Sztuka jako źródło wiedzy dla dzieci - dowiedz się o niej więcej

Sztuka i nauki artystyczne mogą być wspaniałym dodatkiem i uzupełnieniem systemu nauczania. Dowiedz się jak zastosować ją w swojej klasie!
Sztuka jako źródło wiedzy dla dzieci - dowiedz się o niej więcej
Azucena Fernández

Napisane i zweryfikowane przez nauczycielka Azucena Fernández.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

W nowoczesnej edukacji sztuka i doświadczenie empiryczne wypierają suchą i nudną naukę przez samo zapamiętywanie dat i formuł. W tym artykule podamy wam kilka wskazówek, które pomogą uwzględnić sztukę  w programie nauczania i w klasie, z korzyścią dla uczniów i nauczycieli.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Sztuka może być źródłem wiedzy dla dzieci

Dziecko w muzeum

Czy wiesz, że poprzez sztukę i muzykę możemy pomóc dzieciom zrozumieć inne dziedziny nauki? Że może to pomóc im w osiągnięciach akademickich oraz przynieść wiele korzyści w całym procesie uczenia się? Możemy włączyć sztukę do wielu planów i strategii edukacyjnych oraz wykorzystać ją jako bardzo wszechstronne i skuteczne narzędzie w planowaniu lekcji czy zajęć.

Stereotypowy pogląd, że nauka i sztuka do siebie nie pasują, odchodzi dzisiaj w przeszłość. Obserwując obecny rynek  edukacji możemy zauważyć, że wiele szkół odchodzi od tradycyjnego nauczania, na rzecz znacznie szerszej i bardziej nowoczesnej idei.

W myśl tych idei, do nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych dołącza się również element artystyczno-muzyczny. Sztuka to pełnoprawna i respektowana dziedzina w nowoczesnej edukacji, prowadząca do poznawania świata i rzeczywistego rozwoju.

Stary zestaw akademickich kompetencji, ustępuje dziś pola uczeniu na drodze doświadczenia, a następnie tworzenia. Nauczycielami stają się także inni ludzie, którzy są obecni w procesie edukacyjnym – rodzice, aktywiści, muzycy, artyści. 

Możemy zaspokoić specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci i poprawić ich umiejętności emocjonalne i krytyczne myślenie właśnie poprzez sztukę. W tym artykule wyjaśnimy, jak możemy wykorzystać sztukę jako narzędzie nauczania, a tym samym pomóc dzieciom lepiej zrozumieć wiele przedmiotów szkolnych.

Jeśli rodzice i nauczyciele nie włączą muzyki i sztuki do nauczania dzieci, stracą bardzo cenne narzędzie edukacyjne. Nauczanie poprzez sztukę może dać nowe możliwości w klasie i w życiu codziennym. Sztuka może pobudzać umysły dzieci i tworzyć różne sposoby myślenia i uczenia się.

Aby uczyć dzieci poprzez sztukę, nie potrzebujesz specjalistycznej wiedzy artystycznej. Chodzi o stworzenie kreatywnego programu nauczania i szukanie nowych rzeczy w tym, czego będziesz uczyć. Przejdźmy przez kilka wskazówek, jak uczyć dzieci poprzez sztukę.

Za każdym razem kiedy włączasz sztukę do repertuaru naukowego, dzieci  poszerzają świat swoich doświadczeń, wiedzy i emocjonalnych doznań.

Wskazówki dotyczące nauczania dzieci poprzez sztukę

Sztuka w nauce – najpierw wybierz dzieło sztuki

Sztuka jest źródłem powstawania i przekazywania kultury i historii. Tak więc każdego przedmiotu w programie nauczania można w pewien uczyć za pomocą sztuki. Możesz zacząć szukać odpowiednich muzeów, wystaw czy performance’ów – większość wydarzeń ma dziś strony internetowe.

Możesz także pobierać zdjęcia, filmy taneczne, koncerty muzyczne i inne dzieła sztuki, aby podzielić się nimi z młodzieżą.

Aby dobrze omówić dany temat, warto jest przy wyborze dzieła sztuki skupić się na następujących wskazówkach:

  • Jak ta grafika odnosi się do naszego programu i celów nauczania?
  • Czy ta grafika wzbudza moje (lub uczniów) zainteresowanie?
  • Jak to się ma do życia moich dzieci / uczniów?
  • Jeśli wybrana przez ciebie grafika odpowiada „tak” na wszystkie te pytania, możesz rozpocząć naukę.

