Szkoła specjalna - edukacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Szkoła specjalna, nauczanie przyszpitalne, ośrodki edukacyjne i zajęcia rozwojowe- to tylko niektóre z opcji dostępnych dla dzieci niepełnosprawnych.
Szkoła specjalna - edukacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
Ana Couñago

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Ana Couñago.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą uczestniczyć w różnych rodzajach zajęć edukacyjnych. Istnieją także szkoły  i zajęcia, które charakteryzują się ofertą dostosowaną do ich potrzeb. Szkoła specjalna może być dobrym wyborem, pozwalającym dostosować poziom nauczania do możliwości ucznia.

W tym artykule wyjaśnimy, czym charakteryzują się takie ośrodki. Czytaj dalej i dowiedz się więcej!

Edukacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Oferta edukacyjna dla dzieci ze specjalnymi potrzebami zależy od cech i potrzeb dziecka, a także decyzji oraz możliwości finansowych rodziców. Wybór edukacji dla tego typu uczniów jest dość zróżnicowany i istnieje wiele różnych opcji: od całodobowych ośrodków, po ściśle określone zajęcia dodatkowe.

Część instytucji jest prywatnych, a do części możemy zapisać dzieci bezpłatnie, w ramach narodowego funduszu zdrowia. Do najważniejszych czynników funkcjonowania szkół i ośrodków kształcenia specjalnego jest wieloletnie doświadczenie w pracy z dzieckiem upośledzonym kadry edukacyjnej.

Również odpowiednie przygotowanie samej placówki dla uczniów o specjalnych potrzebach jest istotne. Na przykład podjazdy dla wózków, poręcze, dostosowane toalety i windy to ważne aspekty pomocne w samodzielnym poruszaniu się po ośrodku.

W idealnym świecie wszystkie dzieci mogłyby chodzić do zwykłej szkoły i uczyć się na jednym poziomie. Czasami jednak trudna sytuacja niektórych uczniów wymaga specjalnego rodzaju nauczania i bardzo indywidualnego podejścia.

Istnienie szkół specjalnych jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia wykwalifikowanej opieki, wychowania, kształcenia, rehabilitacji (fizjoterapii, logopedycznej, psychologicznej), resocjalizacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzonym zachowaniem.

„Równe szanse dla wszystkich dzieci to prawo, którego należy bronić, a nie tylko przywilej dla niektórych”.

– Anonim –

Szkoła specjalna – edukacja dla dzieci ze specjalnymi potrzebami

Szkoła specjalna

Dzieci ze specjalnymi potrzebami to dzieci, które najczęściej mają jakiś rodzaj niepełnosprawności, zaburzenia lub trudności w uczeniu się.

Z tego powodu wymagają szczególnego wsparcia i uwagi w systemie edukacji. W zależności od kraju i systemu oświaty, tacy uczniowie mają dostęp zazwyczaj do trzech rodzajów opcji edukacyjnych:

 • Centra edukacyjno-szkoleniowe.
 • Sale lekcyjne w szpitalach i domach opieki – dla uczniów przebywających w nich stale lub długotrwale.
 • Ośrodki edukacji specjalnej i szkoły specjalne.

Dostęp do edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami – szkoła specjalna

Rodzice są odpowiedzialni za zapisanie dziecka do szkoły lub ośrodka edukacyjnego. W tym celu powinni porozmawiać z pedagogami i psychologami, którzy mogą przeanalizować możliwości dziecka. Być może lokalna szkoła specjalna ma dostosowaną ofertę edukacyjną do potrzeb twojego dziecka.

 

Po rozpoznaniu konkretnego przypadku, mogą wystosować zalecenia i przekazać dostępne dla dziecka opcje. Jeśli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności, przysługują mu jakieś świadczenia, warto również to uwzględnić w rozmowie ze specjalistą.

„Jeśli dziecko nie może uczyć się w sposób, w jaki my chcemy je nauczać, może powinniśmy uczyć je w sposób, jaki jest dla niego zrozumiały”.

– Ignacio Estrada –

Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami w zwykłej szkole

Niektóre dzieci, bez oznak niepełnosprawności umysłowej, mogą uczestniczyć w zajęciach w tradycyjnej szkole. Nauczanie w zwykłych szkołach jest w końcu najbardziej integracyjną opcją edukacyjną, dającą najwięcej możliwości.

W ten sposób dziecko ze specjalnymi potrzebami będzie miało możliwość uczenia się, a także rozwijania swoich umiejętności socjalnych z innymi uczniami, którzy nie mają żadnych trudności. Ponadto taka edukacja daje później możliwość podjęcia nauki w liceum i na studiach. 

 

Dziecko otrzyma więc uczciwą edukację, dostosowaną do jego własnych potrzeb. Będzie to również bardzo korzystne doświadczenie dla innych dzieci w klasie, które zobaczą, że pokonywanie barier jest możliwe. Jest to wspaniała nauka tolerancji.

