Cyberprzemoc wśród nastolatków - jak jej zapobiegać?

Cyberprzemoc to coraz bardziej popularne zjawisko. Dowiedz się jakie są jej przyczyny i jaki ma wpływ na młodych ludzi. Czytaj dalej!
Cyberprzemoc wśród nastolatków - jak jej zapobiegać?
Ana Couñago

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Ana Couñago.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Wraz z pojawieniem się i rozwojem nowych technologii, pojawiły się również nowe rodzaje przemocy. Niestety w ostatnich latach  cyberprzemoc stała się niezwykle popularnym zjawiskiem wśród nastolatków.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Cyberprzemoc wśród nastolatków – jak jej zapobiegać?

Ofiara cyberprzemocy

W ostatnich latach wraz ze wzrostem popularności Internetu, zaobserwowaliśmy niepokojący wzrost cyberprzemocy wśród nastolatków. Według organizacji Save the Children, cyberprzemoc jest najpowszechniejszą formą przemocy wśród nastolatków.

W Stanach Zjednoczonych 36,5% gimnazjalistów i licealistów doświadczyło tego typu nękania w samym tylko 2019 roku. Ale jakie jest wyjaśnienie tych danych?

Problem znęcania się w mediach społecznościowych stał się zbyt powszechny. Nasze społeczeństwo jest już świadome, jak ważne jest zapobieganie i interweniowanie w przypadkach przemocy w klasie… czy to fizycznej, werbalnej, psychologicznej, społecznej czy też seksualnej.

Jednak w tej nowej erze technologii informacyjno-komunikacyjnych musimy również wziąć pod uwagę przemoc cybernetyczną.

„Dopóki nasze społeczeństwo nie uzna, czym jest cyberprzemoc, cierpienia tysięcy milczących ofiar będą trwały.”
– Anna Maria Chavez –

Cyberprzemoc – jej miejsce wśród nastolatków

Cybernękanie, czyli cyberprzemoc, polega na powtarzającym się nękaniu, które ma miejsce w kontekście nowej technologii – telefonów komórkowych, mediów społecznościowych itp. Intencją tego wykorzystywania jest zranienie i upokorzenie ofiary.

Coroczny raport Save the Children na temat przemocy wirusowej rzuca światło na kilka interesujących informacji na ten temat:

 • 39,7 młodzieży padło w swoim życiu ofiarą cyberprzemocy w dzieciństwie.
 • 46,7 ankietowanych dziewcząt padło kiedyś ofiarą cyberprzemocy.
 • 33,1 chłopców, z którymi przeprowadzono wywiady, padło ofiarą cyberprzemocy.
 • W 45,83% przypadków cyberprzemocy agresorem był znajomy lub kolega ze szkoły.

Jednocześnie w tym raporcie z 2019 r. odnotowano łącznie 529 000 przypadków cyberprzemocy. Świadczy to o niezwykłym wzroście cyberprzemocy wśród nastolatków… W 2016 r. około 82 000 osób nieletnich padło ofiarą tego rodzaju przemocy.

Jakie czynniki przyczyniają się do tego wzrostu cyberprzemocy?

Cyberprzemoc wobec dziecka

Charakterystyka Internetu

Aby zrozumieć wzrost cyberprzemocy wśród nastolatków, musimy zrozumieć kilka podstawowych aspektów. Przede wszystkim, korzystanie z Internetu stało się podstawową częścią codziennego życia w naszym społeczeństwie. Dotyczy to zwłaszcza młodszych pokoleń jako, że 94% dzieci w wieku od 10 do 15 lat korzysta z Internetu.

To narzędzie do komunikacji i informacji ma następujące cechy:

 • Działania, które mają miejsce w Internecie, są natychmiastowe.
 • Dyfuzja i rozprzestrzenianie się informacji są natychmiastowe.
 • Internet jest darmowy (lub bardzo tani) i łatwy w użyciu.
 • Daje możliwość zachowania anonimowości.
 • Internet jest uniwersalny – każdy może z niego korzystać.

Wszystko to oznacza, że ​​przemoc cybernetyczna ma konsekwencje, które są większe i znacznie poważniejsze niż tradycyjne zastraszanie.

Jest tak dlatego, że cyberprzemoc nie ma miejsca tylko i wyłącznie w kontekście szkoły. Niestety, może się ona zdarzyć w dowolnym momencie, każdego dnia i w każdej sytuacji.

Poczucie bezkarności

Ponadto nastolatkowie często doświadczają poczucia bezkarności, gdy nękają kogoś zza ekranu. Muszą oni jednak zrozumieć, że przemoc w Internecie, bez względu na jej rodzaj, podlega karze.

Jednocześnie rodzice również odgrywają rolę we wzroście liczby przypadków cyberprzemocy. Brak kontroli rodzicielskiej w temacie korzystania z nowych technologii, jest z pewnością czynnikiem przyczyniającym się do tego zjawiska.

Wiele dzieci korzysta z urządzeń elektronicznych bez żadnych ograniczeń. Nie są jednak świadome zagrożeń, na jakie narażają się po prostu poruszając się po Internecie lub tworząc profile w mediach społecznościowych.

Nie chodzi oczywiście o zabranianie dzieciom korzystania z Internetu i telefonów komórkowych. Dorośli powinni raczej ustalić zasady i wytyczne dotyczące ich bezpiecznego użytkowania. Ważna jest komunikacja z dzieckiem, aby w przypadku pojawienia się elementów cyberprzemocy, dziecko czuło się bezpiecznie w gronie rodzinnym.

Zbyt późno wykryta  może prowadzić do lęków, depresji, a nawet prób samobójczych. Dlatego też, szkoły i rodziny muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za edukację nowych pokoleń na temat problemu cyberprzemocy i innych rodzajów przestępstw internetowych.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Calmaestra, J., Escorial, A., García, P., Del Moral, C., Perazzo, C., y Ubrich, T. (2016). Yo a eso no juego. Bullying y cyberbullying en la infancia. Madrid: Save the Children.
 • Sanjuán, C. Violencia viral: análisis de la violencia contra la infancia y la adolescencia en el entorno digital. Madrid: Save the Children.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.