Szkoła specjalna - edukacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Szkoła specjalna, nauczanie przyszpitalne, ośrodki edukacyjne i zajęcia rozwojowe- to tylko niektóre z opcji dostępnych dla dzieci niepełnosprawnych.
Szkoła specjalna - edukacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia, 2021

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą uczestniczyć w różnych rodzajach zajęć edukacyjnych. Istnieją także szkoły  i zajęcia, które charakteryzują się ofertą dostosowaną do ich potrzeb. Szkoła specjalna może być dobrym wyborem, pozwalającym dostosować poziom nauczania do możliwości ucznia.

W tym artykule wyjaśnimy, czym charakteryzują się takie ośrodki. Czytaj dalej i dowiedz się więcej!

Edukacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Oferta edukacyjna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zależy od cech i potrzeb dziecka, a także decyzji oraz możliwości finansowych rodziców. Wybór edukacji dla tego typu uczniów jest dość zróżnicowany i istnieje wiele różnych opcji: od całodobowych ośrodków, po ściśle określone zajęcia dodatkowe.

Część instytucji jest prywatnych, a do części możemy zapisać dzieci bezpłatnie, w ramach narodowego funduszu zdrowia. Do najważniejszych czynników funkcjonowania szkół i ośrodków kształcenia specjalnego jest wieloletnie doświadczenie w pracy z dzieckiem upośledzonym kadry edukacyjnej.

Również odpowiednie przygotowanie samej placówki dla uczniów o specjalnych potrzebach jest istotne. Na przykład podjazdy dla wózków, poręcze, dostosowane toalety i windy to ważne aspekty pomocne w samodzielnym poruszaniu się po ośrodku.

W idealnym świecie wszystkie dzieci mogłyby chodzić do zwykłej szkoły i uczyć się na jednym poziomie. Czasami jednak trudna sytuacja niektórych uczniów wymaga specjalnego rodzaju nauczania i bardzo indywidualnego podejścia.

Istnienie szkół specjalnych jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia wykwalifikowanej opieki, wychowania, kształcenia, rehabilitacji (fizjoterapii, logopedycznej, psychologicznej), resocjalizacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzonym zachowaniem.

„Równe szanse dla wszystkich dzieci to prawo, którego należy bronić, a nie tylko przywilej dla niektórych”.

– Anonim –

Szkoła specjalna – edukacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Szkoła specjalna

Dzieci ze specjalnymi potrzebami to dzieci, które najczęściej mają jakiś rodzaj niepełnosprawności, zaburzenia lub trudności w uczeniu się.

Z tego powodu wymagają szczególnego wsparcia i uwagi w systemie edukacji. W zależności od kraju i systemu oświaty, tacy uczniowie mają dostęp zazwyczaj do trzech rodzajów opcji edukacyjnych:

 • Centra edukacyjno-szkoleniowe.
 • Sale lekcyjne w szpitalach i domach opieki – dla uczniów przebywających w nich stale lub długotrwale.
 • Ośrodki edukacji specjalnej i szkoły specjalne.

Dostęp do edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – szkoła specjalna

Rodzice są odpowiedzialni za zapisanie dziecka do szkoły lub ośrodka edukacyjnego. W tym celu powinni porozmawiać z pedagogami i psychologami, którzy mogą przeanalizować możliwości dziecka. Być może lokalna szkoła specjalna ma dostosowaną ofertę edukacyjną do potrzeb twojego dziecka.

 

Po rozpoznaniu konkretnego przypadku, mogą wystosować zalecenia i przekazać dostępne dla dziecka opcje. Jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, przysługują mu jakieś świadczenia, warto również to uwzględnić w rozmowie ze specjalistą.

„Jeśli dziecko nie może uczyć się w sposób, w jaki my chcemy je nauczać, może powinniśmy uczyć je w sposób, jaki jest dla niego zrozumiały”.

– Ignacio Estrada –

Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami w zwykłej szkole

Niektóre dzieci, bez oznak niepełnosprawności umysłowej, mogą uczestniczyć w zajęciach w tradycyjnej szkole. Nauczanie w zwykłych szkołach jest w końcu najbardziej integracyjną opcją edukacyjną, dającą najwięcej możliwości.

W ten sposób dziecko ze specjalnymi potrzebami będzie miało możliwość uczenia się, a także rozwijania swoich umiejętności socjalnych z innymi uczniami, którzy nie mają żadnych trudności. Ponadto taka edukacja daje później możliwość podjęcia nauki w liceum i na studiach. 

 

Dziecko otrzyma więc uczciwą edukację, dostosowaną do jego własnych potrzeb. Będzie to również bardzo korzystne doświadczenie dla innych dzieci w klasie, które zobaczą, że pokonywanie barier jest możliwe. Jest to wspaniała nauka tolerancji.

