Dziecko w czepku urodzone - medyczne znaczenie tego zwrotu

Dziecko w czepku urodzone - medyczne znaczenie tego zwrotu
Nelton Ramos

Przejrzane i zatwierdzone przez: lekarz Nelton Ramos.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Ci, którzy nie słyszeli terminu “dziecko w czepku urodzone” mogą myśleć, że odnosi się to do jakiejś anomalii lub zaburzenia, które występują podczas porodu. Inni, którzy znają ten zwrot, mogą uznać to za wydarzenie otoczone mistycyzmem.

Wyjaśnimy, czym jest “dziecko w czepku urodzone” w tym artykule. Pomimo tego, co mogłeś usłyszeć, narodzony dziecka w worku owodniowym zdarzają się bardzo rzadko, jednak mają miejsce tak jak każde inne niezwykłe wydarzenia, które mogą wystąpić podczas porodu.

Co oznacza: “dziecko w czepku urodzone”?

Narodziny dziecka w worku owodniowym nie mają praktycznie żadnego wpływu na matkę i maleństwo. Dla lekarzy, którzy są tego świadkami, jest to jednak coś magicznego.

Kiedy dziecko opuszcza macicę (zwykle przez kanał rodny) otoczone workiem płynu owodniowego, nazywa się to porodem dziecka w worku owodniowym.

Dziecko w macicy

W przeciwieństwie do tego, co dzieje się w trakcie typowego porodu, w tym przypadku woreczek nie pęka, a ci, którzy są świadkami tej wyjątkowej chwili, mają okazję zobaczyć dziecko w płynie owodniowym przez kilka sekund, jakby wciąż znajdowało się w łonie matki.

Jakie inne nazwy może mieć ten rodzaj narodzin?

Oprócz terminy “dziecko w czepku urodzone” tego typu wydarzenie jest znane pod różnymi nazwami, które są popularne w odrębnych kulturach, w tym poród en caul, urodzony z płaszczem dziewicy, z sakiewką lub z szalikiem.

Dar bycia urodzonym wystarczy, aby być szczęśliwym przez całe życie. Ten, kto cieszy się życiem, również cieszy się wszystkim, co ma ono mu do zaoferowania.

Czy narodziny dziecka w worku owodniowym są szkodliwe?

Do czasu, gdy lekarze otworzą worek chwilę po urodzeniu, aby zacisnąć pępowinę i stymulować oddychanie, dziecko nie będzie cierpieć z powodu żadnego niebezpieczeństwa.

Każde zaburzenie, które może być spowodowane przy urodzeniu, może wystąpić w ten sam sposób, niezależnie od tego, czy błona worka owodniowego został przerwana przed porodem, czy nie.

Czy ten stan zapewnia jakąkolwiek korzyść noworodkowi?

Nie ma żadnej korzyści. Wcześniej uważano, że narodziny w płynie owodniowym chronią dziecko przed zewnętrznymi patogenami przez dłuższy czas, ale obecnie jest to uważane za mit.

Dziecko w worku owodniowym

Ponadto dziecko pozostaje w worku przez bardzo krótki czas od momentu urodzenia. Błona, która zakrywa je zaledwie na kilka sekund, nie uodpornia go na infekcje, które może później uzyskać.

Jak często zdarza się taki rodzaj porodu?

Narodziny dziecka w worku owodniowym zdarzają się rzadko. Zwykle worek owodniowy pęka przed porodem i jest jednym ze znaków świadczących o tym, że matka zaczęła rodzić.

Z drugiej strony, narodziny dziecka w worku owodniowym są częstsze w przypadku tradycyjnego porodu przez kanał rodny niż porodu cesarskiego.

Narodziny człowieka, niezależnie od tego, w jaki sposób, są jednym z najbardziej niesamowitych wydarzeń we wszechświecie.

Dlaczego niektórzy ludzie uważają ten rodzaj narodzin za magiczny?

Niektórzy przypisują ten rodzaj narodzin świętemu dotykowi. Jest tak właśnie ze względu na sposób, w jaki czują się świadkowie tego wydarzenia.

Ci, którzy są obserwatorami tego, czują się tak, jakby znajdowali się chwilowo w łonie matki. Przez moment mogą kontemplować i cieszyć się zachowaniem dziecka, które jeszcze się “nie narodziło”.

Mówi się, że tego typu narodziny są niezwykłym i nieporównywalnym zdarzeniem, w którym wyraźnie widać początek ludzkiego życia.

Dawniej wierzono (a niektóre kultury wciąż tak uważają), że urodzone w ten sposób dziecko będzie miało duchową ochronę w przyszłości. Dodatkowo niektórzy sądzą, że od tego momentu zawsze będzie niezwykle szczęśliwe.

Jednak dzisiaj wiemy – i większość wierzy, że to prawda – że dziecko w czepku urodzone to nic więcej jak tylko kaprys nauki. Jest to ciekawe wydarzenie. Może jednak generować przesądy i wszelkiego rodzaju opinie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Vázquez Lara JM, Rodríguez Díaz L, Palomo Gómez R, Romeu Martínez M, Jiménez García MA, Pérez Marón S, Rivero Gutiérrez C, Riesco González FJ, Arroyo Molina JA, Martínez AlsinaN, Vega Gómez M, Vázquez Lara MD RDD. Manual Básico de Obstetricia y Ginecología.; 2014. http://publicacionesoficiales.boe.es/
  • Vivas D. Obstetricia y Ginecologia.Guia de Actuacion. (Panamericana EM, ed.).; 2014. http://www.circulomedicodezarate.org/e-books/Obstetricia-Ginecologia-Guia-de-Actuacion.pd.
  • Morgan-Ortiz F, Morgan-Ruiz F, Quevedo-Castro E, Gutierrez-Jimenez G. Anatomía y fisiología de la placenta y líquido amniótico. Rev Med UAS. 2015; 5(4): 156-164.
  • Aragón-Hernandez JP, Ávila-Vergara MA, Beltrán-Montoya J, Calderón-Cisneros E. Protocolo clínico para inducción del trabajo de parto: propuesta de consenso. Ginecol Obstet Mex. 2017; 85(5):314-324

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.