Gry kooperacyjne dla dzieci i ich zalety

Gry kooperacyjne dla dzieci i ich zalety
Azucena Fernández

Napisane i zweryfikowane przez nauczycielka Azucena Fernández.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Gry kooperacyjne to najlepszy rodzaj zabawy dla dzieci, bo pozwalają im przyjemnie spędzać czas przy jednoczesnej nauce pozytywnych wartości. Zapoznaj się z resztą naszego artykułu, aby poznać ich zalety.

Gry kooperacyjne to wszystkie formy aktywności i zabawy, w których znika rywalizacja i króluje współpraca. Ich główne zadanie to praca w grupie i pomaganie sobie nawzajem, aby osiągnąć wspólny cel. Takie gry mają wiele zastosowań, ale ich główna wartość polega na budowaniu i wzmacnianiu więzi między uczestnikami.

Właśnie dlatego często wykorzystuje się je w przypadkach, gdy dana grupa dopiero zaczyna się tworzyć lub gdy należy pogłębić więzi w już istniejącej grupie. Tego rodzaju gry poprawiają zdolności społeczne, w tym umiejętność dzielenia się i bycia miłym dla innych.

Gry kooperacyjne podkreślają znaczenie zaufania dzięki współpracy zapewniającej wsparcie Pomagają osiągnąć wspólne cele w przyjemnym i zabawnym kontekście. Co więcej, dzięki nim rywalizacja i tendencja do indywidualizmu odchodzą na dalszy plan, a najważniejsza staje się nauka. Poniżej opisaliśmy zalety tego rodzaju zajęć.

Gry kooperacyjne zmniejszają przemoc pośród małych dzieci

Takie gry to doskonałe narzędzie do zmniejszania przemocy pośród małych dzieci. Wskazują na to wyniki badań Cooperative Games in Young Children: A Way to Modify Aggression przeprowadzonych przez April Bay Hinitz w 1994 r. na Uniwersytecie Nevada-Reno.

Kooperacyjne uczenie się

Gry bazujące na współpracy to nie tylko zwykła zabawa, ale także doskonały sposób na kooperacyjne uczenie się (cooperative learning). Wiele badań podkreśla zalety takiego sposobu nauki.

Dzieci układające puzzle

Zalety kooperacyjnego uczenia się to między innymi możliwość lepszego opanowania materiału . Poza tym pomaga taka nauka zmniejszyć problemy z kontrolą i dyscypliną w klasie. Co więcej, badania udowadniają, że zabawa stanowi kluczowy element zdrowia psychicznego i rozwoju intelektualnego dziecka.

Dlatego też gry kooperacyjne posiadają wszystkie zalety kooperacyjnego uczenia się oraz zabawy samej w sobie.

Dzieci autystyczne

Badania wykazały, że gry kooperacyjne stanowią przydatne narzędzie terapeutyczne, które poprawia umiejętności komunikacyjne dzieci autystycznych i wykluczonych ze społeczeństwa Dzieci ze spektrum autyzmu nie bawią się naśladując społeczeństwo ani nie wymyślają innych kreatywnych zajęć w taki sam sposób, jak dzieci neurotypowe. Właśnie dlatego gry zespołowe odgrywają w ich przypadku tak ważną rolę.

Budowanie uczucia przynależności w grach kooperacyjnych

Gry zespołowe bazują na współpracy wszystkich osób, a tym samym zwiększają uczucie przynależności grupowej. Wiele badań udokumentowało znaczenie poczucia przynależności w procesie uczenia się. Jedno z najbardziej znanych badań zostało przeprowadzone przez Geoffreya Cohena w Stanford.

Zabawa w grach kooperacyjnych

Zabawa i radość zapewniane przez takie gry to emocje, które stają się coraz cenniejsze i ważniejsze w edukacji. Prawo dziecka do zabawy zostało nawet zapisane w Deklaracji praw dziecka ONZ.

Dzieci grające w gry kooperacyjne

Psychologia pozytywna również zaczyna dokumentować znaczenie, jakie szczęście odgrywa w życiu każdego człowieka.

Empatia

Gry kooperacyjne promują empatię, ponieważ u ich podstaw leży troska o drugą osobę. Takie zachowanie wykracza poza indywidualizm jednostki, który charakteryzuje nasze społeczeństwo.

Pożegnaj się z rywalizacją

Tego rodzaju gry zapewniają przerwę od ciągłej konieczności rywalizacji. Badania pokazują, że rywalizacja często wywiera bardzo negatywny wpływ na dzieci. Zwiększa poczucie niepewności i zmniejsza poczucie równości.

System edukacyjny w znacznej mierze bazuje na rywalizacji. Właśnie dlatego gry kooperacyjne są takie ważne: pozwalają uciec i odpocząć od ciągłego porównywania się z innymi.

Kiedy dorośli dają dzieciom możliwość zabawy zakładającej kooperację, pokazują im, że współpraca to ważna i wartościowa norma społeczna. Takie gry promują pozytywną atmosferę społeczną, która jest bezpieczna i przyjemna dla dzieci.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Gregory M. Walton, Geoffrey Lawrence Cohen. (2011). A Brief Social-Belonging Intervention Improves Academic and Health Outcomes of Minority Students. Science.
  • April Bay Hinitz. (1994). Cooperative Games in Young Children: A Way to Modify Aggression.  Universidad de Nevada, Reno.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.