Decroly - ośrodki edukacyjne, które warto znać

Decroly- autor centrów edukacyjnych- stawiał na rozwój dzieci. Dowiedz się, co charakteryzuje te ośrodki i jak pomagają one odkrywać zdolności dzieci.
Decroly - ośrodki edukacyjne, które warto znać
María Matilde

Napisane i zweryfikowane przez pedagog María Matilde.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Aby dzieci mogły się efektywnie uczyć, ważne jest, aby były nauczane w sposób, który jest dla nich atrakcyjny i interesujący. Źle dostosowane, sztampowe zajęcia szybko nudzą, a dziecko przestaje mieć chęć do dalszej edukacji. W tym artykule przyjrzymy się, jak ośrodki edukacyjne Decroly (“<i>Decroly Centres of Interests</i>”) od wielu lat chcą wprowadzać nowe metody nauczania.

Wszystko co warto wiedzieć o ośrodkach edukacji i rozwoju zainteresowań Decroly

Wszechstronna edukacja

Ovide Decroly, urodzony w mieście Renaix w Belgii, w 1871 roku był pedagogiem, psychiatrą, psychologiem i lekarzem. Centra zainteresowań Decroly (a nie Decroly’ego) były częścią jego pedagogicznego podejścia do modernizacji i nowego podejścia do edukacji. Powstały z potrzeby nauczania, które ceni interesy dzieci i jest zorganizowane z myślą o młodych umysłach.

Pedagogika Decroly’ego

Dydaktyczny rozwój pedagogiczny Decroly’ego zrodził się w ruchu reformy edukacyjnej. Wielu psychologów zachodniej Europy już w XIX wieku połączyło szereg zasad ukierunkowanych na odnowienie dawnych, tradycyjnych i dość przestarzałych metod nauczania.

Podejście edukacyjne Decroly’ego opierało się na szacunku dla dzieci i ich osobowości. Dotyczy to niektórych podstawowych zasad ruchu reformacyjnego. Decroly twierdził, że celem edukacji jest przygotowanie dzieci do swobodnego i kreatywnego życia.

Jego założenia systemu dydaktycznego zrywały z rutynowym działaniem szkoły tradycyjnej. Odwoływał się do korzystania z otaczającej dziecko  przyrody, uwzględniał zainteresowania, potrzebę aktywności młodych ludzi.

Decroly zasugerował potrzebę naukowego uzasadnienia w interwencjach edukacyjnych. Dlatego oparł swój wkład na dyscyplinach związanych z naukami o dzieciństwie i rozwoju społeczeństwa, w tym psychologii i biologii. Nauki te pomogły mu rozwinąć swoją szczególną metodologię i  otworzyć ośrodki edukacyjne oparte na psychologii dzieci.

Na czym polega działalność centrów zainteresowań Decroly?

Decroly chciał, aby ośrodki te były podstawową siłą napędową nauczania. Ponadto zapewnił, że należy dzieci zmobilizować, aby zaspokoić szczególne potrzeby dzieciństwa i pomóc im w przyszłości rozwinąć pasje.

Uważał, iż tradycyjne programy szkolne były źle dostosowane co do potrzeb dziecka, ponieważ były miedzy sobą niewystarczająco powiązane, miały niewiele wspólnego z dziecięcymi zainteresowaniami, przez co dzieciom zajęcia w szkole wydawały się sztuczne i bezsensowne.

Ponadto, system zapamiętywania, pisania testów i siedzenia w klasie, z niską aktywnością nie jest korzystny dla długotrwałego zapamiętywania.

Innymi słowy, ważne jest, aby wiedzieć, jakie są rzeczywiste i realne potrzeby dzieci i jakie są ich zainteresowania. Ta informacja pozwala nam przyciągnąć ich uwagę i pielęgnować naturalne pragnienie wiedzy i uczenia się.

Według Decroly’ego dzieci mają cztery podstawowe potrzeby naturalne, którymi powinny się zajmować ośrodki zainteresowania:

  • Prawidłowe i zrównoważone odżywianie.
  • Schronienie przed zimnem i niepogodą.
  • Obrona przed niebezpieczeństwem i krzywdą.
  • Rekreacja, samodoskonalenie oraz możliwości działania i pracy w duchu solidarności.
  • Poza tymi najważniejszymi cechami, autor wspomniał również o odpowiednim oświetleniu sali, przeznaczeniu czasu na odpoczynek i wspieranie wzajemnej pomocy.

To powiedziawszy, ośrodki zainteresowania Decroly obejmują zwaną „zasadą globalizacji”. Zasada ta stanowi procedurę dydaktyczną, która dotyczy również nauki czytania i pisania.

