Podstawowe obowiązki rodziców - 7 najważniejszych z nich

Przed wyruszeniem w pełną przygód podróż, której celem jest założenie rodziny, ważne jest, aby zarówno mężczyźni, jak i kobiety w pełni zrozumieli podstawowe obowiązki rodziców. Omówimy je dzisiaj bliżej w naszym artykule.
Podstawowe obowiązki rodziców - 7 najważniejszych z nich
Marisol Rendón Manrique

Napisane i zweryfikowane przez pedagog Marisol Rendón Manrique.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Podstawowe obowiązki rodziców wykraczają daleko poza samo tylko zapewnianie dzieciom dóbr materialnych. Istnieją bowiem także inne powinności, które są równie ważne, gdy dwoje dorosłych ludzi zdecyduje się założyć rodzinę i mieć dzieci.

Chociaż nie ma dokładnego przewodnika na temat prawidłowego wychowywania potomstwa, istnieją pewne kryteria, które mogą pomóc Ci ustalić właściwe priorytety i poznać podstawowe obowiązki rodziców.

„Najważniejsze wizje i projekty nie są rzucane przez wielkich mówców ze sceny. Powstają one w łóżkach naszych dzieci. Największe możliwości tworzenia różnych wizji i koncepcji mają miejsce w godzinach od 7:30 do 21:30 od poniedziałku do niedzieli. W tych zamkniętych godzinach w ciągu dnia mamy wyjątkową okazję do zasadzenia nasion tego, co może być i co powinno być naszą przyszłością. Wykorzystaj każdą okazję, jaką dostaniesz od losu. ”
– Andy Stanley –

Gdybyśmy podsumowali to wszystko w jednym prostym zdaniu, to podstawowe obowiązki rodziców polegają przede wszystkim na ochronie praw (i obowiązków) ich dzieci. Odbywa się to poprzez świadome decyzje, które koncentrują się na zapewnieniu dobrobytu całej rodziny, a zwłaszcza jej najmłodszych członków.

Zwróćmy zatem uwagę na te sposoby wyrażania miłości i właściwego wykonywania swojej roli ojca lub matki.

Jakie są podstawowe obowiązki rodziców?

Przed wyruszeniem w pełną przygód podróż, której celem jest założenie rodziny, ważne jest, aby zarówno mężczyźni, jak i kobiety w pełni zrozumieli podstawowe obowiązki rodziców. Omówimy je dzisiaj bliżej w naszym artykule.

1. Zapewnienie dzieciom bezpiecznego i szczęśliwego domu

Pierwszym i podstawowym obowiązkiem każdego z rodziców jest upewnienie się, że ich dzieci rosną i rozwijają się w zdrowym i stabilnym środowisku. Wspólne spędzanie cennego czasu, odpowiednie odżywianie i zajęcia rekreacyjne to jednak nie wszystko.

Wychowanie dziecka

W tym miejscu musimy koniecznie wyjaśnić też, że dom powinien być także miejscem, w którym dzieci mogą mieć swoją prywatność i mieć prawo do chwili samotności, gdy tego będą potrzebować.

2. Okazywanie bezwarunkowej miłości

Rodzice mają obowiązek korygowania niewłaściwych zachowań swoich dzieci. Te środki naprawcze pozwalają małym dzieciom stać się uważnymi i empatycznymi dorosłymi, którzy wiedzą, jak postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i prowadzić zdrowe życie.

Istnieje jednak inna część tej zasadniczej odpowiedzialności, która jest o wiele delikatniejszą kwestią. Jako rodzice musimy upewnić się, że nasze dzieci są pewne, że nasze zalecenia i sugestie są przekazywane z miłością i szacunkiem.

3. Nauczanie ochrony i troski o samego siebie

Bezpieczeństwo dzieci to kolejna kwestia składająca się na podstawowe obowiązki rodziców. W związku z tym rozumiemy, że dzieci muszą być przygotowane na wszelkiego niebezpieczeństwa, z którymi mogą się spotkać.

Nie możesz ich zamknąć w kryształowej kuli, pełnej nadopiekuńczości, aby oszczędzić im wszelkiego potencjalnego cierpienia. Rodzice muszą raczej nauczyć swoje dzieci dbania o siebie, aby były mniej podatne na różnego rodzaju zagrożenia.

4. Monitorowanie warunków zdrowotnych

Kiedy mówimy o zdrowiu dzieci, nie patrzymy tylko na same jedynie aspekty fizyczne. Ważne jest również dbanie o dobre samopoczucie emocjonalne naszych najmłodszych.

Podstawą rozwoju każdej osoby jest jej dzieciństwo. Dlatego właśnie wysokiej jakości opieka medyczna i psychologiczna we wczesnych latach życia zagwarantuje, że proces ten przebiegnie prawidłowo.

5. Pomaganie we wzmocnieniu poczucia własnej wartości

Dzieci zaczynają odczuwać samoświadomość, gdy mają zaledwie kilka miesięcy. Widzą wtedy siebie oczami rodziców, a ich koncepcja siebie samych rozwija się w oparciu o troskę i uczucia, które otrzymują.

Rodzinna zabawa

Naucz swoje dzieci, aby kochały samych siebie, szanowały się, były wobec siebie samokrytyczne, ale nie karząc się ani nie będąc zbyt surowymi dla siebie. W ten sposób nauczą się rozpoznawać swoje błędy i będą postępować w sposób asertywny w przyszłości.

6. Ustalanie granic i przestrzeganie kar

Być może jest to obecnie jeden z najbardziej skomplikowanych punktów dla rodziców. Ustanawianie zasad nie jest wygodne, czasem też nie czujemy się odpowiednio surowi. Ma to jednak fundamentalne znaczenie dla kształtowania osobowości i psychiki naszych dzieci.

Dyscyplina, której uczymy nasze dzieci w pierwszych latach życia, jest fundamentem sukcesu, jaki osiągną w przyszłości. Reguły i zasady pomagają dzieciom rozwinąć umiejętność tolerowania frustracji i kontrolowania samych siebie.

7. Bycie dobrym wzorcem zachowania i modelem osoby dorosłej

Jeśli chcesz, aby Twoje dzieci zachowywały się w określony sposób, najlepszym sposobem na ich nauczanie jest zachowanie się w ten sposób. Dawany przez nas przykład jest dla nich znacznie lepszym nauczycielem niż nasze słowa i wykłady.

Działania mówią same za siebie, jeśli chodzi o wartości, które chcemy przekazywać. Bądź osobą, którą chcesz, aby Twoje dzieci stały się w wieku dorosłym.

Wnioski płynące na temat podstawowych obowiązków rodziców

Chociaż istnieją inne aspekty, na które musimy również zwrócić uwagę jako rodzice, to zaprezentowane powyżej kwestie to bez wątpienia podstawowe obowiązki rodziców, jeśli chodzi o wychowanie ich dzieci.

Dzięki tym konsekwentnym działaniom zagwarantujesz dzieciom integralny i zrównoważony rozwój oraz zbudujesz solidny fundament dla ich udanej dorosłości.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.