Dzieci z wadami wzroku na zajęciach w szkole

Dzieci z wadami wzroku na zajęciach w szkole
María Alejandra Castro Arbeláez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Alejandra Castro Arbeláez.

Ostatnia aktualizacja: 05 listopada, 2019

Biorąc udział w szeregu zajęć i gier edukacyjnych, dzieci z wadami wzroku mogą również czuć, że należą do klasy i są jej cenną częścią.

Nasze społeczeństwo ciężko pracuje, aby dzieci niepełnosprawne – w tym przypadku dzieci z wadami wzroku – miały również łatwy dostęp do zajęć, które lubią.

Zabawa z innymi dziećmi jest jedną z najważniejszych czynności w życiu każdego młodego człowieka ze względu na ciągły rozwój, jakiemu on podlega. W żadnym razie dzieci z wadami wzroku nie są od tego wyjątkiem.

Dzieci z wadami wzroku – cztery rodzaje zaburzeń widzenia

Według Światowej Organizacji Zdrowia istnieją cztery różne poziomy klasyfikacji jakości naszego widzenia:

  • Normalne widzenie
  • Umiarkowane upośledzenie wzroku
  • Poważne upośledzenie wzroku
  • Ślepota

W ramach tych czterech kategorii ludzie często odnoszą się również do następujących trzech podgrup: prawidłowe widzenie, umiarkowane lub poważne upośledzenie i ślepota.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci z wadami wzroku

Dzieci z wadami wzroku rozwijają lepsze zdolności motoryczne i są bardziej biegle w posługiwaniu się innymi zmysłami.

Ważne jest, zwłaszcza w klasie, aby zajęcia dla dzieci z wadami wzroku były dostępne dla każdego dziecka. Oznacza to, że nauczyciele muszą zaplanować działania, które mogą być realizowane na równi przez wszystkie dzieci.

Zabawy integracyjne dla dzieci z wadami wzroku

Ma to szereg zalet dla wszystkich dzieci w klasie:

  1. Niepełnosprawne dzieci nie czują się gorsze od swoich kolegów z klasy, a raczej czują się równe. Ten aspekt jest bardzo ważny dla ich zdrowia psychicznego.
  2. Inne dzieci stają się bardziej świadome trudności, z jakimi borykają się ich koledzy z wadami wzroku, i potraktują takie sprawy poważniej.
  3. Dzięki tym grom wszystkie dzieci rozwijają lepsze zdolności motoryczne i sensoryczne, co jest bardzo ważne dla dzieci z wadami wzroku, ale przynoszą korzyści także innym dzieciom.

Zabawa nr 1: Arka Noego

Aby przeprowadzić tę grę, nauczyciel potrzebuje szerokiej otwartej przestrzeni, gdzie może umieścić odtwarzacz muzyki w dogodnym miejscu, tak aby wszystkie dzieci dobrze słyszał odtwarzane nagrania. Odtwarzacz będzie odtwarzać odgłosy zwierzęcia lub jednego z żywiołów (takich jak woda, ogień, wiatr…).

Dzieci, które widzą prawidłowo, mają zasłonięte oczy, więc nie mają przewagi nad dziećmi z wadami wzroku. Następnie dzieci dobierają się w pary lub tworzą grupy w zależności od tego, ile osób bierze udział w zabawie.

Gdy wszyscy uczestnicy i sprzęt znajdują się na swoim miejscu, nauczyciel zaczyna odtwarzać nagrania. Dzieci powinny uważnie słuchać i podążać w kierunku, z którego, jak sądzą, pochodzi dźwięk.

Jeśli uczniowie usłyszą odtwarzany dźwięk i dotrą do właściwego miejsca, nauczyciel wręcza im rysunek zwierzęcia lub danego żywiołu. Wygrywa grupa, która zbierze najwięcej rysunków.

Ta gra jest efektywna, ponieważ dzieci pracują w zespole i wspólnie podejmują decyzje. Dzieci muszą ze sobą współpracować i razem iść w tym samym kierunku. Ponadto rozwijają swoje zdolności słuchowe i orientację w przestrzeni, ponieważ muszą słuchać i odgadywać, skąd dochodzą dźwięki.

Co więcej, muszą poruszać się ostrożnie, wyciągając ręce i dotykając elementów otoczenia, aby nie zderzać się z innymi dziećmi. Potrzebują także zdolności do umiejscowienia się w otoczeniu za pomocą zmysłów innych niż wzrok.

Zabawa nr 2: Tajny kod

Tajny kod to gra zalecana dla starszych dzieci, ponieważ może być trochę bardziej skomplikowana. Na otwartej przestrzeni nauczyciel ustawia mały tor przeszkód.

Tor przeszkód składa się z małych ścieżek, przez które uczniowie muszą przejść i radić sobie z przeszkodami stojącymi na drodze. Zespół, który jako pierwszy przejdzie przez tor przeszkód, otrzymuje trofeum na mecie.

Zanim dzieci wejdą na tor, by dotrzeć do trofeum, nauczyciel pomaga dzieciom dobrać się w pary i zawiązuje oczy jednemu dziecku z każdej pary. Oznacza to, że dziecko, które nie ma zawiązanych oczu, musi prowadzić drugiego.

Dzieci zasłaniają oczy

Czynność jest utrudniona, ponieważ każda para uczniów musi współpracować z wyprzedzeniem, aby utworzyć specjalny kod do komunikowania się ze sobą. Ten tajny kod powinien być oparty na kolorach lub dźwiękach. Na przykład kod może być: żółty, przejdź w prawo; niebieski, idź w lewo; szczekanie psa, zrób trzy kroki do przodu.

Ta gra pomaga uczniom pracować nad następującymi umiejętnościami:

  • Szukanie drogi bez możliwości zobaczenia otoczenia.
  • Zaufanie innemu koledze z klasy.
  • Rozwijanie pamięci poprzez zapamiętanie tajnego kodu, który został ustalony przed wejściem na tor.

Zabawa nr 3: Rozpoznawanie obiektów

Dla małych dzieci w wieku szkolnym gra w rozpoznawanie przedmiotów może być jedną z ulubionych aktywności, które mogą podejmować razem z kolegami z wadami wzroku. Nauczyciel zawiązuje oczy dzieciom, aby wszystkie miały takie same szanse i rozkłada przedmioty tak, aby dzieci musiały polegać na zmyśle dotyku w celu identyfikacji każdego z nich.

Może okazać się pomocne, jeśli przedmioty emitują jakiś dźwięk lub hałasują. Mogą być również wykonane z różnych materiałów. Przedmioty użyte do tej zabawy powinny mieć różne tekstury i rozmiary, aby dzieci nauczyły się rozpoznawać różne cechy za pomocą dotyku.

Zachęcamy do wypróbowania powyższych aktywności. Każda z tych trzech zabaw pomaga rozwinąć percepcję poprzez stymulowanie umiejętności motorycznych, przynosząc korzyści nie tylko dla dzieci z wadami wzroku, ale także dla dzieci, które nie mają problemów ze wzrokiem.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.