 

Sztuka w nauce: twórz pytania otwarte

Kiedy zaczynasz tworzyć pytania, skup się na tak zwanych „pytaniach otwartych”. Jeśli jesteś w stanie stworzyć pytanie z co najmniej trzema możliwymi odpowiedziami, jest to pytanie otwarte. Nie chodzi o uzyskanie dobrej lub złej odpowiedzi, a raczej o zastanowienie się i przemyślenie sprawy.

Pytania otwarte mogą zainspirować dzieci do kreatywnego i krytycznego myślenia. Kiedy jesteś w stanie zaangażować swoich uczniów w badanie dzieł sztuki, uczysz ich widzieć świat w nowy sposób. To wspaniałe, ponieważ mogą też cieszyć się różnymi punktami widzenia kolegów z klasy.

Po zadaniu tych pytań obserwuj swoich uczniów i zachęcaj ich do korzystania z nowych materiałów, takich jak dowody wizualne, prezentacje, nagrania wideo podczas opracowywania swoich pomysłów.

Sztuka – jak włączyć ją w naukę

Sztuka - wizyta w muzeum

Artystyczne połączenie

Wiele dzieł sztuki obejmuje różne tematy, którymi uczniowie mogą być zaskoczeni. Na przykład matematyka jest związana ściśle z muzyką. W pewnym sensie muzyka jest matematyczna, poddaje się tym samym prawom harmonii i proporcji.

 

Dlatego zacznij od znalezienia sekwencji matematycznych w muzyce i wykorzystaj to w swojej klasie. To samo dzieje się z tańcem. Istnieją wzorce, figury, liczby które możecie zbadać i poznać.

Dobre przedmioty do nauczania dzieci poprzez sztukę- portret artysty

Możesz wybrać portret ulubionego artysty i zadać dzieciom ogólne pytanie otwarte dotyczące jego sztuki. Tworzy to powiązania między dziełami sztuki, programem nauczania i prywatnym życiem uczniów. Tego typu tematy są zwykle skuteczne i ciekawe – stanowią dobry punkt widzenia do rozpoczęcia programu nauczania w kuszący sposób.

Możecie zacząć od przeczytania książki, o której rozmawiałeś na zajęciach. Przyjrzyjcie się powiązaniom autora z różnymi tekstami kultury. Powiąż je z bohaterami książki i dzięki temu rozwijaj swój program oraz zainteresowanie uczniów.

 

Jak uczyć dzieci poprzez sztukę?

Wyjdź poza salę lekcyjną

Muzyka to też sztuka

Warto rozważyć wycieczkę lub wyjście klasowe i zabranie uczniów w inne, kulturalnie bogate miejsce. Jeśli to możliwe, weźcie udział w zajęciach w galeriach sztuki, odwiedźcie muzea, galerie, obejrzyjcie pokazy, sztuki teatralne i koncerty.

Ważne jest aby być blisko sztuki. Osobiste obcowanie ze sztuką jest o wiele lepsze niż samo oglądanie, słyszenie czy poznanie jej poprzez ekran telewizji czy komputera.

Możesz także zwrócić się o pomoc do lokalnych artystów. Niektórzy mogą nawet mieć specjalne programy przeznaczone dla szkół. Możesz samemu zacząć współtworzyć warsztaty – wielu artystów z przyjemnością porozmawia z młodymi ludźmi o ich sztuce i pracy w kulturze.

Sztuka może służyć do nauczania postaw obywatelskich, nabywania wiedzy z różnorodnych dziedzin i tematów, uczenia przeróżnych umiejętności. Wszystko to jest możliwe dzięki artystom i działaniom twórczym. Nauka przez sztukę ustępuje tu miejsca dotychczasowej sztywnej i nudnej nauce przedmiotów na pamięć.

Artysta czy muzyk pracując z dziećmi i wykorzystując ich potencjał twórczy i wnikliwe spojrzenie na zastaną przestrzeń i szkolne środowisko otwiera ich na nowe możliwości poznawania świata przez aktywowanie procesów twórczych. Sztuka i twórczość dziecka ma dużą wartość, która może stanowić wspaniałe podłoże dla nauczania i wychowania

Krótko mówiąc, bądź kreatywny. Wciąż odnawiaj sztukę jako temat lekcyjny i wnoś ją do klasy w skuteczny i odpowiedni sposób. Pamiętaj, że to może otworzyć umysły twoich uczniów. I nie pozwól, aby nauka pozostała w klasie, możesz pójść znacznie dalej.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Cohen, Elaine Pear, y Ruth Straus Gainer. Art: Another language for learning. Heinemann, 361 Hanover Street. Portsmouth. 1995.
  • Nicola Giardina. The More We Look, the Deeper It Gets: Transforming the Curriculum through Art. Indie Bound. 2018.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.