Rozpoznawanie i rozwijanie talentów dzieci

Rodzice i nauczyciele odgrywają fundamentalną rolę jeśli chodzi o rozpoznawanie i rozwijanie talentów u dzieci. Przeczytaj nasz dzisiejszy artykuł, aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat!
Rozpoznawanie i rozwijanie talentów dzieci
Ana Couñago

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Ana Couñago.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Wszyscy ludzie są w czymś dobrzy. Ale czasami trudno jest im stwierdzić, co stanowi ich mocną stronę. W związku z tym ważne jest, aby dzieci od najmłodszych lat rozpoznawały swoje zdolności i mogły je odpowiednio rozwijać. Innymi słowy, ważne jest wykrywanie i rozwijanie talentów u dzieci.
Dzięki temu będą one zarówno szczęśliwe, jak i spełnionie.

Ale czy wiesz, co rozumiemy przez „talent”? Na przestrzeni lat wielu autorów odniosło się do tego pojęcia i sformułowało wiele jego definicji. W tym artykule skupimy się na perspektywie zaproponowanej przez Howarda Gardnera.

„Naprawdę wierzę, że każdy ma talent, zdolności lub umiejętności, które może wydobyć z głębi siebie, aby się utrzymać na powierzchni i odnieść sukces w życiu”.
Dean Koontz

Czym w ogóle jest talent?

Zdaniem psychologa Howarda Gardnera talent to:

„Potencjał biopsychologiczny do przetwarzania informacji, który można aktywować w otoczeniu kulturowym w celu rozwiązywania problemów lub tworzenia produktów mających określoną wartość dla społeczności”.

Co więcej, według Gardnera, talent ludzki rozwija się w oparciu o osiem aspektów lub rodzajów inteligencji. Należą do nich następujące sfery:

Dziecko maluje
 • Werbalno-językowa. Czyli umiejętność rozumienia słów i języków. Ludzie z tą inteligencją są zazwyczaj dobrzy w czytaniu, pisaniu, opowiadaniu historii i zapamiętywaniu słów wraz z datami.
 • Wizualno-przestrzenne. Umiejętność rozpoznawania i manipulowania wzorami, zdolność do orientowania się zarówno w dużych, jak i mniejszych przestrzeniach.
 • Muzyczno-rytmiczna i harmoniczna. Umiejętność interpretacji, komponowania i uczenia się schematów muzycznych.
 • Kinestetyka cielesna. Umiejętność wykorzystania ciała jako środka do rozwiązywania problemów lub również do tworzenia produktów i przedmiotów.
 • Logiczno-matematyczna. Umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów za pomocą logiki i prowadzenia badań w sposób naukowy.
 • Naturalistyczna. Umiejętność rozróżniania, klasyfikowania i wykorzystywania elementów (przedmiotów, zwierząt, roślin i minerałów) ze środowiska miejskiego lub wiejskiego.
 • Intrapersonalna. Czyli łatwość zrozumienia siebie, poznanie własnych pragnień, lęków i mocnych stron. Rozumiemy przez to również efektywne wykorzystanie tych informacji do potrzeb własnego życia.
 • Interpersonalna. Umiejętność zrozumienia innych: ich intencji, motywacji i życzeń innych ludzi.

Niektórym dzieciom łatwo jest rozwiązywać problemy matematyczne, podczas gdy inne wyróżniają się w komunikacji werbalnej, sporcie, umiejętnościach społecznych itp. Wszystkie z nich są w jakiś sposób utalentowane i prawdopodobnie w czymś będą w stanie się szczególnie wykazać.

Rozpoznawanie i rozwijanie talentów u dzieci poprzez edukację w domu i w szkole jest zatem bardzo ważną kwestią.

Rozpoznawanie i rozwijanie talentów u dzieci

Należy zauważyć, że talent powstaje z połączenia czterech czynników. Są to:

Dziecko przy pianinie
 • Dyspozycje genetyczne.
 • Doświadczenia z życia w środowisku rodzinnym, szkolnym i społecznym.
 • Zainteresowania i motywacje.
 • Styl uczenia się.

Rodzice i nauczyciele muszą o tym pamiętać i uważnie obserwować dzieci, zwracając uwagę na ich szczególne umiejętności intelektualne lub zdolności, które wykazują lub uprawiają częściej i z lepszymi wynikami.

Gdy talenty dzieci zostaną właściwie zidentyfikowane, należy je rozwijać poprzez pracę, stymulację i wzmacnianie, ale nie zapominając przy tym o zabawie. W ten sposób dzieci rozwijają swoje talenty, podnosząc swoje umiejętności, predyspozycje, zainteresowania, a także motywacje. 

Analogicznie rzecz biorąc jest, konieczne jest, aby dzieci stopniowo uświadamiały sobie swoje umiejętności, rozpoznając i rozumiejąc swoje mocne strony, aby mogły rozwijać swoje talenty autonomicznie i niezależnie, ciężko pracując i będąc konsekwentnym.

„Nie każde dziecko ma taki sam talent, taką samą zdolność lub równą motywację, ale powinno mieć równe prawo do rozwijania swojego talentu, zdolności i motywacji, aby coś w ten sposób dla siebie uzyskać.”
– John Fitzgerald Kennedy –


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Feldhusen, J. F. (1995). Identificación y desarrollo del talento en la educación (TIDE). Revista Ideacción4, 1-4.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.