Tak więc w tradycyjnych szkołach należy pamiętać, że tego typu uczniowie mogą uczyć się na dwa sposoby:

 • Zwykła klasa. Dzieci ze specjalnymi potrzebami będą chodzić na zajęcia z resztą swoich kolegów z klasy, a także otrzymają szczególną i odpowiednią uwagę w klasie. Być może zajęcia będą dostosowane do trudności dziecka – na przykład zorganizowane tylko na parterze, aby dziecko mogło poruszać się na wózku bez problemów.
 • Konkretna grupa uczniów z trudnościami. Jest to sala lekcyjna, do której może pójść kilkoro dzieci, które łączą podobne problemy. Mogą one otrzymać zindywidualizowaną i spersonalizowaną opiekę, dostosowaną do ich wieku i możliwości. Tego typu uczniowie ze specjalnymi potrzebami potrzebują programu nauczania, który znacznie różni się od innych uczniów i jest specjalnie do nich dostosowany.

„Integracyjna, wysokiej jakości edukacja jest podstawą dynamicznych i sprawiedliwych społeczeństw”.

– Desmond Tutu –

Nauka w salach szpitalnych, ośrodkach wychowawczych i domach opieki

Zabawa

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą również chodzić do szkoły w miejscach ich stałego pobytu – na przykład przy szpitalu.

Niektóre szpitale mogą zapewnić sale lekcyjne wspierające edukację, oferujące usługi wsparcia edukacyjnego, psychologicznego i terapeutycznego dzieciom cierpiącym na:

 • Choroby przewlekłe, nieuleczalne lub długotrwałe – zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce.
 • Uczęszczającym na długotrwałe i częste zajęcia terapeutyczne.
 • Poważne zaburzenia psychiczne i psychiatryczne.

Ponadto domy opieki również mogą gwarantować dzieciom ofertę terapeutyczną i integracyjną.

Ze względu na swoją indywidualną sytuację niektóre dzieci nie mogą regularnie uczęszczać do zwykłej szkoły. Takie opcje mają zatem na celu zapobieganie marginalizacji uczniów z tymi cechami, na etapie edukacji obowiązkowej.

Ponadto ułatwiają rodzicom możliwość zapewnienia edukacji, bez konieczności ciągłego przemieszczania się pomiędzy szkołą, terapią, szpitalem i innymi ośrodkami.

Kształcenie w specjalnych ośrodkach edukacyjnych

Inną opcją kształcenia dla tych uczniów, jest uczęszczanie do specjalnego ośrodka edukacyjnego. Jest to zalecane tylko w wyjątkowych przypadkach, ponieważ są one przeznaczone dla uczniów ze znaczną niepełnosprawnością fizyczną lub sensoryczną.

Często zapisanie ucznia w takich przypadkach następuje dopiero po przeprowadzeniu testów psychopedagogicznych i ocenie potrzeb edukacyjnych dziecka. Ta sytuacja szkolna jest okresowo weryfikowana przez profesjonalistów i psychologów w celu zapewnienia dziecku wejścia w bardziej znormalizowane środowisko.

W związku z tym są to szkoły, które zapewniają nauczanie dostosowane zgodnie z aspektami takimi jak:

 • Potrzeby edukacyjne konkretnego ucznia.
 • Wyspecjalizowana kadra w szkole, wykwalifikowana do nauczania specjalnego.
 • Zasoby techniczne i zastosowane metodologie pracy odpowiednie dla dziecka z daną niepełnosprawnością.

W tej opcji, edukacja szkolna jest oferowana z istotnymi dostosowaniami (fizycznymi i umysłowymi) i z bardziej zindywidualizowanym planem pracy, niż w zwykłych szkołach. pozwala również na rozwój we własnym tempie i podniesienie samooceny dziecka. Starsze dzieci mogą uczęszczać do liceów lub szkół policealnych specjalnych, oferujących przygotowanie do zawodu.

Są one w stanie przygotować ucznia do samodzielnego życia, w miarę jego możliwości. To pozwoli mu uzyskać zawód i pracę, wykonywać codzienne czynności. Jest to główna misja rodziców, wychowawców i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.

To może Cię zainteresować ...
Dlaczego dobre nawyki dotyczące uczenia się są tak ważne?
Jesteś MamąPrzeczytaj na Jesteś Mamą
Dlaczego dobre nawyki dotyczące uczenia się są tak ważne?

Kluczem do odniesienia sukcesu w edukacji są przede wszystkim wypracowane dobre nawyki dotyczące uczenia się. Nie chodzi o czas nauki, ale sposób! • Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora. Boletín Oficial del País Vasco. País Vasco, 13 de julio de 1998, núm. 130, pp. 12956-12970.
 • Observatorio Estatal de la Discapacidad. (2018). Alumnado con discapacidad y educación inclusiva en España. Fase 1: La Educación Inclusiva en España. Marco normativo y políticas públicas. Recuperado de: https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/2019/04/OED-ALUMNADO-CON-DISCAPACIDAD-FASE-I.pdf