 

Dlatego Decroly oparł swoją zasadę globalizacji na idei, że dzieci postrzegają otaczającą je rzeczywistość jako całość. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, które części rzeczywistości przyciągają ich uwagę i co stymuluje ich naukę.

Obejmuje również poznawanie przyrody jako całości, czytanie jako metodę poznawania rzeczywistości i empiryczne poznawanie świata.

Dlatego też, aby wprowadzić tę globalizację w życie, musi istnieć zainteresowanie dziecka. Jednak zainteresowanie nie istnieje, jeśli nie ma takiej potrzeby. Istotne jest odejmowanie zagadnień odpowiadającym naturalnym zainteresowaniom dzieci w danym wieku, wyzwalając aktywność w zdobywaniu wiedzy i ich samodzielność.

Mając to na uwadze, bodziec w środowisku, coś ciekawego i intrygującego będzie stanowiło dla dzieci ważny system napędowy. W ten sposób same zechcą rozpocząć naukę, która przyczynia się do ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego.

Organizacja centrów zainteresowań Decroly:

Przede wszystkim, Decroly zasugerował, że klasy powinny być stosunkowo jednorodne, aby jego ośrodki funkcjonowały prawidłowo. Innymi słowy, dzieci wchodzące w skład klasy powinny mieć podobne tempo uczenia się, taki sam wiek i poziom rozwoju. Po drugie, zajęcia nie powinny zbierać więcej niż 30 uczniów.

Wszystko o tych centrach zainteresowań

Centra nauczania powinny być zorganizowane wokół trzech rodzajów ćwiczeń które przebiegają w różnych fazach. Fazy ​​te – zwane tryptykiem Decroly’ego – są następujące:

  • Obserwacja. Ma to fundamentalne znaczenie dla przebudzenia zmysłów i pasji u dzieci. Ma również kluczowe znaczenie dla kontaktu dzieci z przedmiotami, istotami żywymi i wydarzeniami. To punkt wyjścia do działań intelektualnych, odbiegających od wiedzy o otaczającym ich świecie.
  • Asocjacja. To proces kojarzenia i koordynacji nowych pomysłów. Dzieci powinny nauczyć się odnosić do wymiarów czasu i przestrzeni, takich jak relacje przyczynowo- skutkowe. Co więcej, powinny dokonywać porównań, klasyfikacji, ustalać podobieństwa i różnice w kontekście nauczanych przedmiotów.
  • Wyrażenie siebie. Dzieci muszą mieć możliwość wyrażania siebie, aby mogły przekazywać swoją wiedzę – to, czego się nauczyły. Odnosi się to do dwóch różnych typów ekspresji: ekspresji konkretnej i ekspresji abstrakcyjnej. Pierwsza obejmuje prace ręczne, rysunki, a nawet muzykę. Drugi polega na tłumaczeniu myśli za pomocą symboli i kodów (liter, cyfr, symboli itp.).

Znaczenie centrów zainteresowań Decroly we współczesnej edukacji

Organizowanie nauki zgodnie z zainteresowaniami dzieci, ma fundamentalne znaczenie. Ponadto, zainteresowania te są efektem wrodzonych potrzeb odkrywania przez dzieci.

Co więcej, ważne jest, aby nauczyciele wzięli pod uwagę wcześniejszą wiedzę i talenty dzieci.

Główne zalety centrów edukacyjnych i wpływ Decroly na nowoczesną edukację.

Centra zainteresowań koncentrują się na nauczaniu przede wszystkim tematów atrakcyjnych dla uczniów i zaspokajających ich podstawowe potrzeby. Istotne są na przykład odpoczynek, rozrywka lub potrzeby związane z otoczeniem, takie jak rodzina i środowisko naturalne.

Składają się z jednostek pracy, które w sposób holistyczny wyrażają całą wiedzę, jaką dziecko powinno osiągnąć wokół danego przedmiotu – bez konieczności dzielenia treści na pojedyncze lekcje lub kursy.

Co więcej, centra te stawiają na pierwszym planie osobowości, indywidualności, temperamenty, wiedzę i kontakt z otoczeniem. Jest to ważne w przypadku szkół integrujących dzieci z różnych środowisk i o różnych możliwościach. Uwzględnienie wszystkich tych czynników jest niezbędne, aby nauczanie było skuteczne i przyjemne dla dzieci.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Dubreucq-Choprix, F., & Fortuny, M. (1988). La escuela Decroly de Bruselas. Cuadernos de Pedagogía163, 13-18. Recuperado de https://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/7-LaEscuelaDECROLY.pdf
  • Gervilla Castillo,  A. (2006): Didáctica básica de la educación infantil: conocer y comprender a los más pequeños.  Editorial Narcea. Madrid.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.