich nastrojów. W rzeczywistości rysunki i obrazy są doskonałą strategią do rozważenia i porozmawiania o tym, co czujemy. Pomagają one dowiedzieć się więcej o naszych emocjach i podświadomości podczas tworzenia kreatywnych obrazów.

Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Bisquerra, R. (2011). Educación emocional. Propuestas para educadores y familias. Bilbao: Desclée de Brower. Recuperado de https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/61626547/Educacion-Emocional.-Propuestas-para-educadores-y-familias-Rafael-Bisquerra-Alzina-2_120191228-17840-8q4qbf.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DDESCLEE_APRENDER_A_SER_EDUCACION_EN_VALO.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIATUSBJ6BAB254VYTN%2F20200527%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20200527T112917Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEGMaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIGCO8Hxs6lsEMJW7N40aDhM41zykBoRBhSmmWyaQx5UDAiBV31GMhGCPDCjvejmhEZEYd0RAdmgg18XSVQUQOp9Beiq9Awi8%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F8BEAAaDDI1MDMxODgxMTIwMCIMHB9vDtrKfS%2BQtpZjKpEDZmLYHkTLHiOIvcVbgipY0Zuq4Sn0M6YauNtzYMcmjM0Zgp3IgwvRT6GFoO78dalrul0w3LAItaFwb8DQihThAHH%2BuxuJ%2BywCOlkjpkqxpHd%2FjRfBuN5%2BxDulecOq0OTnDhGqbBUoKtgdQ12UQrXcYKhj9ntOB9W%2FQ1IKgM4BmymRDmuXW%2B4f%2FXS9D3uio%2FQFMcUx972Y3mts7Ne%2Fr3ah%2FcIBNn4buqlAJMoLbH4VytYeQvXbZTW9A0tuxbzLgI6fG%2BO8Snrkd1I3wfr4aTikOzRUGyF5gX6X6mcyLj32mRJpoYwFYphIstQgdaQe6vrFclzcpNm5Yf5B2Ro%2B3Kvi%2FzPpG78dKBWRU7EmojbCf7Iwd08KPp3z6kUIX%2FE0NO1Q9T8T3CYlSbZ22%2B%2B%2B9gSDy1h4I1AMAz1wLhBNiwD0bMONyQDUb60x3FPZv%2FdSOZqdw07NZ7mMD62R%2FKbtf%2FxPlLmcqzP9F4Q4CJXUlVyaA1ICFNmWYDHFqd9riuOgBv003jK0tJlnq7EJ0TIeF5GicFowzIm59gU67AHKRStcAwcdmfzPCn8Yn8enJTegZ3ZzCMNaJtoZ3AV5ET7zSLId5f2hMbM356%2FkbIu2s8pEyhZEJMJ%2B2gGjWS1c6ruf%2FAQYD69xwK2vdKgh0ghQUMmAmgC3rOtzyXcE4ARcNURmGh6Obm%2BOK8Yticn5UAmMtcecQbXH%2FZ3ZyP%2Ffq9dWR%2BiVJLIj47LO1Mgw8FY0fAAUOXxnZLL9DpkjogdoVDbqLnQVJ%2BPsyl%2FDxCCQN5oGbULslpDpDsSHrXuw%2BBZ%2BQxghUue4LAlkGn0glm0IndIazd6bNEMcjg5RZRr59hosGF7d47rtIoiPHw%3D%3D&X-Amz-Signature=295978cdc596dc6cadcbeb431422d9bd17630dc1ab4d4c78161dee3ec98fab6a
 • Cassà, È. L. (2005). La educación emocional en la educación infantil. Revista interuniversitaria de Formación del Profesorado19(3), pp. 153-167. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/274/27411927009.pdf
 • Pacheco, N. N. E. y Fernández-Berrocal, P. (2013). Inteligencia emocional en adolescentes. Padres y Maestros/Journal of Parents and Teachers, (352), pp. 34-39. Recuperado de https://www.razonyfe.org/index.php/padresymaestros/article/view/1170/993

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.