Brak uczuć w dzieciństwie - jakie niesie za sobą konsekwencje?

Brak uczuć w dzieciństwie - jakie niesie za sobą konsekwencje?
María Alejandra Castro Arbeláez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Alejandra Castro Arbeláez.

Ostatnia aktualizacja: 01 lutego, 2019

Brak uczuć ze strony rodziców może mieć negatywne konsekwencje w dzieciństwie i na kolejnych etapach życia. Poniżej powiemy Ci jakie one są.

Wszystkie dzieci potrzebują miłości i uwagi. Jednak nie wszystkie maluchy są traktowane z uczuciem, którego potrzebują. W tym artykule wspomnimy o konsekwencjach, które może spowodować brak uczuć w dzieciństwie.

Brak uczuć ze strony rodziców może poważnie skrzywdzić dziecko

Rodzice są coraz bardziej zajęci i mają niekończące się zmartwienia. Niemniej jednak jest oczywiste, że jedną z najważniejszych rzeczy, które muszą zrobić, to zatrzymać się na chwilę i dać swoim dzieciom uczucia, których tak bardzo potrzebują.

Istnieje związek między okazywanymi uczuciami w dzieciństwie a przyszłym zdrowiem i szczęściem w dorosłości. W tej kwestii ważne jest, aby dorośli stworzyli odpowiednie środowisko pełne miłości dla swoich dzieci. Muszą sprawić, iż maluchy poczują, że mama i tata są zawsze obok nich. Przede wszystkim po to, aby ich wspierać i pomagać na każdym kroku.

Spędzanie czasu z bliskimi jest doskonałą okazją do wyrażenia uczuć i stworzenia pozytywnej rodzinnej atmosfery.

Jakie ma konsekwencje brak uczuć okazywanych ze strony rodziców w dzieciństwie?

Wyjaśnimy teraz niektóre konsekwencje wynikające z braku miłości w dzieciństwie. Staraj się spełnić tę ważną potrzebę swoich dzieci.

1. Trudności w rozpoznawaniu emocji

Pierwszą konsekwencją, która pojawia się, gdy w dzieciństwie brakuje uczuć, jest to, że dzieci mogą mieć trudności z rozpoznaniem swoich emocji. Brak uwagi powoduje, że rodzice nie uczą swoich dzieci, jak radzić sobie z uczuciami w zdrowy sposób.

W rezultacie powoduje to, że wiele dzieci nie jest w stanie rozpoznać ich mocnych i słabych stron. Mogą nawet poczuć się puste w środku.

Brak uczuć wywołuje negatywne emocje

Należy wziąć pod uwagę, że niemowlęta uczą się interpretować emocje głównie za pomocą słów i gestów. Jeśli nie otrzymają niezbędnego uczucia, oznacza to, że nie będą w stanie rozpoznać i zidentyfikować emocji, których doświadczają.

2. Niedociągnięcia w umiejętnościach

Dzieci, które mają bardzo zajętych rodziców, ogólnie działają słabo w prawie wszystkich dziedzinach życia. Te maluchy wykazują tendencję do wykazywania niedostatków w poznawaniu, przywiązaniu, umiejętnościach emocjonalnych i społecznych.

Z powodu braku emocjonalnej wrażliwości i miłości ze strony opiekunów, dzieci mogą mieć trudności z tworzeniem relacji międzyludzkich w ich późniejszym życiu.

Całkowity brak granic w domu utrudnia nauczenie się odpowiednich zachowań obowiązujących w szkole i innych sytuacjach społecznych. W związku z tym jest bardziej prawdopodobne, że w przyszłości u takich dzieci rozwiną się problemy behawioralne.

“Jedną z najważniejszych rzeczy, które muszą zrobić rodzice, jest zatrzymanie się na moment i zapewnienie dzieciom uczucia, którego te tak bardzo potrzebują.”

3. Brak poczucia własnej wartości

Brak uczuć w dzieciństwie powoduje, żezwiązek dzieci z samym sobą jest najtrudniejszym związkiem, jaki dzieci będą miały w przyszłości. Czasami mogą też czuć się jak najgorsi wrogowie i najwięksi krytycy wobec siebie.

Te problemy z poczuciem własnej wartości mogą powodować, że życie jest ciągłą walką między tym, co czują same, a tym, co chcą czuć. Sprawia to, że dzieci osądzają się bardziej surowo niż oceniają innych i oczekują od siebie o wiele więcej.

Nauka kochania siebie jest długą podróżą. W tych przypadkach konieczne jest podkreślenie, że dzieci są ważne i że potrafią coś zmienić. Celem jest przekształcenie sposobu, w jaki postrzegają siebie oraz przedstawiają siebie wobec innych.

Płacząca dziewczynka

3. Trudności z zaufaniem innym ludziom

Wreszcie, powinnaś wiedzieć, że brak uczuć w dzieciństwie sprawia, że ​​dzieci mają problemy z zaufaniem innym. W takich sytuacjach mogą stale martwić się, że ludzie, których kochają, z pewnością je zranią.

Jeśli dzieci nie są w stabilnym i przyjaznym otoczeniu, mogą mieć trudności z zaufaniem innym w przyszłości. Oczywiście utrudnia to prawie każdy rodzaj długotrwałej relacji.

Zaufanie jest bez wątpienia ważnym składnikiem pozytywnego przywiązania emocjonalnego. Kiedy dzieci nie otrzymują oczekiwanego uczucia i bezpieczeństwa od dorosłych, są bardziej skłonne do rozwijania mechanizmów obronnych, aby uniknąć jakichkolwiek obrażeń.

Podsumowując, pamiętaj, że konsekwencje braku miłości w dzieciństwie pojawiają się, ponieważ w niektórych przypadkach rodzice zapominają o najważniejszej rzeczy, którą należy zapewnić dzieciom, czyli miłości.

Jako matka musisz upewnić się, że Twoje dzieci są priorytetem! Podaruj im odpowiednią ilość miłości i uwagi, której tak bardzo potrzebują.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Nerín, N. F., Nieto, M. A. P., & Pérez, M. J. de D. (2014). Relación entre los estilos de crianza parental y el desarrollo de ansiedad y conductas disruptivas en niños de 3 a 6 años. Revista de Psicología Clínica Con Niños y Adolescentes1(2), 149–156. https://doi.org/10.7771/2327-2937.1083
  • Baena, A., Sandoval, M., Urbina, C., Juárez, H., & Villaseñor, S. (2005). Los trastornos del estado de ánimo. Revista Digital Universitaria6(1), 2–14. https://doi.org/10676079
  • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
  • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
  • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.