Brak uczuć w dzieciństwie – jakie niesie za sobą konsekwencje?

15 stycznia 2019

Brak uczuć ze strony rodziców może mieć negatywne konsekwencje w dzieciństwie i na kolejnych etapach życia. Poniżej powiemy Ci jakie one są.

Wszystkie dzieci potrzebują miłości i uwagi. Jednak nie wszystkie maluchy są traktowane z uczuciem, którego potrzebują. W tym artykule wspomnimy o konsekwencjach, które może spowodować brak uczuć w dzieciństwie.

Brak uczuć ze strony rodziców może poważnie skrzywdzić dziecko

Rodzice są coraz bardziej zajęci i mają niekończące się zmartwienia. Niemniej jednak jest oczywiste, że jedną z najważniejszych rzeczy, które muszą zrobić, to zatrzymać się na chwilę i dać swoim dzieciom uczucia, których tak bardzo potrzebują.

Istnieje związek między okazywanymi uczuciami w dzieciństwie a przyszłym zdrowiem i szczęściem w dorosłości. W tej kwestii ważne jest, aby dorośli stworzyli odpowiednie środowisko pełne miłości dla swoich dzieci. Muszą sprawić, iż maluchy poczują, że mama i tata są zawsze obok nich. Przede wszystkim po to, aby ich wspierać i pomagać na każdym kroku.

Spędzanie czasu z bliskimi jest doskonałą okazją do wyrażenia uczuć i stworzenia pozytywnej rodzinnej atmosfery.

Jakie ma konsekwencje brak uczuć okazywanych ze strony rodziców w dzieciństwie?

Wyjaśnimy teraz niektóre konsekwencje wynikające z braku miłości w dzieciństwie. Staraj się spełnić tę ważną potrzebę swoich dzieci.

1. Trudności w rozpoznawaniu emocji

Pierwszą konsekwencją, która pojawia się, gdy w dzieciństwie brakuje uczuć, jest to, że dzieci mogą mieć trudności z rozpoznaniem swoich emocji. Brak uwagi powoduje, że rodzice nie uczą swoich dzieci, jak radzić sobie z uczuciami w zdrowy sposób.

W rezultacie powoduje to, że wiele dzieci nie jest w stanie rozpoznać ich mocnych i słabych stron. Mogą nawet poczuć się puste w środku.

Brak uczuć wywołuje negatywne emocje

Należy wziąć pod uwagę, że niemowlęta uczą się interpretować emocje głównie za pomocą słów i gestów. Jeśli nie otrzymają niezbędnego uczucia, oznacza to, że nie będą w stanie rozpoznać i zidentyfikować emocji, których doświadczają.

2. Niedociągnięcia w umiejętnościach

Dzieci, które mają bardzo zajętych rodziców, ogólnie działają słabo w prawie wszystkich dziedzinach życia. Te maluchy wykazują tendencję do wykazywania niedostatków w poznawaniu, przywiązaniu, umiejętnościach emocjonalnych i społecznych.

Z powodu braku emocjonalnej wrażliwości i miłości ze strony opiekunów, dzieci mogą mieć trudności z tworzeniem relacji międzyludzkich w ich późniejszym życiu.

Całkowity brak granic w domu utrudnia nauczenie się odpowiednich zachowań obowiązujących w szkole i innych sytuacjach społecznych. W związku z tym jest bardziej prawdopodobne, że w przyszłości u takich dzieci rozwiną się problemy behawioralne.

„Jedną z najważniejszych rzeczy, które muszą zrobić rodzice, jest zatrzymanie się na moment i zapewnienie dzieciom uczucia, którego te tak bardzo potrzebują.”

3. Brak poczucia własnej wartości

Brak uczuć w dzieciństwie powoduje, żezwiązek dzieci z samym sobą jest najtrudniejszym związkiem, jaki dzieci będą miały w przyszłości. Czasami mogą też czuć się jak najgorsi wrogowie i najwięksi krytycy wobec siebie.

Te problemy z poczuciem własnej wartości mogą powodować, że życie jest ciągłą walką między tym, co czują same, a tym, co chcą czuć. Sprawia to, że dzieci osądzają się bardziej surowo niż oceniają innych i oczekują od siebie o wiele więcej.

Nauka kochania siebie jest długą podróżą. W tych przypadkach konieczne jest podkreślenie, że dzieci są ważne i że potrafią coś zmienić. Celem jest przekształcenie sposobu, w jaki postrzegają siebie oraz przedstawiają siebie wobec innych.

Płacząca dziewczynka

3. Trudności z zaufaniem innym ludziom

Wreszcie, powinnaś wiedzieć, że brak uczuć w dzieciństwie sprawia, że ​​dzieci mają problemy z zaufaniem innym. W takich sytuacjach mogą stale martwić się, że ludzie, których kochają, z pewnością je zranią.

Jeśli dzieci nie są w stabilnym i przyjaznym otoczeniu, mogą mieć trudności z zaufaniem innym w przyszłości. Oczywiście utrudnia to prawie każdy rodzaj długotrwałej relacji.

Zaufanie jest bez wątpienia ważnym składnikiem pozytywnego przywiązania emocjonalnego. Kiedy dzieci nie otrzymują oczekiwanego uczucia i bezpieczeństwa od dorosłych, są bardziej skłonne do rozwijania mechanizmów obronnych, aby uniknąć jakichkolwiek obrażeń.

Podsumowując, pamiętaj, że konsekwencje braku miłości w dzieciństwie pojawiają się, ponieważ w niektórych przypadkach rodzice zapominają o najważniejszej rzeczy, którą należy zapewnić dzieciom, czyli miłości.

Jako matka musisz upewnić się, że Twoje dzieci są priorytetem! Podaruj im odpowiednią ilość miłości i uwagi, której tak bardzo potrzebują.

  • Carlson, S. M., & Wang, T. S. (2007). Inhibitory control and emotion regulation in preschool children. Cognitive Development. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2007.08.002
  • Sanders, M. R. (1999). Triple P-positive parenting program: Towards an empirically validated multilevel parenting and family support strategy for the prevention of behavior and emotional problems in children. Clinical Child and Family Psychology Review. https://doi.org/10.1023/A:1021843613840
  • Ulutaş, İl., & Ömeroğlu, E. (2007). THE EFFECTS OF AN EMOTIONAL INTELLIGENCE EDUCATION PROGRAM ON THE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF CHILDREN. Social Behavior and Personality: An International Journal. https://doi.org/10.2224/sbp.2007.35.10.1365