Tak więc w tradycyjnych szkołach należy pamiętać, że tego typu uczniowie mogą uczyć się na dwa sposoby:

 • Zwykła klasa. Dzieci ze specjalnymi potrzebami będą chodzić na zajęcia z resztą swoich kolegów z klasy, a także otrzymają szczególną i odpowiednią uwagę w klasie. Być może zajęcia będą dostosowane do trudności dziecka – na przykład zorganizowane tylko na parterze, aby dziecko mogło poruszać się na wózku bez problemów.
 • Konkretna grupa uczniów z trudnościami. Jest to sala lekcyjna, do której może pójść kilkoro dzieci, które łączą podobne problemy. Mogą one otrzymać zindywidualizowaną i spersonalizowaną opiekę, dostosowaną do ich wieku i możliwości. Tego typu uczniowie ze specjalnymi potrzebami potrzebują programu nauczania, który znacznie różni się od innych uczniów i jest specjalnie do nich dostosowany.

„Integracyjna, wysokiej jakości edukacja jest podstawą dynamicznych i sprawiedliwych społeczeństw”.

– Desmond Tutu –

Nauka w salach szpitalnych, ośrodkach wychowawczych i domach opieki

Zabawa

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą również chodzić do szkoły w miejscach ich stałego pobytu – na przykład przy szpitalu.

Niektóre szpitale mogą zapewnić sale lekcyjne wspierające edukację, oferujące usługi wsparcia edukacyjnego, psychologicznego i terapeutycznego dzieciom cierpiącym na:

 • Choroby przewlekłe, nieuleczalne lub długotrwałe – zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce.
 • Uczęszczającym na długotrwałe i częste zajęcia terapeutyczne.
 • Poważne zaburzenia psychiczne i psychiatryczne.

Ponadto domy opieki również mogą gwarantować dzieciom ofertę terapeutyczną i integracyjną.

Ze względu na swoją indywidualną sytuację niektóre dzieci nie mogą regularnie uczęszczać do zwykłej szkoły. Takie opcje mają zatem na celu zapobieganie marginalizacji uczniów z tymi cechami, na etapie edukacji obowiązkowej.

Ponadto ułatwiają rodzicom możliwość zapewnienia edukacji, bez konieczności ciągłego przemieszczania się pomiędzy szkołą, terapią, szpitalem i innymi ośrodkami.

Kształcenie w specjalnych ośrodkach edukacyjnych

Inną opcją kształcenia dla tych uczniów, jest uczęszczanie do specjalnego ośrodka edukacyjnego. Jest to zalecane tylko w wyjątkowych przypadkach, ponieważ są one przeznaczone dla uczniów ze znaczną niepełnosprawnością fizyczną lub sensoryczną.

Często zapisanie ucznia w takich przypadkach następuje dopiero po przeprowadzeniu testów psychopedagogicznych i ocenie potrzeb edukacyjnych dziecka. Ta sytuacja szkolna jest okresowo weryfikowana przez profesjonalistów i psychologów w celu zapewnienia dziecku wejścia w bardziej znormalizowane środowisko.

W związku z tym są to szkoły, które zapewniają nauczanie dostosowane zgodnie z aspektami takimi jak:

 • Potrzeby edukacyjne konkretnego ucznia.
 • Wyspecjalizowana kadra w szkole, wykwalifikowana do nauczania specjalnego.
 • Zasoby techniczne i zastosowane metodologie pracy odpowiednie dla dziecka z daną niepełnosprawnością.

W tej opcji, edukacja szkolna jest oferowana z istotnymi dostosowaniami (fizycznymi i umysłowymi) i z bardziej zindywidualizowanym planem pracy, niż w zwykłych szkołach. pozwala również na rozwój we własnym tempie i podniesienie samooceny dziecka. Starsze dzieci mogą uczęszczać do liceów lub szkół policealnych specjalnych, oferujących przygotowanie do zawodu.

Są one w stanie przygotować ucznia do samodzielnego życia, w miarę jego możliwości. To pozwoli mu uzyskać zawód i pracę, wykonywać codzienne czynności. Jest to główna misja rodziców, wychowawców i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora. Boletín Oficial del País Vasco. País Vasco, 13 de julio de 1998, núm. 130, pp. 12956-12970.
 • Observatorio Estatal de la Discapacidad. (2018). Alumnado con discapacidad y educación inclusiva en España. Fase 1: La Educación Inclusiva en España. Marco normativo y políticas públicas. Recuperado de: https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/2019/04/OED-ALUMNADO-CON-DISCAPACIDAD-FASE-I.pdf

Treści zawarte na stronie Jesteś Mamą służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. W żadnym wypadku nie zastępują one diagnozy, porady lub leczenia u specjalisty. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.