Jak powstała Ziemia: proste wyjaśnienie

Jak powstała Ziemia: proste wyjaśnienie
Olga Carbajo

Napisane i zweryfikowane przez biolog Olga Carbajo.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Pochodzenie wszechświata to tajemnica, której naukowcy zapewne nigdy nie będą w stanie rozwiązać. Istnieje kilka teorii na to, jak powstała Ziemia, jednak hipoteza, którą przedstawimy dzisiaj, wydaje się najbardziej prawdopodobna.

Nasza wspaniała planeta uformowała się około 4,54 miliarda lat temu. Od momentu, gdy Ziemia była jedynie zbiorowiskiem skał i gazów, zaszło wiele zmian. Wysokie temperatury, wysokie ciśnienie i eksplozje… W poniższym artykule postaramy się w jasny i przystępny sposób wytłumaczyć jak powstała Ziemia.

Większość naukowców uważa, że 13,8 miliarda lat temu miała miejsce ogromna eksplozja, znana pod nazwą Wielkiego Wybuchu. Wywołała rozprzestrzenienie się ogromnej ilości materiałów we wszystkich kierunkach. Z czasem wyrzucony przez nią materiał zaczął się łączyć i tworzyć słońca, gwiazdy, planety i mgławice, które z czasem połączyły się i stworzyły galaktyki.

Formowanie się planet: jak powstała Ziemia?

Z tej samej chmury pyłu gwiezdnego powstała planeta Ziemia oraz Słońce. Na samym początku siła grawitacji sprawiła, że pył scalił się w małe asteroidy, a następnie w większe skały.

Kiedy większe skały zbliżyły się do siebie i połączyły się ze sobą, stały się prymitywnymi planetami. Następnie zaczęły się ze sobą zderzać, jakby ktoś grał w kosmiczną grę w bule.

Warstwy planety

Te kolizje wygenerowały bardzo duże ilości energii. Wytworzona przez nie energia w połączeniu z elementami, które tworzyły prymitywne planety, zwiększyła temperaturę w ich wnętrzu, prowadząc do topnienia skał. Z czasem zewnętrzne warstwy Ziemi zaczęły się schładzać, chociaż jej jądro na zawsze pozostanie niesamowicie gorące.

Ziemia była położna w odpowiedniej odległości od Słońca, aby umożliwić schłodzenie jej powierzchni. Jednak nadal pozostawała miejscem, w którym nie było warunków do życia. Nie było na niej jeszcze odpowiedniej atmosfery z gazów, a wybuchy wulkanów sprawiały, że płynęły po niej rzeki pełne lawy. Ta lawa zwiększyła grubość skorupy ziemskiej.

W wyniku erupcji wulkanów powierzchnia Ziemi zaczęła wydzielać gazy pierwotne, z których powstała atmosfera. W tym momencie składała się ona z wodoru, helu, metanu, amoniaku, gazów szlachetnych oraz nielicznych cząsteczek tlenu.

Pojawienie się wody na planecie Ziemia

Ten rodzący się tlen w połączeniu z wodorem znajdującym się w atmosferze został poddany działaniu optymalnego ciśnienia i temperatury. W rezultacie te dwa pierwiastki skondensowały się w cenne cząsteczki wody, które umożliwiły rozwój życia na naszej planecie. Nawet w dzisiejszych czasach nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić życia bez wody.

Lądy, morza i powietrze toczyły ze sobą długą i żmudną walkę, póki nie znalazły swojego miejsca i nie ułożyły się w warstwy. Niezwykle gorący i płynny rdzeń, oceaniczna i kontynentalna skorupa zewnętrzna oraz gazy atmosferyczne – oto cechy, które sprawiają, że sposób powstania Ziemi jest wyjątkowy, właśnie ze względu na organizację jej warstw.

Warstwy, z których składa się Ziemia

To właśnie struktura Ziemi sprawia, że nasza planeta jest wyjątkowa. Jej wyjątkowa formacja składa się z czterech warstw ze sferami, które są ze sobą połączone. Dzięki temu życie na Ziemi jest możliwe. Ale co więcej, nasza planeta sama w sobie żyje i zachodzą w niej ciągłe przemiany.

Warstwy planety - jak powstała Ziemia

Geosfera

Geosfera to warstwa, w której mieści się wszystko od centrum Ziemi, czyli jej jądra, po skorupę ziemską. Promień tej sfery mierzy około 6 370 km. Składa się z licznych podwarstw. Zaliczamy do nich wewnętrzne jądro Ziemi, jądro zewnętrzne, płaszcz, astenosferę, litosferę oraz skorupę oceaniczną i kontynentalną.

Biosfera

Określenie biosfera odnosi się do tej warstwy Ziemi, w której znajdują się wszystkie żywe organizmy, które znajdują się na naszej planecie. Rzeki, oceany, góry, jeziora, pustynie… Organizmy żywe możemy znaleźć nawet w wodach oceanicznych sięgających 1/2 ich całkowitej głębokości. Jednocześnie życie znajduje się również prawie 10 kilometrów nad Ziemią.

Hydrosfera

“Morze jest wszystkim! To przeogromna pustynia, na której człowiek nigdy nie jest samotny, bo czuje wszędzie wokół siebie drgające życie. Morze jest nosicielem jakiegoś nieznanego, niezwykłego i potężnego życia, jest ruchem i miłością; jest żywą nieskończonością.”

– Juliusz Verne, 20000 mil podmorskiej żeglugi –

Hydrosfera to warstwa Ziemi, w której zbiera się woda zarówno pod, jak i nad skorupą kontynentalną. Zaliczamy do niej morza, jeziora, oceany, polarne czapy lodowe, parę wodną oraz warstwy wodonośne.

Ta warstwa pokrywa prawie 70% planety, chociaż jedynie 3% tych wód to woda świeża. Woda na naszej planecie przechodzi przez ciągły cykl i zmienia się w trzy stany: ciekły, stały i gazowy.

Atmosfera

Atmosfera to warstwa gazowa, na której kończy się nasza planeta. Przypomina gigantyczną kopułę i chroni nas przed promieniami słońca oraz małymi asteroidami.

Poza tym daje nam również doskonałe warunki do życia dzięki składowi z dużym udziałem tlenu (21%). Dokładna wartość procentowa jest zmienna i dzieli atmosferę na różne sfery. Wyróżniamy pośród nich: troposferę, stratosferę, mezosferę, jonosferę oraz egzosferę. Łączny promień wszystkich warstw atmosfery wynosi 2 000 kilometrów.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Capas de la tierra. (última consulta octubre 2019). Formación de La Tierra [artículo en web]. Recuperado de: www.capasdelatierra.org
  • Capas de la tierra. (última consulta octubre 2019). Capas de la Tierra [artículo en web]. Recuperado de: www.capasdelatierra.org
  • Astronomía. (última consulta octubre 2019). Cómo se formó La Tierra [artículo en web]. Recuperado de: www.astronomia.com

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.