Dlaczego rodzice decydują się na tylko jedno dziecko?

Dlaczego rodzice decydują się na tylko jedno dziecko?

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia, 2021

Z jakichś powodów wielu rodziców decyduje się na to, aby mieć tylko jedno dziecko. Taki wybór, poza praktycznymi kwestiami, wiąże się z zaletami natury ekonomicznej. Ale czy istnieją również inne czynniki, które należałoby rozważyć?

W dzisiejszych czasach istnieje wiele rodzin, które decydują się mieć tylko jedno dziecko. Przyczyny tego wyboru są zróżnicowane i wykraczają poza przekonania kulturowe i religijne. W grę wchodzą różne czynniki, takie jak finanse, dostępność, sentymenty, itp. Nie da się zaprzeczyć, że posiadanie dziecka to obowiązek, który wymaga stałego uczenia się.

Każda matka i każdy ojciec wybierają sposób, w jaki chcą doświadczać tego procesu. Wybór liczby dzieci, jakie będą mieli, w znaczący sposób definiuje inne kwestie natury administracyjnej, które mogą nie być z góry zaplanowane.

Wywiera wpływ choćby na rodzaj oferowanej edukacji, procedury związane z nauczaniem lub zdrowiem, a nawet dziedziczenie spadku po rodzinie.

Jakie zalety natury administracyjnej sprawiają, że rodzice decydują się na tylko jedno dziecko?

Gdy rodzina decyduje się mieć tylko jedno dziecko, niesie to ze sobą kilka korzyści, poczynając od tych najprostszych i najbardziej codziennych, jak i najważniejszych kwestii, takich jak dziedziczenie.

Organizacja czasu

Rodzice, którzy mają tylko jedno dziecka, mogą cieszyć się większą elastycznością w organizowaniu swojego harmonogramu lub wypracowywaniu właściwej równowagi między różnymi aktywnościami. Różne procedury administracyjne związane z wychowywaniem dziecka wymagają poświęcenia im mniej czasu.

Zdrowie, nauczanie, zajęcia pozaszkolne, możliwości podróży – wszystko staje się łatwiejsze.

Rodzina z dzieckiem - dlaczego rodzice decydują się mieć tylko jedno dziecko?

Takie zaoszczędzenie czasu w biurach, szkołach lub innych instytucjach oznacza, że możesz poświęcić go na przebywanie z dzieckiem. To coś, co wzmacnia więź między rodzicem a dzieckiem, a tym samym sprawia, że dzieciństwo staje się szczęśliwe, a poczucie wartości własnego dziecka wzrasta.

Doświadczenia dzieci i rodziców stanowią świetną podstawę ich skutecznego rozwoju emocjonalnego.

Większa inwestycja w edukację

Istnieje większy budżet, który można spożytkować na edukację, zajęcia dodatkowe, a nawet rozrywkę. Rodzice nie muszą dzielić dostępnych zasobów materialnych między rodzeństwo, więc stanowi to wyraźną zaletę.

Jedynak ma większe możliwości dostępu do prywatnego kształcenia, zajęć językowych, jak również przyszłego rozwoju zawodowego.

Niektóre badania wykazują, że jedynacy mają lepsze wyniki w nauce. Z jednej strony dzieje się tak ze względu na możliwość łatwiejszej organizacji ich czasu oraz stworzenia lepszych nawyków uczenia się. Bycie sam na sam, bez obecności rodzeństwa, pozwala im osiągnąć koncentrację, której potrzebują do nauki.

Z drugiej strony, rodzice są w stanie zaoferować im całe dostępne wsparcie finansowe, aby pokryć wydatki związane z kształceniem. Mają nawet możliwość wyjazdów na wymiany kulturowe lub dostęp do międzynarodowych uniwersytetów.

Jedyny spadkobierca

Dziedziczenie to kwestia, która często wywołuje liczne kontrowersje w dużych rodzinach. W rodzinach z jednym spadkobiercą zalety natury administracyjnej są oczywiste. Procedura i koszty związane z dziedziczeniem w znaczący sposób zmniejszają się i upraszczają.

Fakt, że rodzina nie musi dzielić niczego między kilka dzieci upraszcza całą procedurę. Dzięki temu rodzice nie muszą podejmować żadnych kroków, aby podzielić swój majątek, ponieważ ich jedno dziecko odziedziczy po nich wszystko.

Polityka jednego dziecka

Chiny to kraj, który wprowadził politykę jednego dziecka mimo tego, że kwestia ta wywołuje liczne kontrowersje. Taka polityka państwowa miała kontrolować współczynnik urodzeń, aby wyeliminować przeludnienie.

Tata grający w koszykówkę z córką

Prawo było stosowane bardziej rygorystycznie w regionach miejskich, podczas gdy kontrola na terenach wiejskich nie była aż tak duża. Osobom mieszkającym na wsiach pozwalano mieć drugie dziecko, jeśli pierwsze urodziło się niepełnosprawne lub było dziewczynką. Osoby, które nie przestrzegały prawa, musiały płacić wysoką grzywnę.

Przez wiele lat ludzie kwestionowali taką politykę jednego dziecka, a zwłaszcza metody wykorzystywane w celu jej implementacji. W 2013 r. zaczęto zmieniać prawo i po jakimś czasie zostało ono zniesione. Polityka jednego dziecka przestała obowiązywać w październiku 2015 r., a limit podniesiono do dwójki dzieci na rodzinę.

Inne ciekawe informacje

Dzieci, które dorastają bez rodzeństwa wykazują się większą kreatywności i często dojrzewają wcześniej w obszarach związanych z rozumowaniem. Jednak może to wywoływać problemy w relacjach z rówieśnikami lub podczas pracy w grupie.

Mimo tego wychowanie, jakie zapewniają im ich rodzice, zdecyduje w jaki sposób będą kształtowały się ich interakcje społeczne w przyszłości.

Oczywiście istnieje wiele wad związanych z byciem jedynakiem. Niektóre z nich znajdziesz w poniższym artykule.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.