Świetlice edukacyjne - doskonałe miejsca rozwoju dzieci

Świetlice edukacyjne pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, rozwoju kreatywności i umiejętności społecznych.
Świetlice edukacyjne - doskonałe miejsca rozwoju dzieci
María Matilde

Napisane i zweryfikowane przez pedagog María Matilde.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Świetlice edukacyjne są cennym źródłem pomocy rodzicom w planowaniu zajęć rekreacyjnych i czasu wolnego z dziećmi. Takie ośrodki zabawy i nauki są zorganizowane aby rozwijać kreatywność i odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju zdolności motorycznych, umiejętności poznawczych i umiejętności społecznych i afektywnych u dzieci.

Czytaj dalej i dowiedz się więcej!

Centra zabaw i świetlice edukacyjne pojawiły się jako specyficzna przestrzeń pedagogiczna pod koniec lat 60. Od tego czasu głównym celem takich placówek zabaw jest pomoc rodzinom, których dzieci mogą mieć trudności w nauce lub trudności w rozwoju.

Dają takim rodzinom większe wsparcie, a także zapewnia dostęp do różnorodnych zabawek, gier i zasobów dla rodzin o niższych dochodach.

Charakter tych ośrodków ewoluował w czasie. Ich cele i usługi znacznie się zmieniły w dzisiejszych czasach. Obecnie większość ośrodków zabaw to przestrzenie, które mają na celu ułatwienie interakcji społecznych między różnymi grupami dzieci i promowanie integralnego rozwoju dzieci poprzez zabawę i naukę.

Dzieci się bawią

Świetlice edukacyjne – cele i ich charakterystyka

Centra zabaw to przestrzenie edukacyjne, które zapewniają usługi mające na celu nadanie priorytetu zabawie w dzieciństwie. Ponadto usługa ta jest oferowana w zorganizowanej przestrzeni (zapewnia infrastrukturę fizyczną, zabawki, gry, monitoring…), w której dzieci idą się bawić.

Główne cechy centrum zabaw są następujące:

 • Może być miejscem spotkań dla dzieci malutkich jak i szkolnych.
 • Zapewnia zróżnicowany wybór zabawek i gier, z których dzieci mogą korzystać na terenie obiektu.
 • Czasem istnieją również usługi pożyczkowe, dzięki którym dzieci mogą pożyczyć sprzęt lub zabawki do domu.
 • Jest przeznaczony dla dzieci z różnych warstw społecznych i środowisk.
 • Osoby pracujące w centrach zabaw są odpowiedzialne za konserwację i utrzymywanie obiektu. Istnieją również inni specjaliści, którzy są czasami zatrudnieni i odpowiedzialni za opiekę nad dziećmi (towarzysze zabaw, monitory dla dzieci i rekreacyjne itp.)

Świetlice edukacyjne – rodzaje

Istnieją różne rodzaje centrów zabaw. Mogą być całoroczne i znajdować się w przeznaczonych pomieszczeniach.

Centra zabaw mogą być również tymczasowe. Mogą być tworzone np. na czas wakacji, aby pomóc rodzicom którzy wtedy pracują, pełniąc formę półkolonii.  Zabawy mogą być dostosowane do określonych pór roku.

Ponadto istnieją również centra zabaw, które są mobilne. Przenoszą się w różne miejsca, aby przybliżyć różne warsztaty lub zajęcia muzyczne czy malarskie dzieciom mieszkającym w odległych lub odizolowanych miejscach, takich jak obszary wiejskie.

Ponadto, zgodnie z modelami organizacji i zarządzania, centra zabaw mogą być:

 • Prywatne i finansowane ze środków publicznych.
 • Finansowany ze środków publicznych i prywatnych.
 • Stowarzyszenia i fundacje.
Świetlice edukacyjne

W zależności od specjalizacji, centra zabaw mogą być:

 1. Przyszpitalne: stanowią część szpitala lub są zlokalizowane niedaleko aby zapewnić opiekę dzieciom poddawanym leczeniu lub których rodzice są pacjentami.
 2. Specjalistyczne: przystosowane dla dzieci o szczególnych i specjalnych potrzebach – na przykład z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnym.
 3. Szkolne: zlokalizowane w obrębie szkół podstawowych, zapewniające opiekę po zajęciach przewidzianych w programie, pomoc w zadaniach domowych, zajęcia logopedyczne itd.

Zabawa jako przestrzeń do rozwoju

Głównym celem świetlicy jest stworzenie przestrzeni, w której dzieci mogą być kreatywne i rozwijać się poprzez interakcje społeczne i zajęcia rekreacyjne. Zapewniają bezpieczną i odpowiednią przestrzeń do ich rozwoju. Z tego powodu cele i zadania personelu w centrum zabaw są następujące:

 • Promowanie rozwoju umiejętności psychomotorycznych, poznawczych i społeczno- afektywnych poprzez zabawę.
 • Rozwój osobowości dzieci poprzez zabawę.
 • Pomagają w przypadku niedostatku społeczno – kulturowego, ekonomicznego lub osobistego.
 • Przyczynia się do równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym rodziców.
 • Oferowanie gier i zabawek odpowiednich dla wieku dzieci i ich określonych potrzeb.
 • Nadają priorytet wymianie społecznej i komunikacyjnej między dziećmi i ich rodzicami.
 • Promuje aspekty związane z nauczaniem wartości oraz w odniesieniu do postaw, takich jak: tolerancja, współpraca, solidarność i koedukacja.
 • Przyczynia się do rozwoju dobrych nawyków, takich jak autonomia, porządek i wspólne mieszkanie.

Centra zabaw sprzyjają tworzeniu przestrzeni, w której można bezpiecznie dzielić się wieloma rzeczami za pomocą zabawy. Na przykład dzieci dzielą się wrażeniami, uczuciami i fantazjami, gdy uczą się i bawią wspólnie. 

Ponadto centrum zabaw tworzy miejsce, które buduje wiedzę, kreatywność oraz przyczynia się do rozwoju i socjalizacji. Z tego powodu możemy powiedzieć, że centra zabaw poświęcone są tworzeniu przestrzeni do rozwoju dzieci.

To może Cię zainteresować ...
Ciche dzieci. Jak się do nich zbliżyć i zdobyć ich zaufanie?
Jesteś Mamą
Przeczytaj na Jesteś Mamą
Ciche dzieci. Jak się do nich zbliżyć i zdobyć ich zaufanie?

Ciche dzieci nie wdają się w żadne poważniejsze konflikty. Mają wyjątkową skłonność do relaksacji, co nie oznacza brak chęci na nowe znajomości.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treści zawarte na stronie Jesteś Mamą służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. W żadnym wypadku nie zastępują one diagnozy, porady lub leczenia u specjalisty. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.