Kto jest odpowiedzialny za wypadki podczas wycieczek szkolnych?

Niestety wypadki się czasami zdarzają. Niektóre mogą się przytrafić podczas wycieczek szkolnych z powodu różnych czynników. Dowiedz się, kto jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju wypadki podczas wycieczek szkolnych.
Kto jest odpowiedzialny za wypadki podczas wycieczek szkolnych?

Ostatnia aktualizacja: 09 czerwca, 2020

Niestety czasami na wycieczkach szkolnych zdarzają się wypadki, które mogą wiązać się z drobnymi urazami lub nawet dość poważnymi obrażeniami. I tak powstaje ważna kwestia odpowiedzialności. Kto jest odpowiedzialny za tego typu wypadki? Uczeń? Nauczyciele i opiekunowie? Obiekt, w którym przebywa wycieczka szkolna?

Ogólnie rzecz biorąc zarówno pracownicy, jak i właściciele ośrodków edukacyjnych ponoszą pełną odpowiedzialność za zrobienie wszystkiego, co w ich mocy, aby zapobiec wypadkom podczas wycieczek szkolnych. Powinni także zrobić wszystko, co w ich mocy, aby uniknąć potencjalnym urazom i kontuzjom u dzieci.

W naszym dzisiejszym artykule omówimy sobie bliżej zajęcia w godzinach szkolnych, kursy pozalekcyjne oraz wszelkiego rodzaju wyjazdy i wycieczki szkolne. Gdy tylko rodzice zostawiają swoje dzieci w szkole, od tego momentu to właśnie ta instytucja przyjmuje na siebie odpowiedzialność za opiekę nad nimi, gdy pozostają one na jej terenie lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę.

Wypadki na terenie szkoły są dość częste ze względu na sam charakter zajęć oraz z powodu nieprzewidzianych zachowań dzieci. Nadzór nauczycieli jest kluczowy w takich sytuacjach.

Niestety zdarzają się sytuacje, gdy wypadki takie wynikają z braku staranności ze strony nauczycieli, czy to w szkole podstawowej, średniej, czy też na uczelni wyższej. W takich przypadkach, niezależnie od tego, czy odniesione przez ucznia lub studenta obrażenia są niewielkie, czy bardzo poważne, to właśnie instytucja musi odpowiedzieć za swoje zaniedbanie.

Przyjrzymy się temu zagadnieniu poniżej, aby lepiej zrozumieć, kto ponosi odpowiedzialność w razie jakichkolwiek wypadków podczas wycieczek szkolnych.

Wypadki podczas wycieczek szkolnych – czynniki ryzyka i odpowiedzialność

Niestety wypadki się czasami zdarzają. Niektóre mogą się przytrafić podczas wycieczek szkolnych z powodu różnych czynników. Dowiedz się, kto jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju wypadki podczas wycieczek szkolnych.

Dzieci w muzeum

Kiedy dana instytucja edukacyjna organizuje wyjazd lub wycieczkę szkolną, prawdopodobieństwo wystąpienia w jej trakcie wypadku jest znacznie większe niż podczas normalnych zajęć odbywających się w murach szkoły.

W przypadku wycieczek szkolnych, z racji tego, że odbywają się one poza terenem szkoły, nie zawsze można kontrolować wszystkie czynniki, które mogą się pojawić w jej trakcie. Mogą one powstać na przykład podczas podróży, a także podczas samych tych zaplanowanych rodzajów aktywności, które mają miejsce w ciągu dnia.

Odpowiedzialność w razie wypadku podczas wycieczki szkolnej

Ryzyko uszkodzenia ciała lub odniesienia obrażeń jest zwielokrotnione, gdy jest wielu uczniów i niewielu nauczycieli, którzy się nimi opiekują i ich nadzorują. W przypadku uczniów lub studentów z pewnym rodzajem niepełnosprawności nadzór musi rzecz jasna być znacznie większy.

Co mogą zrobić rodzice, gdy ich dziecko ulegnie wypadkowi podczas wycieczki szkolnej?

W razie wypadków podczas wycieczek szkolnych rodzice mają do dyspozycji różne sposoby dochodzenia roszczeń. Mogą korzystać ze zwykłego postępowania cywilnego w celu uzyskania odszkodowania. Mają jednak również możliwość wybrania drogi sądowej. Jest to ważna kwestia w przypadku roszczenia rodziców wobec szkoły publicznej.

Wniesienie sprawy dotyczącej odpowiedzialności cywilnej

Rodzice mogą wytoczyć sprawę nadużycia odpowiedzialności cywilnej, zarówno wobec pracowników szkoły, jak i jej kierownictwa. Nauczyciele, władze i personel ośrodka edukacyjnego będą musieli udowodnić, że podjęli wszelkie odpowiednie i niezbędne środki, aby uniknąć potencjalnego wypadku.

Dwa znane przypadki roszczeń rodziców spowodowanych przez wypadki podczas wycieczki szkolnej

Poniżej prezentujemy dwa przypadku wyroków, jakie zapadły podczas rozprawy sądowej, których przyczyną były wypadki podczas wycieczki szkolnej.

Wypadek w rezerwacie przyrody

Matka 16-letniej nastolatki z upośledzeniem umysłowym złożyła wniosek o odszkodowanie za wypadek, który miał miejsce podczas szkolnej wycieczki do muzeum przyrodniczego o charakterze rezerwatu przyrody.

Wycieczka szkolna

Podczas spaceru dziewczyna wpadła do rzeki. W rezultacie doznała poważnego uszkodzenia mózgu i złamania kręgów szyjnych. Konsekwencjami tych obrażeń były tetraplegia i bardzo poważne widoczne obrażenia ciała.

Sąd uniewinnił dwóch nauczycieli, którzy byli odpowiedzialni za grupę uczniów tego dnia. W rzeczywistości w tym przypadku winą obarczono personel muzeum. Stało się tak, ponieważ wykazano podczas procesu, że dziewczyna poszła na ten niefortunny spacer za wiedzą pracowników muzeum, ale bez poinformowania o tym fakcie nauczycieli.

W tym przypadku wina leżała po stronie właścicieli muzeum. Odszkodowanie, które musieli zapłacić, wyniosło blisko 1 milion dolarów.

Wizyta w zoo

Drugi przypadek to taki, który miał miejsce podczas wycieczki grupy dzieci w zoo. Podczas tego wypadku lew zaatakował czteroletniego chłopca. Sąd orzekł, że tym razem instytucja edukacyjna organizująca wycieczkę ponosi odpowiedzialność za to nieszczęśliwe wydarzenie.

Wykazano bowiem, że przyczyną wypadku w zoo był brak uwagi, troski i czujności ze strony personelu szkoły, który był odpowiedzialny za grupę dzieci podczas tej wycieczki.

Nie oznacza to, że zarząd zoo został zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności. W trakcie odczytywania wyroku sąd wziął pod uwagę, że poszkodowane dziecko miało zaledwie cztery lata. Ze względu na obecność zwierząt należy więc w takim przypadku zachować większą ostrożność i wprowadzić więcej środków zapobiegawczych.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.